klasa II.pdf

(31 KB) Pobierz
Microsoft Word - pdf_Pryzklady kart pracy z edukacji matematycznej dla klas–
Imi
ę
i nazwisko.......................... klasa.................
KARTA PRACY NR 1
1. Napisz liczby o 7 wi
ę
ksze:
7
2 11 4
0
5
2. Napisz liczby o 6 mniejsze:
12
18
10
6
13
3. Poł
ą
cz prostok
ą
ty, których warto
ść
sumy i ró
ż
nicy wynosi 6:
18 –12
10 – 1
1 + 6
10 - 7
9 – 7
6 + 6
20 – 14
4 + 2
18 – 12
15 – 9
3 + 3
125003007.004.png
Imi
i nazwisko.......................... klasa.................
KARTA PRACY NR 2
1. Uzupełnij słoneczko i zapisz liczb
ę
36 w postaci sumy lub ró
ż
nicy dowolnych liczb:
36
2. Oblicz i uporządkuj liczby od najmniejszej do największej, a poznasz hasło:
25 + 6 = ___ L
100 – 47 = ___ U
37 – 9 = ___ P
46 – 8 = ___ C
16 + !8 = ___ N
12 + 71 = ___ E
50 – 20 = ___ I
90 – 26 = ___ Z
75 + 25 = ___
Ń
12 + 18 + 15 = ___ Y
ę
125003007.005.png
Imi
ę
i nazwisko.......................... klasa.................
KARTA PRACY NR 3
Rozwi
ąż
krzy
ż
ówk
ę
wpisuj
ą
c kolejno wyrazy w okienka i odczytaj hasło:
9
1. Wynik z dzielenia
2. Dodasz składnik do składnika i co z tego wynika?
3. Zjada
niadanie
4. Liczby, które dodajemy
5. 3 razy 5 to.....(wpisz słownie)
6. Wynik z mno
ż
abki na
ś
ż
enia
piewana pora roku
8. 5 razy 8 to.....(wpisz słowami)
9. Mo
ś
ż
e by
ć
z tre
ś
ci
ą
do rozwi
ą
zania
10. To m
ą
dre zdanie ma na ko
ń
cu ka
ż
de zadanie
11. Nocny motyl
Brawo udało Ci si
ę
, zdobyłe
ś
medal!
7. Roz
125003007.006.png
Imi
ę
i nazwisko.......................... klasa.................
KARTA PRACY NR 4
1. Oblicz, pami
ę
taj
ą
c o kolejno
ś
ci wykonywania zada
ń
:
4 3 – 5 =
14 : 2 + 6 =
4 + 5 2 =
17 – 15 : 5 =
4 (4 + 5) =
(4 – 1)
8 =
(26 – 2) : 8 =
21 : (4 + 3) =
2. Oblicz i wpisz w puste okienka odpowiednie liczby:
6
Liczba wi
ę
ksza 4 razy
3
Liczba wi
ę
ksza 7 razy
9
Liczba wi
ę
ksza 3 razy
30
Liczba mniejsza 5 razy
20
Liczba mniejsza 2 razy
18
Liczba mniejsza 3 razy
7
Liczba wi
ę
ksza 4 razy
21
Liczba mniejsza 3 razy
28
Liczba mniejsza 7 razy
8
Liczba wi
ę
ksza 2 razy
125003007.007.png 125003007.001.png 125003007.002.png 125003007.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin