Taktyka na etapie nauczania poczętkowego 10-12 lat.pdf

(7483 KB) Pobierz
TAKTYKA NA ETAPIE NAUCZANIA PODSTAWOWEGO (DZIECI W WIEKU 10 – 12 LAT)
TAKTYKA NA ETAPIE
NAUCZANIA
PODSTAWOWEGO (10- 12 lat)
KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY
OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04.2010)
644431586.024.png 644431586.025.png
CELEM PODSTAWOWYM
ETAPU NAUCZANIA TAKTYKI
POWINNO BYĆ
OPANOWANIE PODSTAWOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI
TAKTYCZNYCH , SPOSOBÓW I ZASAD
ODPOWIEDNIEGO ZACHOWANIA SIĘ
W GRZE, W OBRONIE I W ATAKU
A – INDYWIDUALNYCH
B –ZESPOŁOWYCH
644431586.026.png 644431586.027.png 644431586.001.png 644431586.002.png 644431586.003.png
TAKTYKA –TO WYBÓR
PRZEZ ZAWODNIKA, GRUPĘ
ZAWODNIKÓW LUB ZESPÓŁ
SPOSOBU ROZWIĄZANIA
ZAISTNIAŁEJ W GRZE
SYTUACJI, INACZEJ
PLANOWANIE GRY
644431586.004.png 644431586.005.png
TAKTYKA
TAKTYKA –TO RÓWNIEŻ ELEMENT
WALKI SPORTOWEJ UWARUNKOWANY
WIELOMA CZYNNIKAMI, TAKIMI JAK :
-PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNE
-PRZYGOTOWANIE GRUPOWE
-PRZYGOTOWANIE ZESPOŁOWE
-PRZEPISY GRY
-WARUNKI ZEWNĘTRZNE ( ATMOSFERYCZNE,
NAWIERZCHNIA BOISKA, WIELKOŚĆ BOISKA itp…)
644431586.006.png 644431586.007.png 644431586.008.png 644431586.009.png 644431586.010.png 644431586.011.png 644431586.012.png 644431586.013.png 644431586.014.png 644431586.015.png
TAKTYKA A PRZYGOTOWANIE
TAKTYCZNE
PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE - TO SUMA WIADOMOŚCI
DOTYCZĄCYCH SPOSOBÓW I ZASAD SPRAWNEGO
ZACHOWANIA SIĘ W GRZE.
PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE - TO RÓWNIEŻ DZIAŁANIA
MAJĄCE NA CELU UMIEJĘTNE I SKUTECZNE UTRUDNIANIE
PRZECIWNIKOWI ZDOBYCIE BRAMKI.
PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE - MA ZAPOZNAĆ I WSKAZAĆ
ZAWODNIKOWI –ZESPOŁOWI SKUTECZNE SPOSOBY
ROZWIĄZYWANIA OKREŚLONYCH SYTUACJI, POWSTAJĄCYCH
W CZASIE GRY.
WAŻNYM ELEMENTEM JEST RÓWNIEŻ STOPIEŃ WZAJEMNEGO
ZROZUMIENIA SIĘ , WSPÓŁDZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH
ZAWODNIKÓW CO MA WPŁYW NA GRĘ, NA JEJ SKUTECZNOŚĆ
A W EFEKCIE NA WYNIK.
644431586.016.png 644431586.017.png 644431586.018.png 644431586.019.png 644431586.020.png 644431586.021.png 644431586.022.png 644431586.023.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin