Aktualizacja biosu opis.pdf

(92 KB) Pobierz
Zmiana wersji BIOS-u
Zmiana wersji BIOS-u
Ostrożnie z BIOS-em
Jak to zrobić
Szukamy źródła błędu
Jeśli się zdarzy katastrofa
Skąd wziąć nowy BIOS
Potrzeba aktualizacji BIOS-u ma zwykle swoje źródło w zmianie któregoś z elementów
systemu. Innym, równie ważnym powodem był niedawno problem roku 2000.
Powodem do zmiany BIOS-u może być również zwykła chęć posiadania najnowszej wersji.
W takim przypadku lepiej pozostać przy wersji posiadanej - co prawda ma starszą datę, za to
jej ewentualne błędy są już w naszym systemie skorygowane bądź "oswojone". Nowa wersja
co prawda eliminuje (zwykle) stare błędy, ale może mieć nowe! A poza tym, jeśli nie mamy
do czynienia z np. wymianą procesora na nowszy, czy z podobnym "kataklizmem", albo z
usunięciem ewidentnych błędów z poprzedniej wersji, wymiana BIOS-u na nowszy nic nam
praktycznie nie da - parametry eksploatacyjne komputera pozostaną bez zmian.
Ostrożnie z BIOS-em!
Nie należy tego robić tym bardziej, że istnieje pewne prawdopodobieństwo nieudanej
wymiany - po takim "wypadku" nie będziemy w stanie poradzić sobie bez pomocy
wykwalifikowanego serwisu. Z prozaicznej przyczyny, bez sprawnego i kompletnego BIOS-u
nie będziemy w stanie w żaden sposób skomunikować się z komputerem...
Tylko w razie konieczności możemy wymieniać ten "intelektualny składnik" płyty głównej.
Ale możemy to zrobić - już od kilku lat większość producentów zapisuje BIOS w pamięciach
EEPROM czy Flash ROM (EAROM), których zawartość może być programowo
modyfikowana. Zwykle producent płyty dostarcza, czy to w dołączonym do niej
oprogramowaniu, czy w swojej witrynie internetowej, narzędzie programowe do
przeładowania pamięci ROM tak, aby nowy BIOS znalazł się na swoim miejscu.
Pierwszym krokiem do zmiany jest pozyskanie kodu nowego BIOS-u w postaci binarnej,
nadającej się do wpisania w pamięć ROM. Równocześnie należy postarać się o program,
który umożliwi przeładowanie pamięci Flash ROM. O ile BIOS musi(!) być właściwym dla
konkretnego modelu i wersji płyty (bo wiele, szczególnie spośród udanych modeli płyt
głównych, bywa produkowanych w kilku kolejnych wersjach), o tyle program ładujący jest
nieco bardziej niezależny - zwykle wystarczy, jeśli jest on przystosowany do chipsetu core
1
1172410.008.png 1172410.009.png 1172410.010.png
logic, na którym jest zbudowana płyta. Najlepiej jest, gdy program przeładowujący jest
dostosowany do konkretnego modelu płyty głównej.
Jak to zrobić
żeby nie narobić szkód, a także by mieć szansę na przywrócenie stanu sprzed
"eksperymentu"? Przede wszystkim - spokojnie i bez pośpiechu. Jeśli już mamy zarówno
nowy BIOS, jak i programowe narzędzie do zapisu, zaczynamy pracę:
·
Przygotowujemy dyskietkę startową (poleceniem #format a: /s).
·
Na tej samej dyskietce zapisujemy plik nowego BIOS-u (np. va503345.bin) oraz
narzędzie programowe umożliwiające przepisanie danych do pamięci Flash ROM
(np. flash765.exe); zwykle ściągnięte z Internetu pliki otrzymujemy w formie
skompresowanej - pamiętajmy o tym, by je zdekompresować przed nagraniem na
dyskietkę.
·
Umieszczamy tak przygotowaną dyskietkę w napędzie a: i restartujemy komputer,
pamiętając o tym, by w stosownym momencie (po wyświetleniu komunikatu typu
"Press Del to enter Setup") ustawić napęd a: jako pierwsze urządzenie ładowania
systemu operacyjnego.
·
Po zgłoszeniu systemu uruchamiamy program przeładowujący pamięć Flash ROM,
podając jako parametr nazwę pliku, w którym zapisany jest nowy BIOS (np.
#flash765 a:\va503345.bin). Nazwę pliku podajemy w całości, z rozszerzeniem.
·
Po uruchomieniu programu przeładowującego przede wszystkim zapisujemy stary
BIOS, oczywiście, jeśli program na to pozwala - zwykle zostajemy zapytani "Do
you want to save BIOS?" lub podobnie. Oczywiście odpowiadamy [Y]es.
·
Następnie musimy potwierdzić naszą decyzję przeładowania pamięci ROM,
odpowiadając [Y]es na pytanie "Are you sure to program?".
·
Oczekujemy na zakończenie procesu przeładowywania, sygnalizowane zwykle
komunikatem typu: "Transfer OK", "Reboot the system" lub podobnym.
2
1172410.011.png 1172410.001.png
 
·
Jeśli używamy BIOS-u AMI (American Megatrends), po zakończeniu ładowania
musimy wyjąć dyskietkę (to dotyczy również innych wersji!) i zrestartować
system, trzymając wciśnięty klawisz [End] dopóki nie zgłosi się Setup - w
przeciwnym razie system zawiesi się, co grozi kłopotami.
Jeżeli od uruchomienia procesu minęło kilkanaście minut, a system wciąż nie zameldował
zakończenia operacji, to znaczy, że coś "poszło nie tak" - w takim przypadku przede
wszystkim nie należy wyłączać lub restartować komputera. Gdy to zrobimy, prawdopodobnie
nie będziemy w stanie nawiązać z nim żadnego kontaktu!
W takiej sytuacji, jeśli to możliwe, przerywamy program ładujący przez [Ctrl]+[C], po czym
uruchomiamy go ponownie, ładując tym razem uprzednio zapisany "stary" BIOS.
Szukamy źródła błędu
sprawdzając całość przeprowadzonej procedury. Najczęstszymi przyczynami błędów są
"skróty i uproszczenia", np. próby ładowania BIOS-u z "okna DOS" albo z Windows
zredukowanych do linii poleceń DOS.
Takie podejście do przeładowania BIOS-u to prosta droga do katastrofy - operacja
przeładowania ROM nie toleruje obecności i aktywności żadnych sterowników i innych
"ulepszeń". Użytkownicy Windows NT i innych prawdziwych systemów operacyjnych są tu w
szczególnej sytuacji - operacja przeładowania ROM musi być wykonana w czystym
środowisku DOS. Często spotykanym błędem jest również takie, w innych okolicznościach
mało znaczące, potknięcie jak np. nie podanie pełnej ścieżki dostępu do pliku, zawierającego
nowy BIOS.
Po znalezieniu błędu powtarzamy operację. Prawidłowe jej zakończenie zostanie
zasygnalizowane komunikatem, po którym możemy już z czystym sumieniem zrestartować
komputer. W trakcie tego restartu notujemy datę BIOS-u - może nam się przydać przy jakiejś
okazji - zwyczajowo datę tę przyjmuje się jako poziom aktualności sprzętowej danego
systemu.
3
1172410.002.png 1172410.003.png 1172410.004.png 1172410.005.png
 
Jeśli się zdarzy katastrofa
i po pierwszym lub kolejnym "podejściu" nie uda się nam już nawiązać kontaktu z
komputerem, praktycznie pozostaje tylko serwis. Chyba że udałoby się nam w jakiś sposób
wymienić pamięć EEPROM wraz zawartością na właściwą. Nie jest niczym miłym
przyznanie się do popełnionych błędów lub nieznajomości przyczyn nieudanej operacji, ale
jeżeli trafimy do kompetentnego serwisu, bez poważnych problemów powinno się udać
przynajmniej przywrócenie stanu wyjściowego. Ten sam serwis może, przy użyciu
odpowiednich narzędzi sprzętowych, nagrać nowy BIOS. Całe przedsięwzięcie będzie co
prawda trochę kosztować, ale nie powinny to być astronomiczne kwoty. A jeśli wykonamy
wszystko lege artis, to prawdopodobieństwo "katastrofy" jest minimalne - praktycznie zależy
ono od poprawności wykonania poszczególnych operacji oraz od jakości programu
przeładowującego BIOS.
Jeszcze raz powtarzamy - nie przeładowujemy BIOS-u bez konieczności!
Skąd wziąć nowy BIOS?
Jeśli znasz producenta i model swojej płyty głównej, sprawa jest względnie prosta - poważni
producenci umieszczają w swoich witrynach internetowych pełne zestawy "najostatniejszych"
BIOS-ów do własnych produktów. A nawet ci "niepoważni", którzy nie rozbudowali
dostatecznie swoich witryn, na odpowiednio wyrażone (np. e-mailem) życzenie, przesyłają je
tym samym medium.
Jeśli nie znasz producenta, jedynie chipset core logic, sprawa jest trudniejsza, a gdy dostępne
środki identyfikacji producenta zawiodą, prawie przegrana. Pozostaje jedynie znaleźć
"markową" płytę, najpodobniejszą do naszej i przegrać jej BIOS, licząc się z możliwością
porażki. Co prawda przeszło 80% takich operacji się udaje, ale zawsze możemy "załapać się"
na te niespełna 20% nieudanych, a wtedy - już tylko serwis!
4
1172410.006.png 1172410.007.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin