►50. Producenci.txt

(59 KB) Pobierz
{762}{852} Napisy by PiciU!
{834}{864} Chod� tutaj.
{1001}{1055}- Pa pa|- Pa pa.
{1046}{1151} Nie zapomnij czeku.| Nie mo�na wyprodukowa� przedstawienia bez czeku.
{1136}{1276} Mo�esz liczy� na mnie, ty spro�ny m�ody cz�owieku.
{1338}{1369} Do widzenia.
{1364}{1490} Do widzenia - do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
{1477}{1551} Do widzenia - do widzenia. Stary myszo��w.
{1827}{1876} Przytul mnie. Dotknij mnie.
{1876}{2007} Przytul mnie. Dotknij mnie.
{2010}{2057} Przytul mnie. Dotknij mnie.
{2305}{2340} Kochanie.
{2343}{2413} Przytul mnie. Dotknij mnie.
{2400}{2455} Nie na korytarzu..
{2724}{2827} Wiem, �e ona jest tutaj.| Ciekawe  gdzie si� ukrywa.
{2814}{2841} Gdzie jeste� ?
{2855}{2932} Gdzie jeste� diablico?
{3038}{3118} "Zabawa w chowanego"
{3176}{3255} Nadchodz�.
{3445}{3520} Tu jeste�, ty ma�y flirciaro.
{4192}{4246} Co si� sta�o?
{4236}{4329} Tatu�, nie chce si� bawi� z dzieckiem?
{4316}{4451}- My�l�, �e szyja tatusia jest z�amana.|- Co za mamisynek.
{4495}{4541} Miau.
{4564}{4623} Miau.
{4654}{4741} Ciekawe gdzie podziewa si� stary Tom dzisiaj wiecz�r?
{4757}{4790} A�.
{5985}{6096} Bialy. Bialy, ukochany, zrani�am ci�?
{6076}{6233}- To jest tylko powierzchowna rana, kotleciku.|- Nie martw si�, ukochany.
{6360}{6438} Poca�uj� to i b�dzie dobrze.
{6469}{6507} Pan Bialystock.
{6509}{6584} Pan Bialystock? Mi�o mi .
{6571}{6645} M�j Bo�e. To znaczy...
{6767}{6810}...przepraszam .
{6808}{6901} Masz na my�li, "ups", nieprawda�?| Powiedz, "ups" i wyno� si�!
{6931}{6974} Nie...
{6967}{7024}- "Ups!"|- Ups.
{7092}{7184} Nie mog� znie�� ciekawskiego Toma.
{7182}{7327} Jeden w apartamencie | naprzeciw okna  mojej sypialni.
{7304}{7386} Przysi�gam, ten cz�owiek nigdy nie odrywa swojej...
{7372}{7476}...lornetki ode mnie, nawet na minut�.
{7495}{7568}- Czujesz  si� lepiej?|- Tak.
{7556}{7588} Dobrze.
{7679}{7728} Powyg�upjajmy si�.
{8153}{8277} Teraz b�d� niewinn� ma�� dojark�...
{8254}{8345}...a ty b�dziesz niegrzecznym ch�opcem stajennym.
{8416}{8470} To mleko jest tak ci�kie.
{8470}{8528} Nigdy nie dotr� do domu.
{8532}{8640} Pom� mi. Czy kto� mi pomo�e?
{8620}{8655} Zaczekaj!
{8658}{8735} Nie mo�emy si� pobawi� dzisiaj.| Mam zbyt wiele spotka�.
{8721}{8756} Nie mo�emy ?
{8750}{8826} W czwartek! Pobawimy w czwartek.
{8812}{8898} Pobawimy si� w "Ksi�n� i Szofera."
{9860}{9983}-Najlepsza!|- Wi�c do czwartku, moja Pokoj�wko.
{9978}{10023} Moja Pokoj�wko.
{10030}{10156} Nie, ukochany, prosz�, tylko troszeczk�.
{10156}{10237} Pieni�dze. Potrzebuj� pieni�dzy.
{10222}{10326} Dobrze.
{10310}{10370} Ksi�na i Szofer.
{10451}{10529} Wi�c Ksi��e wynaj�� ci� dzisiaj rano, Rudolfo?
{10516}{10585} Patrz na drog�.
{10574}{10688} Nie mog� oderwa� od ciebie oczu.| Jak mog� jecha� kiedy doprowadzasz mnie do szale�stwa?
{10666}{10768}- Szale�stwa!|- Rudolfo, ty �wintuchu.
{10774}{10804} Zatrzymaj si�.
{11403}{11477} Wystarczy. Dobrze.
{11463}{11504} Doko�czymy w czwartek.
{11498}{11598} Teraz, to jest dobra dziewczynka. Wezm� tw�j portfel...
{11579}{11607}...i r�kawiczki.
{11603}{11625} W czwartek.
{11675}{11712} W czwartek.
{11711}{11785} Wi�c do czwartku,  ty spro�na dziewczyno.
{11802}{11897}- Przytul mnie. Dotknij mnie.|- W czwartek.
{11879}{11968} I wtedy sko�czymy zabaw� | Ksi�na i Rudolfo?
{11952}{12009} Pierwsza rzecz w czwartek.
{12017}{12063} A potem...
{12056}{12159}...zagramy w " Uprowadzenie | i Okrutny Gwa�t Lukrecji"...
{12140}{12182}...a ja b�d� Lukrecj�.
{12187}{12280} A ja b�d� Gwa�tem. W czwartek. Cudownie.
{12283}{12416} Lukrecjo, zapomnia�a� czeku.| Nie mo�ne wyprodukowa� przedstawienia bez czeku.
{12432}{12500} Mia�am go ca�y czas przy sobie.
{12539}{12639} W porz�dku? Wypisa�am na  "Got�wka."| Nie powiedzia�e� nazwy przedstawienia.
{12621}{12733} W porz�dku. Dobrze. W czwartek.
{12713}{12837} Do widzenia, m�j go��bku. Pa pa.
{12815}{12888}- Pa pa.|- Pa pa.
{12878}{12926} Do widzenia.
{12923}{13029} Ten kto wynajmuje, musi p�aci� czynsz.
{13010}{13056} Takie jest prawo.
{13055}{13083} Dlaczego, jeste� z�odziejem.
{13078}{13161} Jak mo�esz zabiera� ostatni grosz | z kieszeni biednego cz�owieka?
{13147}{13186} Musz�.
{13187}{13231} Jestem w�a�cicielem.
{13230}{13309} Panie, us�ysz moje b�aganie. Zniszcz jego.
{13295}{13427}- On jest zaraz� dla ziemi.|- Nie s�uchaj go. Jest szalony.
{13415}{13503} To zabola�o. Musz� przygotowa� inn� mow�.
{13989}{14021} Ups?
{14026}{14143} Kim jeste�? Czego chcesz?| Dlaczego wa��sasz si� po moim korytarzu?
{14122}{14171} Odezwij si� niemowo , ! m�w!
{14168}{14252}- Dlaczego nic nie m�wisz?|- Przestraszony. Nie mo�e m�wi�.
{14277}{14308} Dobrze.
{14333}{14375} We� si� w gar��.
{14376}{14422} We� g��boki oddech.
{14437}{14476} Wypu�� powoli...
{14494}{14534} I powiedz mi, kim jeste�?
{14553}{14666} Jestem Leo Bloom. Jestem ksi�gowym.| Jestem z Whitehall i Marx.
{14645}{14729} Zosta�em wys�any tutaj, by przejrze� twoje ksi�gi,| i strasznie przepraszam...
{14714}{14771} ...�e z�apa�em ci� ze starsz� pani�.
{14765}{14827} "Z�apa�em ci� ze starsz� pani�"?
{14832}{14893} Wejd�, Panie Taktowny.
{15289}{15368}- Wi�c, jeste� ksi�gowym?|- Tak.
{15354}{15387} Wi�c wylicz si�!
{15383}{15438} Wierzysz w Boga? Albo z�oto?
{15429}{15487} Dlaczego patrzysz na sukienki starszych pa�?
{15476}{15506} Kawa� zbocze�ca, co?
{15534}{15586} Mniejsza z tym. Przejrzyj ksi�gi.
{15577}{15663} S� tam w tym biurku. G�rna szuflada.
{15682}{15719} Wezm� tw�j p�aszcz.
{15723}{15775}- Dzi�kuj�.|- Prosz�.
{15968}{16047} Jak �miesz pot�pia� mnie | bez poznania wszystkich fakt�w!
{16033}{16060} Panie Bialystock...
{16056}{16146} Zamknij si�! Prowadz� rozmow� retoryczn�!
{16139}{16187} Jakie upokarzaj�ce.
{16187}{16233} Maxie Bialystock.
{16373}{16422} Wiesz, kim by�em?
{16431}{16552} Max Bialystock, kr�l Broadwayu!| Sze�� przedstawie� jedno po drugim!
{16561}{16615} Lunch w Delmonico.
{16611}{16660} Garnitury za 200 $.
{16728}{16761} Widzisz to?
{16763}{16903} To niegdy� trzyma�o per�� tak du�� jak twoje oko!| Teraz popatrz na mnie. Popatrz na mnie!
{16918}{16991} Nosz� tekturowy pasek.
{17177}{17263} Mia�em tysi�ce inwestor�w b�agaj�cych...
{17248}{17372}...prosz�cych, by w�o�y� ich pieni�dze | w firm� Max Bialystock.
{17369}{17429} Popatrz teraz na moich inwestor�w.
{17500}{17528} Voila.
{17524}{17672} Setki ma�ych starszych pa� | zatrzymuj�cych si� w biurze Maxa Bialystock...
{17652}{17763}...aby chwyci� ostatnie dr�enie po drodze na cmentarz.
{17980}{18124} Masz dok�adnie 10 sekund |by zmieni� to spojrzenie wstr�tnej lito�ci...
{18097}{18169}...na niewymownego szacunku.
{18156}{18226} Raz, dwa...
{18214}{18293} Przejrzyj ksi�gi, przejrzyj ksi�gi.
{18320}{18376} Doceniam to, prosz� pana.
{18633}{18737} Okna tak brudne| �e nie wiadomo, czy to dzie� czy noc.
{19009}{19093} Tak jest, dziecino! Kiedy masz to, chwal si�!
{19077}{19114} Chwal si�!
{19200}{19235} Ekchm.
{19245}{19279} Ekchm!
{19401}{19522} Zak�adam, �e wydajesz te d�wi�ki| by przyci�gn�� moj� uwag�.
{19541}{19644} Czy dobrze my�l�,| ty twarzo-rybi wrogu ludzi?
{19634}{19692} Zrani�em twoje uczucia.
{19687}{19794}- Dobrze! Co jest?|- Mog� chwil� z tob� porozmawia�?
{19818}{19899} Dawaj. Masz 58 sekund.
{19884}{20028}- Zerkaj�c do twoich ksi�gi, zauwa�y�em �e...|- Zosta�o  48 sekund. Szybciej.
{20000}{20120}- Zerkaj�c do twoich ksi�gi, zauwa�y�em...|- 28 sekund. Ko�czy ci si� czas.
{20098}{20182}- Tik tak, tik tak...|- Panie Bialystock...
{20167}{20234}...Nie mog� pracowa� w tych warunkach!
{20222}{20296} Sprawiasz, �e staj� si� niezmiernie nerwowy!
{20294}{20383}- Co to jest, chusteczka?|- Co? Nic. To nic.
{20378}{20436} Je�li to nic, to dlaczego nie mog� tego zobaczy�?
{20458}{20547} M�j kocyk! M�j niebieski kocyk!| Oddaj mi m�j niebieski kocyk!
{20531}{20603} Ty... Nie! Ty...
{20618}{20695} Masz.
{20681}{20723} Nie panikuj.
{20889}{20920} Przepraszam.
{20916}{20994} Nie lubi� ludzi dotykaj�cych mojego niebieskiego kocyka.
{20999}{21114} To nie wa�ne. To nic nie znacz�cy przymus.| Mog� sobie z tym poradzi�, je�li chc�.
{21103}{21184} Chodzi o to, �e mam to od dziecka...
{21169}{21242}...i przynosi mi ulg�.
{21411}{21484} Wci�� tu przychodz�. Wci�� tu przychodz�.
{21476}{21563}- Jak oni mnie znajduj�?|- Mog� z tob� porozmawia�?
{21554}{21603} Tak, Ksi��� Mishkin.
{21598}{21719}- Co mo�emy dla ciebie zrobi�?|- To z�y czas na lekkomy�lno��.
{21704}{21773} Odkry�em powa�ny b��d...
{21761}{21835}...w ksi�gowo�ci twojego ostatniego przedstawienia.|- Gdzie? Co?
{21822}{21904} Wed�ug listy sponsor�w dosta�e� $60,000.
{21892}{21965} Ale przedstawienie kt�re wyprodukowa�e� kosztowa�o  $58,000.
{21952}{22007} Gdzie jest $2,000.
{22003}{22102} Poszed�em do �a�ni tureckiej.| Kogo to obchodzi? Przedstawienie by�o klap�!
{22084}{22168}- Co za r�nica?|- Co za r�nica?
{22152}{22237} To jest defraudacja!| Je�li oni si� dowiedz�, mo�esz p�j�� do wi�zienia.
{22222}{22316} Kto si� dowie? To tylko $2,000.| Bloom, wy�wiadcz  mi przys�ug�.
{22299}{22377} Przesu� kilka przecink�w.| Jeste� rachmistrzem.
{22363}{22483} To szlachetna profesja.| S�owo "rachunek" jest cz�ci� twojego tytu�u.
{22461}{22492} To oszustwo.
{22488}{22579} To nie oszustwo. To dobroczynno��.
{22568}{22618} Bloom, popatrz na mnie.
{22621}{22665} Popatrz na mnie!
{22678}{22730} Ja ton�.
{22751}{22873} Inni ludzie �egluj� przez �ycie.| Bialystock uderzy� w raf�.
{22880}{22970} Id� na dno.
{22975}{23061} Zosta�em zatopiony | przez spo�ecze�stwo, kt�re wymaga sukcesu...
{23046}{23100}...a wszystko, co mog� zaoferowa� to niepowodzenie.
{23093}{23181} Bloom, wyci�gam do ciebie r�ce.
{23195}{23253} Nie wysy�aj mnie do wi�zienia.
{23267}{23323} Pom�!
{23383}{23494} Pom� mi, Bloom.| Bloom, pom� mi.
{23516}{23593} Dobrze!
{23583}{23672}- Dzi�kuj�. Wiedzia�em, �e mog� na ciebie liczy�.|- W porz�dku. Co?
{23656}{23720} Nic. Zr�b to.
{23715}{23785} Dobrze. Zobaczmy. $2,000.
{23791}{23827}$ 2,000.
{23843}{239...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin