OBRONA PRZED DEMONAMI -Vademecum chrześcijanina.pdf

(631 KB) Pobierz
VADEMECUM CHRZEŚCIJANINA

OBRONA PRZED DEMONAMI

VADEMECUM CHRZEŚCIJANINA
1
414428733.039.png 414428733.040.png 414428733.041.png 414428733.042.png 414428733.001.png 414428733.002.png 414428733.003.png 414428733.004.png 414428733.005.png
SPIS TREŚCI
3.
9.
APEL JEZUSA DOCZŁOWIEK
PatrnaMnie!WiącegonakryżuicytajweMnie
w Moim Sercu, niezmierzonąmiłodjakąmamdlaCiebie
ZWZEOddawajmichwał!
Przez wiar- ponieważjetemBogiem!
Preunod - ponieważjetemZbawicielem!
Prewiernod- ponieważjetemTwoimPryjacielem
2
414428733.006.png
 
414428733.007.png 414428733.008.png 414428733.009.png 414428733.010.png 414428733.011.png 414428733.012.png 414428733.013.png 414428733.014.png 414428733.015.png 414428733.016.png 414428733.017.png 414428733.018.png
WSTĘP
Jelinaprawdchceicłowiekunawrócidiżyd tedytoprdkoucyobe
włokiJeliditegoucynidnieechcetojetdowodemżewogólenie
chceNieapominajjakkażdejchwilimieckaryBożej wiinadtwągłową
obciąża ci wina niepoliconych tyicy grechów pod wpływem gniewu
BożegojetetużnakrawdiamegopiekłaKroktylkodieliciodmierci
wiecnejZaprawdktomaroumimyleniewtakimpołożeniuniebdie
spokojnym. Wstaotedyodraupieiiuciekajbyżycieocaliłtakjakby
pieyłwydotadidomugdyjetwpłomieniachOaprawdgdybycie
wiedieliwjakutawicnyminajdujecieniebepieceotwiejakokropna
dziennie grozi wam strata, jak bepiecniejeidalekołodemoglibyciemied
życie to bycie nie tali trojąc obie żarty lec bycie natychmiat i
nawróciliŻycienaekrótkieibardoniepewneacóżbyitałogdybycie
umarlinienawróciwyidoPana!
Jeliichcecienawrócidiżydróbcietotanowcoibenamylaniajakbyo
tejprawiemożnabyłowątpidNiewahajcieianinachwiljakgdybyciebyli
uiebieniepewnicyPanBógcyciałojetlepympanemWtejamejchwili
gdytocytacielubłówmychłuchaciedecydujcieiNimtegomiejca
wyjdieciedecydujcieiNimatancanajdieodniedwagdieindiej
decydujcie i Nigdy i do Pana nie nawrócicie póki i na to nie
zdecydujecie, a to pewnym, mocnym i niezachwianym postanowieniem.
ZotawajawewobecPanaBogawmodlącympoważnymupoobieniuerca
iduyWynajpredNimjakżycietwojebyłodotądgreneibebożneżałuj
erdecnieobłduwegoibłagajołakktóratweerceowiecipowici
ProPanaabyodpuciłcobyłotudieżdałDuchawitegoktóryodmieni
erceiżyciedrogamiwoimicipoprowadiiodpokużyciałakawieuchroni
Takdienniepotpujiz tejdroginiedajiodwied
Ryszard Baxter
MODLITWDODUCHWITEGO (UwagaZacynajdieoodtej modlitwy)
Duchuwitynatchnijmi
MiłociBożapochłoomi
Nawłaciwądrog- aprowadmi
Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie
Z Jezusem -pobłogoławmi
Odwelkiegołegoodwelkichłudeo
Odniebepieceotw- zachowaj mnie! Amen.
3
1. ŻYCIE SAKRAMENTALNE
Pan Jezus mówidokażdejduycłowiecejabyprychodiła do Niego codziennie
iapraałaGo godnie do swego serca. Należytutaj auważydżejetto apel nie
do pojedynczych dusz wybranych, ale do dusz wszystkich.
Zatem my wszyscy oobicie, powinnimy poprzez więtySakrament Pojednania i
Eucharystii apraadPana Jezusa do naszych serc iwłuchiwadiwJegogło
„JajetemChlebemŻywymktórytąpiłnieba”
Katolik ma zauważydiż cególnie Sakrament Pojednania i Eucharystii uwalnia
nas ludzi grzesznych podwpływuoobowegołaimierciduchowej (wiecznej).
Sakrament Eucharystii jest zamieszkaniem Boga w nas – komunią(jednoceniem
osobowym).
DiałaniedemonówpoleganaoddieleniunaodBogawmylłówJeua
„Każdyktogreyjetniewolnikiemgrechu”
Zauważmyżete dwa sakramenty ; Pojednania i Eucharystii ą najpotżnieją
obronągdyżprywracająjednodBogiem iwpoóbbeporedniprycyniają
ido naszego ocalenia.
2. UŻYWANIE WODY ŚWIĘCONEJ
Możnająnoidpryobieamemuiniąkropidlubinneoobylubmiejcanp
pokójwktórymprebywamiwiarącynidnakkryżawypowiadające
wiadomociąicciąImiBoga OjcaiynaiDuchawitego
3. WZYWANIE IMIENIA JEZUS
Zapraaiwten poóbZbawicielabybyłobecnyprynaiwpierałwoją
mocąMożnawypowiadadkrótkieaktytrelitenp
Jezu ratuj, Jezu ufam Tobie,
JeuChryteynuBogaŻywegomiłujinademną
MożnaodmawiadlitanidoNajwitegoImieniaJeu
ImięJezus oznacza „Bógbawia”
Podcapokupamitajmyaweotymżew tym witymimieniu jest moc
bawcaktórejpotrebujemydoobronywcaie pokus.
4
414428733.019.png 414428733.020.png 414428733.021.png 414428733.022.png 414428733.023.png 414428733.024.png 414428733.025.png 414428733.026.png 414428733.027.png 414428733.028.png 414428733.029.png 414428733.030.png 414428733.031.png 414428733.032.png 414428733.033.png 414428733.034.png 414428733.035.png 414428733.036.png
 
4. KRZYŻ
NadrewiekryżaupadłyaniołLucyer otałpokonanypreJeuaJettonak
równieżnaegowycitwaPoługującinimkorytamymocyodkupienia
uwolnieniapodpanowaniałaPowinnimymiedkryżdrewniany
PodcapokunależyroważadMekJeuaChrytuamodląci
KoronkądoBożegoMiłoierdia
DrogąKryżową
Tajemnicą Szccia‐(modlitwywBrygidy)
Czas modlitwy jest tu niezwykle ważny cególnie warto modlid i tymi
modlitwami o godz. 15 00 . Jest to GodinaMiłoierdia Bożego.
5. NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ
1) kaplerKarmelitaoki
2)CudownyMedalikNiepokalanegoPocciaMaryi
3)Różaniec
4) Modlitwa „PodTwojąobron”,
5)Nabożeotwopierwychobótmieiąca
6)ktoiarowaniaiMatceBożej
kutecnodwywaniaMaryiwwalceełymiduchamijetogromnaicególnie
zalecana.
6. EGZORCYZM „PRZEMYSKI”
1. PotężnaNiebioKrólowoiPaniniołów TyktóraotrymałaodBoga
połannictwoiwładbyetredgłowatanaproimyCipokornie
rokażHucomnielkimabycigałyatanówtłumiłyichuchwałoda
walcającichwdietrąciłydopiekła ( Egzorcyzm "przemyski" z roku 1929 )
wiciniołowieirchaniołowiebroocienaitreżcienamen
7. NABOŻEŃSTWO DO MICHAŁA ARCHANIOŁA, ANIOŁA
STRÓŻA, ZASTĘPÓW ANIELSKICH
I. zczególniepolecaięmodlitwy dow.Michałarchanioła.
1. wityMichalerchanieletaojeceranacelewegoNiebiekiego
Wojska i z Twym okrzykiem „KtóżjakBóg” - pryjdnampomocąwtej
nierównejwalcedobraełemabypokójnówapanowałnadwiatem.
5
414428733.037.png 414428733.038.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin