Gielda pasja pieniadze.pdf

(1999 KB) Pobierz
833484237.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Giełda, pasja, pieniądze!"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski, rok 2012
Autor: Daniel Sokołowski
Tytuł: Giełda, pasja, pieniądze!
Data: 29.05.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
1. Zawód: inwestor giełdowy......................................................................................... 7
1.1. Kim jest inwestor ............................................................................................... 9
1.2. Ile na start...........................................................................................................10
1.3. Rekin giełdowy .................................................................................................12
1.4. Trudne początki................................................................................................12
1.5. Co kupuje inwestor .........................................................................................13
1.6. Funkcjonowanie giełdy ................................................................................15
2. Inwestowanie................................................................................................................21
2.1. O czym inwestor wiedzieć powinien........................................................21
2.2. Giełda i hazard ..................................................................................................22
Zasady Gamboni ............................................................................................22
2.3. Test umiejętności .............................................................................................25
2.4. Doświadczenie kosztuje................................................................................26
3. Oczekiwania ..................................................................................................................29
3.1. Trudne decyzje .................................................................................................29
3.2. Złoty strzał..........................................................................................................32
4. Cechy mistrza................................................................................................................35
4.1. Cierpliwość.........................................................................................................35
4.2. Elastyczność.......................................................................................................36
4.3. Odporność na stres.........................................................................................37
4.4. Dyscyplina..........................................................................................................38
4.5. Pokora..................................................................................................................39
4.6. Wytrwałość.........................................................................................................39
4.7. Motywacja..........................................................................................................40
5. Trzynaście zasad inwestora......................................................................................43
5.1. Myśl samodzielnie ...........................................................................................43
5.2. Inwestuj w wiedzę...........................................................................................45
5.3. Stwórz strategię inwestycyjną ....................................................................46
5.4. Płyń z prądem ...................................................................................................47
5.5. Chroń kapitał.....................................................................................................48
5.6. Ograniczaj straty, a zyski niech rosną.......................................................49
5.7. Nie bądź chciwy ...............................................................................................50
5.8. Przygotuj odpowiednie warunki pracy ...................................................51
5.9. Pamiętaj o istnieniu zleceń stop loss........................................................52
5.10. Cierpliwość i dyscyplina .............................................................................53
5.11. Bądź na bieżąco .............................................................................................54
5.12. Nie poganiaj swoich decyzji......................................................................54
5.13. Pracuj nad sobą — nie panikuj ................................................................56
6. Jak nie zostać pożartym............................................................................................59
6.1. Ochrona kapitału .............................................................................................60
6.2. Zarządzanie pozycją .......................................................................................60
6.3. Strata ....................................................................................................................61
6.4. Błędy, które popełniamy ...............................................................................63
6.5. Informacje ..........................................................................................................65
6.5. Serwisy informacyjne.....................................................................................66
6.6. Fora dyskusyjne................................................................................................66
6.7. Notowania spółek............................................................................................67
6.8. Serwisy zagraniczne .......................................................................................67
7. Drogo czy tanio............................................................................................................69
7.1. Wycena spółki ...................................................................................................69
7.2. Hossa, bessa ......................................................................................................71
7.3. Dodatkowe czynniki ......................................................................................74
7.4. Raporty inansowe spółki .............................................................................76
8. Strategie inwestycyjne ..............................................................................................81
8.1. Średnie kroczące..............................................................................................83
8.2. Wstęga Bollingera............................................................................................86
8.3. Formacje świecowe ........................................................................................88
Objęcie hossy ..................................................................................................88
Objęcie bessy ..................................................................................................89
Spadająca gwiazda........................................................................................90
Gwiazda poranna ..........................................................................................91
Gwiazda wieczorna .......................................................................................92
8.4. Spekulacja ..........................................................................................................94
8.5. Wsparcia i opory...............................................................................................96
8.6. Luki .......................................................................................................................99
Rodzaje luk .......................................................................................................99
Kiedy powstają luki .................................................................................... 101
Strategie ......................................................................................................... 103
8.7. Dywersyikacja............................................................................................... 105
8.8. Dywergencje .................................................................................................. 107
8.9. Wskocz i wyskocz.......................................................................................... 110
8.10. Kanały............................................................................................................. 111
8.11. Metody mieszane....................................................................................... 113
8.12. Automaty ...................................................................................................... 115
9. Strategie rekinów giełdowych............................................................................. 117
9.1. Strategie Warrena Bufetta ........................................................................ 118
9.2. Strategie Donalda Trumpa ........................................................................ 119
9.3. Strategie Petera Lyncha.............................................................................. 120
9.4. Strategie Roberta Kiyosakiego ................................................................ 120
9.5. Strategie Romana Karkosika..................................................................... 121
10. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty .......................................................................... 123
11. Ryzyko........................................................................................................................ 125
11.1. Czym jest ryzyko ........................................................................................ 125
11.2. Minimalizacja ryzyka................................................................................. 127
11.3. Giełda a psychika ....................................................................................... 129
12. Organizacja pracy .................................................................................................. 131
13. Wybór platformy transakcyjnej......................................................................... 133
13.1. Jak uruchomić platformę ........................................................................ 134
13.2. I co dalej......................................................................................................... 134
14. Formacje techniczne dające zarobić............................................................... 141
14.1. Czym są formacje ....................................................................................... 141
14.2. Budowa świecy wzrostowej ................................................................... 143
14.3. Budowa świecy spadkowej..................................................................... 143
14.4. RGR .................................................................................................................. 145
14.5. ORGR............................................................................................................... 147
14.6. Trójkąty .......................................................................................................... 149
14.7. Prostokąty ..................................................................................................... 151
14.8. Spodek ........................................................................................................... 152
14.9. Podwójny szczyt ......................................................................................... 154
14.10. Podwójne dno .......................................................................................... 155
15. Upadłość spółki a nasze pieniądze .................................................................. 157
15.1. Czym jest upadłość ................................................................................... 157
15.2. Upadłość spółki w praktyce.................................................................... 157
15.3. Ile trwa upadłość ........................................................................................ 161
16. Inne opcje ................................................................................................................. 165
16.1. IPO — rynek pierwotny ........................................................................... 165
Zgłoś jeśli naruszono regulamin