kolejność alfabet kl2.pdf

(206 KB) Pobierz
3
SuperKid.pl
KARTA PRACY UCZNIA ……………...........……................…..................
1. Ponumeruj wyrazy, ustawiaj ą c je w kolejno ś ci alfabetycznej:
liście
kasztany
jarzębina
Ŝołędzie
orzechy
(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z,)
2. Zastanów si ę i napisz odpowiednie nazwy dla podanych wyrazów.
drzewa, krzewy, kwiaty, trawa – to ……………………..
gołąb, sarna, kura, dzik – to …………………………….
brat, lekarka, tata, ciocia – to ……………………………
3. Zakre ś l wyraz nie pasuj ą cy do danej grupy wyrazów i narysuj go.
Biały, czerwony, róŜowy, grzyb, zielony
Mydło, jeŜ, ręcznik, woda, pasta
4. Zapami ę taj pisowni ę zakre ś lonych wyrazów. Ułó Ŝ z nimi zdania.
źródło: www.superkid.pl
Klasa: 2
Temat: Doskonalenie logicznego my ś lenia.
104294914.001.png 104294914.002.png 104294914.003.png 104294914.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin