Kosmetyka profesjonalna nr 04-2007[1].pdf

(7320 KB) Pobierz
kp zima gotowe.indd
Chroń skórę
przed mrozem
Regulacja kolorytu skóry
Współpraca kosmetyczki
z chirurgiem plastycznym
21424062.006.png
6
84
48
23
26
16
21424062.007.png 21424062.008.png
Nr 4/2007 (grudzień-luty)
Adres redakcji:
ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa
tel. (022) 635-88-66
www.kosmetyka-profesjonalna.pl
Magdalena Cieślak
Redaktor naczelna
redaktor@kosmetyka-profesjonalna.pl
Współpraca redakcyjna:
Dr n. chem. Anna Oborska, Katarzyna Dymczyk,
Małgorzata Bednarska, Małgorzata Lis-Skupińska,
Monika Sera n, Beata Fajfer, Elżbieta Trzeciak,
Beata Małachowska, Iwona Białas, Jagna Ambroziak
Korekta: Agnieszka Budzicz
Urszula Tworek
Dział reklamy: tel. (022) 635-88-66
e-mail: magazyn@kosmetyka-profesjonalna.pl
Opracowanie gra czne: Łukasz Szczepanowski
Okładka: Kayah (Serwis Prasowy Oceanic)
Nadzór nad wydaniem magazynu z ramienia zarządu ZP-WKP:
Piotr Miara
e-mail: p.miara@kosmetyka-profesjonalna.pl
Wydawca:
Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej
Nakład: 11 000 egz.
Drukarnia: Poligra a, Poznań
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, skrótów i opracowania
redakcyjnego odnośnie nadesłanych materiałów (w przypadku przyjęcia do publikacji). Zdjęcia produktów, użyte są wyłącznie w celach informacyjnych.
21424062.009.png 21424062.001.png 21424062.002.png
21424062.003.png
wydarzenia I
- To były Targi, które spełniły wyma-
gania najbardziej wymagających
uczestników i publiczności - ocenia
ostatnie XXII Targi Kosmetyczne i
Solaryjne Salon Jesień prezes ZP-
WKP, Maciej Trochimowicz.
Oferta ponad 170 rm, które
zaprezentowały ponad 500 ma-
rek, przyciągnęła do Warszawy w
dniach 13-14 października br. tłu-
my. Największa jesienna impreza
branży kosmetycznej w Polsce to
niezwykle ciekawe stoiska, pre-
zentacje na żywo, możliwość za-
kupów po promocyjnych cenach,
szansa na bezpośrednie spotka-
nia z dystrybutorami i producen-
tami oraz wiele innych atrakcji.
Organizator Targów, Związek Pra-
codawców - Wystawców Kosme-
tyki Profesjonalnej, zdecydował,
by powierzchnię targów podzie-
lić według branż, dlatego jedna
z hal została przekazana branży
paznokciowej. Ten sektor kosme-
tyki wyraźnie rozwija się w Polsce,
o czym świadczy oferta skierowa-
na do manikiurzystek. Oddziele-
nie rm oferujących produkty do
pielęgnacji paznokci było trafnym
posunięciem.
- Mamy ambicję robić nie tylko
najlepsze i największe imprezy tar-
gowe w Polsce, ale i edukacyjne,
dlatego nieodzowne staje się za-
praszanie na nasze kongresy naj-
6
KOSMETYKA POFESJONALNA
21424062.004.png 21424062.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin