►15. Świat Wayne'a.txt

(46 KB) Pobierz
{785}{}�WIAT WAYNE'A
{1000}{}To naprawd� �wietna sprawa.
{1048}{}Nie by�o ci� w Shakey's od dawna.
{1120}{}By�em bardzo zaj�ty.
{1887}{}"�wiat Wayne'a! �wiat Wayne'a!
{1935}{}�wietna zabawa!"
{2079}{}- �wietnie.|- �wietnie.
{2175}{}Ekstremalne zbli�enie.
{2414}{}- �wietnie.|- �wietnie.
{2462}{}A teraz czas na zadziwiaj�co �wietne|odkrycia �wiata Wayne'a.
{2582}{}Naszym go�ciem jest Ron Paxton.|Witamy w �wiecie Wayne'a.
{2654}{}Dzi�ki, Wayne.
{2702}{}Jeste� wynalazc� Suck Kut.
{2774}{}Co to w�a�ciwie jest?
{2822}{}Suck Kut to rewolucja w dziedzinie|�cinania w�os�w.
{2894}{}C� za zadziwiaj�co �wietne odkrycie.
{2966}{}No tak.
{3134}{}Wszyscy zadaj� sobie pytanie...
{3205}{}Jak to dzia�a?
{3253}{}Jestem przygotowany na pe�n� prezentacj�.
{3325}{}Dobra, Garth. Sied� tu,|a on wsadzi to na twoj� g�ow�.
{3397}{}Tylko uwa�aj na moj� fryzur�.
{3613}{}Wi�c dok�adnie jak to dzia�a?
{3685}{}Jak widzisz, w tym samym czasie|�cina w�osy i je wci�ga.
{3781}{}Na pewno wci�ga.
{3901}{}- Co ty ogl�dasz?|- To �wiat Wayne'a.
{3949}{}Ci go�cie robi� program|w swojej piwnicy.
{4116}{}- I ludzie to ogl�daj�?|- Jasne.
{4188}{}Wy��cz to!!!|To wysysa moj� ch�� do �ycia.
{4380}{}- Podaj mi telefon.|- Jasne.
{4500}{}Russell? Tu Benjamin.|Ogl�dasz telewizj�?
{4572}{}Pos�uchaj, wrzu� kana� 10.
{4644}{}Dowiedz si� kim s� ci go�cie|i gdzie robi� ten program.
{4740}{}Chyba mamy co�, co mo�emy|sprzeda� Vanderhoffowi.
{4860}{}- Jeste� w lesie.|- W lesie?
{4908}{}- Jeste� w lesie z Heather Locklear.|- Heather?
{4980}{}I jest ci bardzo ciep�o.
{5028}{}Bardzo ciep�o.
{5076}{}Oni s� tacy zabawni.
{5124}{}Najwyra�niej s� genialni.
{5316}{}C� za zadziwiaj�co �wietne odkrycie...
{5388}{}To nie jest.
{5436}{}Dzi�ki, Ron.
{5484}{}To ju� wszystko w tym tygodniu.
{5532}{}Do nast�pnego razu. Dobranoc.
{5603}{}"�wiat Wayne'a! �wiat Wayne'a!
{5651}{}�wietna zabawa!"
{5843}{}Koniec.
{6035}{}Pozw�lcie, �e wam to wyja�ni�.|Nazywam si� Wayne Campbell.
{6107}{}Mieszkam w Aurora, stan Illinois.
{6179}{}To przedmie�cie Chicago.
{6251}{}Mia�em wiele r�nych prac.
{6323}{}Nic, co mo�na nazwa� karier�.
{6370}{}Ujm� to tak:
{6418}{}Posiadam obszern� kolekcj�|siatek na w�osy i tabliczek z imieniem.
{6610}{}Okej, ci�gle mieszkam z rodzicami.|Co, przyznaj�, jest smutne.
{6730}{}Ale przynajmniej mam wspania�y|program w kabl�wce.
{6802}{}I ci�gle wiem jak si� imprezuje.
{6850}{}"Ale tak naprawd� to chcia�bym prowadzi�|""�wiat Wayne'a"" i si� z niego utrzymywa�."
{6922}{}To mo�liwe...|Taa. A z ty�ka wylec� mi ma�py.
{7233}{}To m�j najlepszy kumpel: Garth Algar.
{7281}{}Cze��.
{7377}{}"- Panowie, czas na ""Bohemian Rapsody"".|- Dobry wyb�r."
{8408}{}Phil, co tu robisz?
{8456}{}Zn�w przesadzi�e� z imprezowaniem.
{8504}{}A co je�li zarzyga samoch�d?
{8576}{}Gwarantuj�, �e nie.
{8672}{}Phil,
{8720}{}Gdyby� chcia� pu�ci� pawia...
{8792}{}zr�b to do tego.
{10207}{}Garth, zatrzymaj si�.
{10255}{}- O, m�j Bo�e!|- Nie, znowu.
{10422}{}Robi to w ka�dy pi�tek.
{10494}{}Przesta� si� torturowa�!
{10542}{}Nigdy nie b�dzie ci� na ni� sta�.
{10590}{}Zostaw j�.
{10686}{}Ona b�dzie moja.
{10734}{}O, tak... b�dzie moja.
{12172}{}Hej, Campbell!|Uno momento, panowie.
{12268}{}- Oficer Koharski, co s�ycha�?|- W porz�dku.
{12364}{}Czuj� bekon.|Czy kto� jeszcze czuje bekon?
{12436}{}Tak. Zdecydowanie czuj� jaki�|rodzaj �wi�skiego produktu.
{12532}{}Dobra, dobra.|Wiem co kombinujesz, Campbell.
{12604}{}Bekon... �winia... policjant.
{12676}{}Sam to m�wi�em glinom|kiedy by�em w twoim wieku.
{12772}{}Wi�c czego pan chce?
{12820}{}Zatrzyma�em autobus jad�cy do Chicago.
{12892}{}Mieli�my cynk, �e kto� tam handluje prochami.
{12988}{}Przeszukali�my ca�y autobus...|by� czysty.
{13036}{}Wi�c musieli�my zrobi�|rewizj� osobist�.
{13108}{}- Niemo�liwe.|- Mo�liwe.
{13156}{}Sam zrewidowa�em dwunastu.|Bardzo dok�adnie.
{13348}{}Okej, trzeba mu da� kofeiny.
{13420}{}Bierzemy go do kibla.
{13539}{}To jest kawiarnia Stana Mikity.
{13587}{}Doskona�e miejsce.
{13707}{}To jest manager, Glenn.|Jest tu 24 godz. na dob�.
{13779}{}"Polecam ""Sugar Pox"".|S� wspania�e."
{13851}{}Chod�cie.
{13899}{}Nigdy nie zrobi�em niczego szalonego|przed t� noc�.
{13995}{}Dlaczego gdy facet zabije kogo�|na polu walki to bohaterstwo...
{14067}{}A gdy zabije w napadzie w�ciek�o�ci...|to morderstwo?
{14163}{}Co ty wyprawiasz?
{14211}{}Tylko ja i Garth m�wimy do kamery.
{14258}{}Chod�cie.
{14330}{}Tak naprawd� nie mam zbyt wiele|do powiedzenia.
{14426}{}Co to?
{14498}{}Dzie� dobry, panie Withers.|Jak tam park rozrywki?
{14570}{}�wietnie, Wayne.
{14666}{}Cztery kawy i sze�� ciastek.
{14714}{}I jeden p�czek z galaretk�.
{14834}{}Jest twoja dziewczyna, Garth.
{15409}{}Przepraszam.|Upad�em.
{15481}{}Nie macie do�� zamawiania|ci�gle tego samego?
{15553}{}Nie.
{15625}{}- Nie patrz. To Stacy.|- Gdzie?
{15697}{}O, Bo�e. Nawi�za�em kontakt wzrokowy.
{15793}{}Psycho-bestia.
{15960}{}Wszystkiego najlepszego z okazji|rocznicy, Wayne.
{16008}{}Stacy, zerwali�my dwa miesi�ce temu.
{16056}{}To nie znaczy, �e nie mo�emy si� ju� spotyka�.
{16104}{}W�a�nie, �e tak.|To w�a�nie oznacza zerwanie.
{16200}{}Idziesz dzisiaj do Gasworks?
{16248}{}Nie.
{16320}{}Nie chcesz otworzy� prezentu?
{16368}{}Je�li to odci�ta g�owa to b�d�|bardzo niezadowolony.
{16440}{}- Otw�rz.|- Dobra.
{16608}{}Co to jest?
{16656}{}- Wieszak na bro�.|- Wieszak na bro�?
{16704}{}Wieszak na bro�.
{16752}{}�wietnie.
{16800}{}Ja nawet nie mam jednej broni.
{16848}{}Nie m�wi�c ju� o komplecie,|kt�ry wype�ni ca�y wieszak.
{16944}{}Co ja mam zrobi� z wieszakiem na bro�?
{17040}{}Nie podoba ci si�? Dobra.
{17112}{}Wiesz, Wayne. Je�li nie b�dziesz ostro�ny|to mnie stracisz.
{17208}{}Straci�em ci� dwa miesi�ce temu.
{17256}{}Jeste� nienormalna?|Zerwali�my ze sob�.
{17783}{}Wayne.|Jak leci?
{17831}{}Garth.
{17879}{}Kto dzisiaj gra?
{17927}{}Johnny Green Chains.
{17975}{}I Shitty Beatles.
{18023}{}- Shitty Beatles? S� dobrzy?|- S� beznadziejni.
{18095}{}Czyli ich nazwa to nie przypadek.
{18143}{}- Kto jeszcze?|- Crucial Taunt. W�a�nie ko�cz�.
{18214}{}S�ycha�.
{18286}{}Balujemy.
{18646}{}To jest Gasworks.
{18694}{}�wietny bar z heavy metalem.|Zawsze tu pe�no lasek.
{18766}{}I maj� tu te� st� bilardowy.
{19149}{}Przepraszam.
{19221}{}- Przepraszam.|- Czego?
{19269}{}Chcia�bym przej��.
{19341}{}Spadaj �woku.
{20516}{}Przepraszam.
{20588}{}Czego chcesz, �woku?
{20924}{}Dzi�kuj�.
{21236}{}Ale towar!
{22746}{}W porz�dku.
{22866}{}Kocham t� kobiet�.
{22962}{}Hej, Raymond.|Nalej mi jednego.
{23009}{}I daj jaki� r�cznik.
{23081}{}Jeste� naprawd� dobra.
{23129}{}Dzi�ki.|Hej, ty jeste� ten od imprezowania w telewizji.
{23201}{}- Wayne, racja?|- Tak.
{23249}{}- A ty jeste�?|- Cassandra.
{23321}{}Ostry wiecz�r, co?
{23369}{}Wszyscy walcz� kung-fu.
{23465}{}Tak.|Mi�o ci� pozna�.
{23513}{}Zaczekaj.|M�g�bym do ciebie zadzwoni�?
{23585}{}Je�li masz 5 dolc�w mo�esz|i�� ze mn� do Red Hot.
{23657}{}Ju� tam jestem.
{23729}{}Musz� lecie�.|Klub chce nas wyrolowa� na kas�.
{23824}{}Okej.
{23968}{}Ta basistka to niez�y towar.
{24016}{}Dziwnie si� przez ni� czuj�.
{24088}{}Jak wtedy, gdy wspinali�my si� na liny.
{24232}{}Ona b�dzie moja.
{24280}{}O tak... b�dzie moja.
{24640}{}Pan wybaczy...|Ma pan jakie� du �e du py?
{25599}{}Zatrzymaj.
{25671}{}I co pan my�li?
{25719}{}To dwa szympansy na kanapie w piwnicy.
{25815}{}Nie dam na to pieni�dzy.
{25863}{}Love Boat tak, ale to...
{25911}{}- Co to jest?|- Panie Vanderhoff...
{25959}{}To w�a�nie to. Niech pan spojrzy.
{26007}{}To oni sp�dzaj� czas w salonach gier.
{26055}{}- To takie tandetne.|- I tu wkraczam ja.
{26127}{}To nasz najlepszy producent.
{26174}{}"Robi ""Chicago PM""..."
{26222}{}Sunshine Saturday...
{26270}{}Przegl�d Afro-ameryka�ski...
{26318}{}Nie s�ysza�em o tym.
{26366}{}Zdoby� kilka nagr�d.
{26414}{}"Chyba jednak pozostan� przy ""Love Boat""."
{26462}{}M�wi� to z punktu widzenia producenta...
{26534}{}M�odzie� identyfikuje si�|z tym programem.
{26582}{}Oni s� sztuk�.
{26654}{}A m�odzie� to wyczuwa.|M�odzie� jest m�dra.
{26702}{}M�odzie� g�wno wie.
{26750}{}Ogl�dam ich moim salonie gier.
{26798}{}S� jak szczury w klatkach|czekaj�ce na �arcie.
{26870}{}Ale dop�ki wrzucaj� monety,|kogo to obchodzi?
{26989}{}O co� pana zapytam...
{27037}{}Co jest najwi�kszym problemem|w salonach gier?
{27133}{}Utrzymanie klienta.|Informowanie o nowych produktach.
{27229}{}Na przyk�ad, mamy now� gr� Zenthar.
{27277}{}Zenthar to gra o �redniowiecznych wojownikach.
{27349}{}Gdy wojownik osi�gnie Zenthar|przechodzi na nast�pny poziom.
{27445}{}A pi�kne jest to, �e nie da si�|przej�� na nast�pny poziom.
{27517}{}Wi�c trzeba ci�gle wrzuca� monety.
{27613}{}�redniowieczni wojownicy...|�wietne.
{27685}{}Nie mam poj�cia o grach,|ale to co pan m�wi jest ciekawe.
{27756}{}- Robi� swoje reklamy.|- Nie wiedzia�em.
{27828}{}Oczywi�cie nie wspominam w nich o grach.
{27876}{}Bo technologia wyprzedza reklam�.
{27948}{}Nie mia�em o tym poj�cia.|A ty Russell?
{28020}{}Nie. Nie mia�em o tym poj�cia.
{28068}{}Wi�c, panie Vanderhoff...|czy dobrze rozumiem?
{28164}{}M�wi pan, �e gdyby mia� pan czas antenowy...
{28236}{}Powiedzmy, w cotygodniowym programie...|M�g�by pan przyj��
{28308}{}i wyja�ni� m�odzie�y co jest nowego na rynku?
{28428}{}Tak, dok�adnie.
{28476}{}No, jestem pod wra�eniem.
{28548}{}"Gry Noaha przedstawiaj� ""�wiat Wayne'a"""
{28620}{}- Musz� przyzna�, �e to genialne.|- Genialne.
{28692}{}Dzi�kuj�.
{28740}{}Musimy nad tym popracowa�.|Prze�lemy kontrakt do biura.
{28788}{}B�dziemy w kontakcie.
{28908}{}- Chcia�bym to jeszcze przemy�le�.|- Oczywi�cie.
{29220}{}Mamy go.
{29435}{}Przesta�. Przera�asz mnie.
{29531}{}Aha, uczysz si� j�zyka Cassandry.
{29603}{}Nie widzia�em jeszcze, �eby ci|tak odbi�o na punkcie dziewczyny.
{29675}{}O�enisz si� z ni�?
{29747}{}Ma��e�stwo to kara za kradzie�|w niekt�rych krajach.
{29819}{}Kontrola za�atwiona.
{29867}{}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin