Preparatyka organiczna dla studentów.pdf

(1215 KB) Pobierz
Microsoft Word - preparaty-st5
 
PREPARATYKA ORGANICZNA
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:
dla studentów II i III roku
chemii
Uniwersytet Łódzki
2008
399476602.004.png
Autorzy instrukcji:
Dr K. Gębicki
Dr A. Kłys
Dr D. Plażuk
Dr B. Rudolf
Dr K. Urbaniak
Dr A. Zawisza
Grafik pracowni dla II roku chemii 
Nr Pracowni
L.p.
1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14 15
1
1/1
2/6
3/1
4/5
5
17
19
23
29
6
2
2/1
1/6
4/1
3/6
7
5
18
20
26
30
3
1/2
2/7
3/2
4/2
31
8
5
17
21
23
4
2/2
1/7
4/3
3/7
23
29
9
5
18
22
5
1/3
2/8
3/3
4/4
19
26
30
10
5
17
6
2/3
1/8
4/5
3/8
17
20
23
31
11
5
7
1/4
2/9
3/4
4/6
5
18
21
26
30
12
8
2/4
1/9
4/2
3/9
29
5
17
22
23
13
9
1/5
2/10
3/5
4/3
14
30
5
18
21
26
10
2/5
1/10
4/4
3/10
26
15
31
5
17
22
 
399476602.005.png 399476602.006.png 399476602.007.png
Grafik pracowni dla III roku chemii 
Nr Pracowni
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15
1
32
46
46
54
61
62
37
39
40
58
49
2
50
33
46
46
54
35
38
38
41
43
59
3
60
52
34
46
46
54
36
47
42
45
45
4
28
28
25
32
46
46
54
37
39
63
65
5
58
61
62
53
33
46
46
54
47
41
40
6
35
42
43
59
55
34
46
46
54
38
38
7
37
42
60
49
45
45
32
46
46
54
36
8
35
47
39
44
65
28
28
33
46
46
54
9
37
61
62
41
63
58
50
54
34
46
46
10
46
46
38
38
42
40
59
52
32
54
36
399476602.001.png 399476602.002.png
S PIS TREŚCI  
1.   Krystalizacja ......................................................................................................................... 13  
W STĘP TEORETYCZNY : .............................................................................................................................. 13  
O PIS WYKONANIA ĆWICZENIA : .................................................................................................................... 14  
a) dobór rozpuszczalnika do krystalizacji: ...................................................................................... 14  
b) wykonanie ćwiczenia: ................................................................................................................ 14  
O PRACOWANIE WYNIKÓW : ........................................................................................................................ 15  
2.   Destylacja ............................................................................................................................. 16  
W STĘP TEORETYCZNY : .............................................................................................................................. 16  
O PIS WYKONANIA ĆWICZENIA  ( DESTYLACJA PROSTA ): ...................................................................................... 17  
O PRACOWANIE WYNIKÓW : ........................................................................................................................ 17  
O PIS WYKONANIA ĆWICZENIA  ( DESTYLACJA FRAKCJONOWANA ): ........................................................................ 17  
O PRACOWANIE WYNIKÓW : ........................................................................................................................ 18  
3.   Chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa ................................................................... 19  
W STĘP TEORETYCZNY : .............................................................................................................................. 19  
a) Chromatografia cienkowarstwowa: .......................................................................................... 19  
W YKONANIE ĆWICZENIA CZ .   I ..................................................................................................................... 19  
b) Chromatografia kolumnowa ...................................................................................................... 21  
W YKONANIE ĆWICZENIA CZ  II ..................................................................................................................... 21  
O PRACOWANIE WYNIKÓW : ........................................................................................................................ 22  
4.   Rozdział mieszaniny poprzez ekstrakcję ................................................................................ 23  
W STĘP TEORETYCZNY : .............................................................................................................................. 23  
W YKONANIE ĆWICZENIA CZ .   I ..................................................................................................................... 24  
W YKONANIE ĆWICZENIA CZ .   II .................................................................................................................... 25  
O PRACOWANIE WYNIKÓW : ........................................................................................................................ 25  
5.   CYKLOHEKSEN ...................................................................................................................... 27  
6.   2‐CHLORO‐2‐METYLOPROPAN (chlorek  tert ‐butylu ) ............................................................... 28  
7.   KWAS FENOKSYOCTOWY ...................................................................................................... 29  
8.   4‐ Tert ‐BUTYLOTOLUEN ......................................................................................................... 30  
9.   KWAS 2,5‐DIMETYLOBENZENOSULFONOWY ......................................................................... 31  
10.   N‐ACETYLO‐p‐TOLUIDYNA ..................................................................................................... 32  
- 1 -
399476602.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin