Eldredge John - Dzikie serce - ćwiczenia Ebook - Pl.pdf

(5444 KB) Pobierz
69947848 UNPDF
69947848.002.png
Tytuł oryginału :
Wild At Heart Field Manuał
Tłumaczenie: Maria Sabiłło-Widera
Redakcja i korekta: Ita Turowicz
Opracowanie graficzne: Maciej Wierszyłowski
Published by Thomas Nelson Publishers,
a Division of Thomas Nelson, Inc.,
P.O. Box 141000, Nastwille, Tenessee, 37214.
Copyright for the Polish edition © 2005
by Oficyna Wydawnicza LOGOS
ISBN 83-86941-40-5
Wszystkie cytaty z Pisma Świętego pochodzą z Biblii Tysiąclecia,
Wyd. Pallotinum, Poznań - Warszawa 1990
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, odczytywanie
w środkach publicznego przekazu dozwolone po pisemnym uzgodnieniu z wydawcą.
W sprawie zezwoleń należy zwracać się do Oficyny Wydawniczej LOGOS
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 4/386
tel. (0-22) 793 09 04; tel/faks(0-22) 772 95 27; tel. kom. 0 609 680 132
e-mail logos@logos.warszawa.pl
www.logos.warszawa.pl
Skład i łamanie: B com 3
Druk:
Drukarnia Eikon Plus
31-302 Kraków, ul. Wybickiego 46
biuro@elkon.net.pl
John ELDREDGE
ĆWICZENIA W DRODZE
OSOBISTY PRZEWODNIK
PROWADZĄCY DO ODKRYCIA TAJEMNICY
TWOJEGO MĘSKIEGO DUCHA
69947848.003.png 69947848.004.png
Dziękuję Travisowi za przeprowadzenie wielu nieocenionych badań
oraz mojej asystentce Jenny, bez której pomocy utknąłbym gdzieś
w rozdziale ósmym lub dziewiątym. Jestem wdzięczny Sealy,
Brianowi i Kyle'owi, prawdziwym ekspertom w swoich dziedzinach.
Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem Craiga -
za wiele godzin intensywnej współpracy, za jego cenne uwagi
i twórczy wkład w książkę, a także za projekty modlitw kończących
każdy rozdział. Jestem dłużnikiem was wszystkich.
69947848.005.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP > 7
ROZDZIAŁ 1 > DZIKIE SERCE 13
ROZDZIAŁ 2 >
DZIKI, KTÓREGO OBRAZ NOSIMY 39
ROZDZIAŁ 3 > PYTANIE, KTÓRE PRZEŚLADUJE KAŻDEGO
MĘŻCZYZNĘ 65
ROZDZIAŁ 4 >
RANA 91
ROZDZIAŁ 5 >
BITWA o SERCE MĘŻCZYZNY 113
ROZDZIAŁ 6 >
GŁOS OJCA
133
ROZDZIAŁ 7 >
UZDROWIĆ RANĘ
157
ROZDZIAŁ 8 >
BITWA: WRÓG
187
ROZDZIAŁ 9
>
BITWA: STRATEGIA 214
ROZDZIAŁ 10 > URATOWAĆ PIĘKNĄ 246
ROZDZIAŁ 11 > PRZEŻYĆ PRZYGODĘ 273
ROZDZIAŁ 12 > NAPISAĆ NASTĘPNY ROZDZIAŁ 297
NOTA O AUTORZE > 302
69947848.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin