3 kroki do wolnosci finansowej.pdf

(505 KB) Pobierz
197525728 UNPDF
197525728.003.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Hubert Dudek
rok 2009
Data: 7.12.2009
Tytuł: 3 kroki do wolności finansowej – fragment utworu
Autor: Hubert Dudek
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
197525728.004.png
SPIS TREŚCI
.............................................................8
2. Dlaczego stajemy się milionerem, zanim jeszcze
zaczniemy zarabiać? . .............................................................12
........34
.........36
6. Dlaczego inni się taką wiedzą dzielą? . .............................40
wiedzę finansową?
.............................................................44
..................................................47
..................................55
10. Dlaczego jest nam trudno osiągnąć niezależność
finansową? . ............................................................................64
KROK II . ............................................................79
..............................80
2. Inwestowanie a szybkość budowania wolności
finansowej . .............................................................................82
.............86
..................................89
5. Nieruchomości a wolność finansowa . ..............................93
6. Jak zdolność kredytowa może zapewnić spokojną
przyszłość? . ............................................................................99
...........................................104
KROK III . .........................................................107
............................................108
...............115
......................................125
PODSUMOWANIE . ...........................................131
WSTĘP . ...............................................................4
KROK I . ...............................................................7
5. Dlaczego warto inwestować w
197525728.005.png 197525728.006.png
 
3 kroki do wolności finansowej — darmowy fragment — kliknij po więcej
Krok I
Krok I
Wizja
4
197525728.001.png
3 kroki do wolności finansowej — darmowy fragment — kliknij po więcej
1. Psychika milionera
1. Psychika milionera
Najważniejsze jest Twoje nastawienie. Czy wiesz, jaka jest psy-
chika milionera? W jaki sposób zarządza swoim czasem i pie-
niędzmi, jak osiąga swoje sukcesy finansowe, jakie myśli towa-
rzyszą ludziom sukcesu?
Zacznę od tego, że milioner to człowiek patrzący na pieniądze
jak na swoich pracowników. Co to oznacza? Że w sytuacji, kie-
dy ma do wyboru kupić nowy samochód lub zainwestować
w kolejny biznes, to wybierze biznes. Milioner kupuje tylko to,
co jest mu potrzebne albo to, na co może sobie pozwolić. Praw-
dziwy milioner potrafi budować biznes nawet przez kilka lat,
ale robi to w taki sposób, aby biznes się powiększał i przynosił
jeszcze większe zyski.
Prawdziwy inwestor, biznesmen, przedsiębiorca — nieważne,
jak byśmy go nazwali — buduje swój biznes od podstaw, ciągle
go rozwijając, aż osiągnie pożądany efekt. Jeśli osiągnie taką
sumę zarobków bądź zgromadzonych pieniędzy, które były
jego założeniem, dopiero wtedy wydaje pieniądze.
Wydawanie pieniędzy i inwestowanie to dwie podstawowe róż-
nice. Wydawanie pieniędzy kojarzy się inwestorom (bo tak
5
197525728.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin