Farewell My Concubine (1993) CD1.txt

(19 KB) Pobierz
{124}{180}napisy polskie pope�ni�a:|Titi vel bergitka
{1300}{1331}Kim jeste�cie?
{1389}{1494}Jeste�my trup� operow�.
{1501}{1563}Och, nie pozna�em was!
{1674}{1741}Jestem wielbicielem was dwojga.
{1755}{1842}Naprawd�? Dzi�kujemy.
{1851}{1962}To ju� ponad dwadzie�cia lat,|jak wyst�powali�cie razem, nieprawda�?
{2019}{2081}Dwadzie�cia jeden.
{2094}{2120}Dwadzie�cia dwa.
{2129}{2201}Tak, dwadzie�cia dwa lata.
{2228}{2307}I dziesi�� lat, od kiedy|si� ostatnio widzieli�my.
{2310}{2343}Jedena�cie. Jedena�cie lat.
{2379}{2458}To prawda, jedena�cie lat. Tak.
{2460}{2550}To z powodu Gangu Czworga|i Rewolucji Kulturalnej.
{2621}{2652}Racja!
{2674}{2724}Tak, tak jest.
{2748}{2786}Teraz jest lepiej.
{2871}{2900}To na pewno.
{2935}{2993}Wszystko jest teraz dobre.
{3068}{3161}Prosz�, poczekajcie tu chwil�.|P�jd� zapali� �wiat�a.
{3163}{3223}Wybacz, �e ci� trudzimy.
{4930}{5050}1924|BEIJI NG - ERA WOJENNYCH PAN�W 
{5165}{5223}Yanhong, czy to ty?|Naprawd� za tob� t�skni�em.
{5226}{5290}Dziwko!
{5765}{5794}Panie i panowie,
{5821}{5866}cieszcie si� widowiskiem!
{6823}{6849}Ty, przebieg�y gnojku!
{6852}{6914}Laizi zn�w pr�buje uciec.|Smarkaczu! Daleko nie uciekniesz!
{6919}{6964}Szybko, �apcie go!
{7020}{7087}Przepraszam.
{7089}{7125}Panowie, prosz� o cierpliwo��.
{7132}{7216}G�wno! jak �miesz tu wystawia�?
{7645}{7696}Pieprzcie si� wszyscy!
{7712}{7787}Tak, jak jest pewne, |�e na imi� mam Shitou...
{7789}{7885}...tak teraz b�dziecie |mie� na co popatrze�.
{8830}{8924}Czemu wrzeszczysz?|Jeszcze si� nawet nie przywitali�my!
{8948}{9068}Jeste� ha�b� dla trupy operowej.
{9077}{9127}Nie umiesz zagra� dobrze nawet ma�py.
{9140}{9269}My�la�e�, �e uciekniesz dzi�ki|temu wyskokowi z ceg��, tak?
{9281}{9341}To g�upota!
{9871}{9928}No�e ostrz�!
{9946}{10051}No�e ostrz�!
{10456}{10542}Temu dziecku nie jest pisane|zosta� aktorem.
{10588}{10624}Nie z tym dodatkowym palcem.
{10638}{10763}Ma dobr� twarz,|ale nie mo�e.
{10785}{10881}No�e ostrz�!
{10886}{10931}Mog�abym go wychowa�...
{10934}{11054}ale robi si� ju� za du�y,|by trzyma� go w burdelu.
{11060}{11111}Je�li by� go tylko wzi��,|mo�esz robi�, co zechcesz.
{11204}{11341}Nie patrz na nas z g�ry.
{11370}{11540}Nie b�d� g�upia. Prostytutki czy aktorzy|- jednakowo s� pogardzani w spo�ecze�stwie.
{11550}{11648}Odejd� i koniec.
{12341}{12445}Mamo, marzn� mi r�ce.|S� jak kawa�ki lodu.
{14696}{14718}Mamo!
{15174}{15238}Nie zbli�aj si� do nas,|synu dziwki!
{15524}{15593}To jest z burdelu!|Wyrzu�cie to za drzwi!
{16423}{16454}Zastraszacie go?
{16507}{16533}Chod� st�d.|�pij ze mn�!
{16819}{16867}Jeste� naprawd� niez�y k�sek!
{16888}{16963}Laizi, id� przytuli� si� |do Ma�ego Mnicha.
{17073}{17097}�ap!
{17238}{17270}Na dworze jest tak zimno...
{17291}{17396}�e siki zamarzaj� mi na czubku kutasa.
{17399}{17462}Prawie fikn��em kozio�ka!
{17895}{17975}Je�li nale�ysz do rodzaju ludzkiego,|chodzisz do opery.
{17986}{18053}Psy i �winie nie s�uchaj� opery.
{18058}{18176}Je�li nie chodzisz do opery,
{18178}{18250}nie jeste� ludzk� istot�.
{18255}{18378}A tam, gdzie jest opera,|jest i praca dla nas, aktor�w!
{18450}{18522}Przesta� kwicze�!
{18696}{18728}Prostowanie!
{18763}{18883}Je�li my�lisz, |�e jeste� tutaj ponad kim�...
{18888}{18992}nauka b�dzie dla ciebie ci�ka.|To dopiero pocz�tek.
{19089}{19195}Nie martw si�, Douzi.
{19272}{19315}Jeste�my ju� w po�owie.
{19329}{19423}Shitou, czy ty pomagasz|komu� oszukiwa�?
{19425}{19531}Mistrzu, patrzy�em w g�r�.|Nie dostrzeg�em tego na ziemi.
{19545}{19583}Bzdura! Podaj mi m�j miecz.
{19702}{19740}I pospiesz si�!
{20159}{20169}Wstawaj!
{20298}{20394}Nie masz nic do powiedzenia?
{20397}{20483}Tak. Tworzenie wzajemnych uk�ad�w |jest zakazane i b�dzie karane.
{20658}{20723}Niczego si� skurwysyn nie boi.
{20725}{20792}Od pocz�tk�w opery...
{20795}{20920}nigdy jeszcze nie osi�ga�a ona|takiej popularno�ci, jak dzisiaj!
{20936}{20967}Macie szcz�cie by� tego cz�ci�!
{20970}{20998}Tak, mamy!
{21543}{21620}Na niebiosa...|�wiczy�em kung - fu
{21622}{21716}nie z braku innych uzdolnie�,
{21807}{21941}ale �eby by�o mi ciep�o.
{21943}{22054}Zimno jest na dworze, ca�kiem zimno.
{22169}{22263}Ale ja sta�em si� cz�owiekiem ognia.|Odsu� si� ode mnie.
{22378}{22593}Jestem tak silny,|�e mog� g�ry przenosi�...
{22596}{22749}Moja odwaga jest znana
{22762}{22979}Poleg�em w czasach z�ych
{23445}{23562}i nawet m�j ko�|nie zdo�a� uciec, by ocali� �ycie.
{23564}{23675}Oto s� nasze zasady.|Musimy si� ich dobrze nauczy�.
{23678}{23778}Od pradawnych czas�w,|m�czyzna musia� osi�gna� bieg�o��.
{23780}{23874}Je�li si� temu po�wi�cisz,|b�dzie ci odp�acone.
{23951}{23987}Teraz id� i �wicz!
{24073}{24087}Pos�uchajmy "Ucieczki noc�".
{24092}{24202}Obejrza�em si� na Niebia�ski Gmach|i po�pieszy�em do walcz�cych...
{24205}{24284}Nie zwa�aj�c na...nie zwa�aj�c na...
{24287}{24327}Nie zwa�aj�c na co?
{24359}{24416}Nie zwa�aj�c na lojalno��|i synowsk� pobo�no��.
{24445}{24567}Jestem tak silny,|�e mog� g�ry przenosi�.
{24570}{24685}I nawet m�j ko�|nie zdo�a� uciec, by ocali� �ycie.
{24687}{24754}A moja umi�owana konkubina,|c� mam z ni� uczyni�?
{24757}{24838}Wspaniale, nie umkn�o ci ani jedno s�owo.|Daj r�k�.
{24910}{25021}To �eby� pami�ta�, |�e nast�pnym razem ma by� r�wnie dobrze.
{25114}{25171}Jestem mniszk�.
{25174}{25262}Mam 16 lat i jestem mniszk�.|Me w�osy zgolono, gdy by�am m�odziutka.
{25294}{25330}Dalej.
{25358}{25404}Z natury jestem ch�opcem...
{25409}{25476}Z natury jestem ch�opcem...
{25526}{25641}Z natury jeste� dziewczyn�!
{25644}{25713}Ukarz� ci�, Laizi!|Wci�� nie mo�esz wykona� tego jak nale�y!
{25836}{25870}Nie bij mnie!|Ju� nigdy tego nie zrobi�!
{26078}{26159}Z...z natury jestem ch�opcem...
{26179}{26234}Wykrztu� to!
{26282}{26313}Z natury jestem ch�opcem...
{26321}{26390}Mniszka to rodzaj m�ski czy �e�ski?
{26399}{26445}A...
{26447}{26464}Ch�opiec...
{26490}{26625}Naprawd� masz charakterek...nawet |nie rozr�niasz rodzaju m�skiego od �e�skiego.
{26965}{27035}Z natury jestem...jestem...ch�opcem...
{27066}{27186}Zapomnia�e� wszystkiego, |czego mistrz ci� nauczy�!
{27189}{27241}Zr�b to zn�w, a b�d� ci� bi�|do ostatniego tchu.
{27265}{27334}Lepiej to zapami�taj.
{27977}{28076}Je�li przypadkiem by�bym|jutro zbity na �mier�...
{28129}{28212}mam pod materacem schowane|trzy miedziane monety.
{28308}{28335}Ostro�nie!
{28369}{28462}Nie zamocz r�ki!
{28676}{28773}Douzi, za kilka dni przejdziesz|inicjacj� do trupy.
{28776}{28889}Udawaj tylko, �e jeste� dziewczyn�,|i nie pomyl si� znowu w wierszu.
{29243}{29294}Laizi, jad�e� kiedy�|s�odkie grochowe ciasteczka?
{29299}{29371}Wielka mi rzecz,|grochowe ciasteczka?
{29376}{29400}A bu�eczki z prosa?
{29411}{29435}Ciastka rodzynkowe?
{29443}{29491}To takie same specja�y,|jak psie b�ki.
{29493}{29539}Wi�c co najbardziej lubisz?
{29613}{29721}Nie ma nic smaczniejszego,|ni� kandyzowane rajskie jab�uszka.
{29726}{29833}Gdy dorosn�, b�d� jad� kandyzowane|rajskie jab�uszka codzie� na obiad.
{29851}{30138}Kandyzowane rajskie jab�ka na sprzeda�!|Kandyzowane rajskie jab�ka na sprzeda�!
{30160}{30265}Nie patrz tak na nas. Nie jeste�my|patyczkami z rajskimi jab�kami.
{30287}{30361}Laizi, �linisz si�!
{30589}{30623}Laizi, co do cholery robisz?
{30625}{30690}Wow, ile wielkich latawc�w!
{31179}{31194}Douzi, zosta�y nam tylko 2 dni.
{31215}{31251}Biegnijmy!
{31323}{31371}Wracaj!
{31462}{31486}Douzi ! Mamy 2 dni...
{31539}{31646}Nie zapomnij o pieni�dzach|pod moj� poduszk�.
{31838}{31918}Jeste� do niczego.|Zejd� mi z oczu!
{32201}{32227}Co z tym zrobisz?
{32230}{32306}Zapomnij o Shitou.|Wydam teraz swoje pieni�dze.
{32330}{32409}Dziesi�� jab�ek na ka�dym patyku.|Dam ci dwa.
{32438}{32460}Co jest z tob�?
{32465}{32486}Strasznie chce mi si� siku.
{32491}{32563}Nie na �rodku ulicy.
{32609}{32642}To Mistrz Wang!
{32661}{32726}Przyby�y gwiazdy!|Dalej, chod�my t�dy.
{32903}{33011}M�j drogi panie! |To jak wizyta prosto z nieba!
{33085}{33189}Wystarczy, �e kichniesz,|i dostaniesz owacje na stoj�co.
{33316}{33386}Dzi�kuj�, �e przyszed�e�.
{34131}{34179}B�dziemy mie� szcz�cie, je�li nikt|nie zostanie tu zadeptany na �mier�!
{34371}{34402}Si�d� ci na chwil� na ramionach,|a potem ty usi�dziesz na moich.
{35129}{35186}Kr�l! To Kr�l Chu!
{35247}{35295}Jak zostaje si� gwiazd�?
{35320}{35373}Ile raz�w?
{35414}{35484}Kiedy b�d� cieszy� si� tak� s��w�?
{36316}{36424}Sikasz na mnie! Zwariowa�e�?
{36781}{36887}Wiedzia�em, �e wr�cisz.|Nie mo�esz �y� bez Shitou!
{36892}{36999}Posmakujemy miecza.|Ale ja si� nie boj�.
{37002}{37108}Dla mnie to tak, jakby|podrapa� sw�dz�ce miejsce.
{37132}{37223}Zjad�em swe kandyzowane rajskie jab�ka.|Jestem teraz pieprzon� gwiazd�.
{37309}{37407}Wy diable pomioty,|w ko�cu wr�cili�cie!
{37417}{37477}Dobrze! Zas�u�y�em na to!|Dobrze! Zas�u�y�em na to!
{37479}{37573}Czemu, do diab�a, ich pu�ci�e�? 
{37827}{37923}Zdychajcie, wypierdki!
{37966}{38033}Opuszczanie zaj�� i ucieczka|musi byc ukarana!
{38035}{38102}Mistrzu, nigdy ju� tego nie zrobi�!|Prosz�, pu�� mnie!
{38105}{38225}Pozwoli�, �eby si� im upiek�o?|Gnojki!
{38635}{38659}Mistrzu!
{38683}{38784}Nie o�miel� si� ju� tego zrobi�,|mistrzu. To by� b��d.
{38822}{38851}Zbij mnie zamiast nich!
{40314}{40393}My�la�e�, �e tobie si� nie dostanie?|Zabij� ci�!
{40432}{40515}Douzi, m�w! Powiedz co�!
{40527}{40585}B�agaj o lito��!|M�w, �e dobrze, �e ci� bije!
{40657}{40729}M�w! |Rozwi��my trup�!
{40966}{41033}Zabijesz Douzi'ego!
{41158}{41189}Nie pozwol� ci na to!
{41354}{41441}Mistrzu Guan!
{41444}{41498}Laizi, on...
{42820}{42950}Ta opera opowiada histori� wojny|pomi�dzy kr�lami Chu i Han.
{42966}{43038}Jakim typem cz�owieka by� kr�l Chu?
{43062}{43143}Niezr�wnany i niezwyci�ony bohater...
{43175}{43252}�mia�y i przedsi�biorczy genera�,|kt�ry by� w stanie pokona� olbrzymie armie.
{43300}{43386}Ale los nie by� mu �askawy.
{43439}{43484}Na Gaixia zosta� przechytrzony. . .
{43487}{43588}przez kr�la Han.
{43612}{43...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin