Stephen T. Chang - Pełny system samoleczenia.pdf

(1956 KB) Pobierz
Microsoft Word - Stephen T. Chang - Pełny system samoleczenia.docx
PEŁNY SYSTEM
SAMOLECZENIA
Wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne
Dr Stephen T. Chang
Przełożyła Maria Grabowska
POLSKA DIRECT
Warszawa 1994
Tytuł oryginału: Le systeme complet d'autoguerison
© Copyright by DMIC, Nice 1992
© Copyright for the Polish edition by Polska Direct, Warszawa 1994
ISBN 83-86486-04-X
Skład: FOTOTYPE Milanówek tel./fax 55-84-14
Spis treści
Autor ................................................................ 4
Przedmowa do wydania francuskiego............... 4
Podziękowania................................................... 4
Wstęp................................................................. 5
Wprowadzenie................................................... 5
CZĘŚĆ I. UKRYTE ZASADY
- 1 -
138389864.001.png
1. TAOIZM.........................................................
7
Tao filozofii........................................................
8
Tao ożywcze ................................................... 9
Tao zrównoważonego odżywiania...................... 9
Tao zapomnianych produktów............................10
Tao sztuki uzdrawiania....................................... 10
Tao mądrości seksualnej.................................... 11
Tao pełnego mistrzostwa.................................... 11
Tao sukcesu...................................................... 12
2. TEORIA ENERGII..........................................
12
Natura energii..................................................... 13
Energia a ciało ludzkie........................................13
3. TEORIA KRĄŻENIA ENERGII.......................
15
4. TEORIA SIEDMIU GRUCZOŁÓW.................
16
5. TEORIA NERWÓW......................................
19
CZĘŚĆ II. ŻYĆ CAŁYM SWOIM CIAŁEM
6. WEWNĘTRZNE ĆWICZENIA TAOISTYCZNE ……………… 19
Teoria pięciu elementów..............................................................
20
Pięć ćwiczeń naśladujących ruchy zwierząt................................
21
Osiem ćwiczeń kierunkowych.....................................................
25
Dwanaście ćwiczeń zodiakalnych...............................................
29
Dwanaście ćwiczeń dla nerwów................................................. 34
Ćwiczenie jelenia dla mężczyzn................................................. 38
Ćwiczenie jelenia dla kobiet........................................................
41
Ćwiczenie żurawia.......................................................................
44
Ćwiczenie splotu słonecznego.....................................................
47
Ćwiczenie żółwia.......................................................................
49
Kombinacja ćwiczeń jelenia, żurawia i żółwia..............................
50
Pozycja siedząca......................................................................... 50
Pozycja stojąca......................................................................... 51
Chodzenie....................................................................................
52
Pozycja leżąca............................................................................ 52
Masaż głowy................................................................................
52
- 2 -
Ćwiczenie oczu.........................................................................
52
Ćwiczenie nosa.........................................................................
54
Ćwiczenie uszu............................................................................
55
Ćwiczenie ust............................................................................
56
Ćwiczenie pocierania twarzy.......................................................
57
Ćwiczenie tarczycy...................................................................
57
Techniki łagodzenia bólu.............................................................
57
Ćwiczenia dłoni, rąk i tułowia.......................................................
58
Ćwiczenie płuc.............................................................................
59
Ćwiczenia serca.........................................................................
60
Ćwiczenie okolic brzucha.............................................................
62
Ćwiczenie odchudzające..............................................................
62
Ćwiczenie uzdrawiające żołądek..................................................
64
Ćwiczenie wątroby.....................................................................
64
Ćwiczenie nerek...........................................................................
65
Ćwiczenie dolnej partii pleców.....................................................
66
Ćwiczenie adoracji słońca...........................................................
66
Ćwiczenie dolnej części ciała i gruczołów płciowych ……………
67
Rozciąganie ciała i przebieranie palcami nóg..............................
68
Relaksacja narządów wewnętrznych...........................................
68
Pocieranie rąk i nóg: masaż meridianów.....................................
69
CZĘŚĆ III. ŻYĆ NA WYŻSZYM POZIOMIE DUCHOWYM
7. TAOISTYCZNE ĆWICZENIA MEDYTACJI,
KONTEMPLACJI I ODDYCHANIA............................................... 72
Medytacja nad meridianami......................................................... 73
Ćwiczenia kontemplacyjne i medytacyjne.................................... 78
Ćwiczenia oddechowe ............................................................. 80
Oczyszczanie mózgu I .............................................................. 83
Oczyszczanie mózgu II................................................................ 84
8. ODDYCHANIE NIEŚMIERTELNE…………………………….. 85
Mały cykl niebiański ..................................................................
86
Duży cykl niebiański.....................................................................
86
- 3 -
CZĘŚĆ IV. NOWY PUNKT WYJŚCIA
9. ZALECENIA TAOISTYCZNE.................................................. 87
PODSUMOWANIE ....................................................................
92
Autor
Stephen Thomas Chang jest uczonym o międzynarodowej sławie. Babka jego była
wielkim lekarzem, a jej ojciec był osobistym lekarzem cesarzowej Chih Shee i pierwszym
ambasadorem Chin w Stanach Zjednoczonych. Doktor Chang posiada wyższe wykształcenie
medyczne zarówno w zakresie medycyny chińskiej jak i europejskiej. Jest on ponadto
doktorem prawa, filozofii i teologii.
Doktor Chang prowadzi na całym świecie konferencje dotyczące różnych aspektów
Taoizmu, jest także założycielem Fundacji Tao. Jest autorem następujących książek:
The Complete Book of Acupuncture,
The Great Tao
The Tao of Sexology
The Tao of Management
The Tao of Healing Diet: Secrets of a Thin Body.
Wiele z nich zostało przetłumaczonych na 10 języków.
Przedmowa do wydania francuskiego
Jako wydawca nie mam na swym koncie wielu książek, z których mógłbym być
naprawdę dumny. Należy do nich niewątpliwie praca Doktora Chang'a.
Nie ma chyba innej metody, która dawałaby tak znakomite rezultaty przy zastosowaniu
tak prostych środków.
Tak więc proszę Państwa usilnie - spróbujcie. Odłóżcie na bok sceptycyzm i, mimo
nieznajomości filozofii chińskiej, ćwiczcie. Regularnie. Przez 3 tygodnie.
Obiecuję rezultaty, które przewyższą wszelkie oczekiwania. Tysiące dziękczynnych
listów od czytelników, którzy zdążyli już zetknąć się z tą metodą, są tego najlepszym
dowodem.
A kiedy odczujecie już dobroczynne skutki tych ćwiczeń, zainteresujcie nimi swe
otoczenie. Czyż zdrowie nie jest naszym największym dobrem? Ofiarowując je Waszym
bliskim, dacie im dowód swojej miłości.
Z najlepszymi życzeniami zdrowia,
Christian H. Godefroy,
Autor,
Przewodniczący Komitetu
Czytelniczego
i założyciel Fundacji
Editions Godefroy
- 4 -
138389864.002.png
Podziękowanie
Autor pragnie serdecznie podziękować następującym osobom za wsparcie i pomoc:
Verze Brown
Helenie Chang
Shirley Dahn
Mako Hayamizu
Samowi Matthew
Edowi McLean
Rickowi Miller
Dr. Bjornowi Overbye
Grace Roessler, Ph.D.
Dr. Cecilii Rosenfeld
Eugene'owi Schwartz
Leonardowi Worthington, J.D.
Wstęp
Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim moim czytelnikom, którzy, kupując
od 1978 r. moje książki, wspierali mnie w bardzo istotny sposób zasypując mnie setkami
listów z pytaniami lub podziękowaniami. Jednocześnie bardzo przepraszam tych, którym do
tej pory nie zdążyłem odpowiedzieć. Chciałbym poinformować moich wiernych czytelników,
że oddaję do ich rąk nową książkę, która powinna udzielić wyczerpujących odpowiedzi na
zadawane pytania i wypełnić istniejącą lukę w pogłębianiu wiedzy na temat nauk Tao. Aby
przybliżyć czytelnikom treści zawarte w mojej nowej pracy i pomóc im w ocenie wniesionych
poprawek i nowych opracowań ćwiczeń wewnętrznych zatytułowałem moją nową książkę
Pełny system samoleczenia zamiast Księga wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych. W ten
sposób „praca ta nie okazuje tylko jednego pokoju, ale otwiera drzwi do całego domu".
Dzieło to jest owocem moich czterdziestoletnich skrupulatnych poszukiwań, badań i
doświadczeń. Starałem się przedstawić w niej doświadczenia i szczegóły najbardziej istotne,
aby mieć absolutną pewność, że techniki zawarte w tej książce są:
• dokładnym odzwierciedleniem autentycznych nauk taoistycznych (np. zasada jedności
ducha i ciała);
• ścisłe naukowo;
• sprawdzone i uznane jako techniki o wielkim znaczeniu terapeutycznym;
• całkowicie zgodne z naturą (nie wymagające żadnych rekwizytów);
• całkowicie pewne (nie wywołujące żadnych skutków ubocznych), nie ograniczone
czasem ani przestrzenią.
Mam nadzieję, że docenicie właściwie wartości przekazane w mojej pracy i w pełni
wykorzystacie dobrodziejstwa przedstawionej w niej nauki dla poprawy stanu waszego
zdrowia. Mam nadzieję, że wzbogaci ona wiedzę osób zainteresowanych oraz przyniesie ulgę
osobom cierpiącym na zaburzenia zdrowotne.
Stephen T. Chang
- 5 -
138389864.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin