relacjonowanie_tn.pdf

(123 KB) Pobierz
300368474 UNPDF
First published online 09.11.2009
Teacher’s Notes
Rozmowy sterowane – relacjonowanie
by Arkadiusz Mędela
Typ zadania maturalnego: wypowiedź ustna
3. Zadanie otwarte (należy zwrócić uwagę
na to, aby wszystkie zdania opisywały
okoliczności wydarzeń z użyciem czasu past
continuous )
Elementy językowe: relacjonowanie
Poziom: podstawowy
Czas: ok� 20-25 minut
Czas potrzebny na wykonanie zadania:
ok� 5-10 minut
1. Procedura:
4. Uczniowie uzupełniają swoją rolę w dialogu
na podstawie instrukcji do rozmowy
sterowanej�
Uczniowie określają na podstawie
wyróżnionych fragmentów, jak brzmiały
polecenia do dialogu i zapisują je w instrukcji
do zadania�
Klucz: proponowane odpowiedzi
Zadanie otwarte - propozycje odpowiedzi:
• jakie miejsca odwiedziłeś
• kogo spotkałeś podczas wycieczki
I met Orlando Bloom, the famous actor, in London
last week�
I was walking along the street when I saw him so
I asked him for an autograph�
He asked me where I was from and which of his
ilms I liked best.
It was incredible – I was really excited to meet
him�
• jakie były Twoje wrażenia z wycieczki
Czas potrzebny na wykonanie zadania:
ok� 5 minut
2. Procedura:
Uczniowie tworzą nowy dialog w oparciu
o polecenia do rozmowy z ćw. 1 i zapisują go,
układając pytania egzaminatora oraz własne
odpowiedzi�
Czas potrzebny na wykonanie zadania:
ok� 5-10 minut
Extension/Follow up:
Propozycje odpowiedzi:
W ramach zadania domowego uczniowie napiszą
kilka zdań opisujących swoje wrażenia odnośnie
podanych niżej wydarzeń.
1. What places did you visit on your trip? I visited
an old village at the seaside�
2. Who did you meet there? I met some local
people�
Example:
How did you feel after the concert? It was an
amazing event and I enjoyed myself very much.
3. What did you think of your trip? It was tiring
but very exciting�
Możemy poprosić uczniów o odegranie dialogu
w parach lub na forum klasy�
How did you feel in these situations?
• Your journey took too long because the coach
broke down�
• You went to see a major sports event�
• You had an unexpected visitor�
• You took part in an environmental
demonstration�
Czas potrzebny na wykonanie zadania:
ok� 5-10 minut
• You went to a job interview
© Macmillan Polska 2009
PHOTOCOPIABLE
300368474.001.png 300368474.002.png 300368474.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin