Lost.S06E01-E02.HDTV.XviD-2HD.txt

(35 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{20}{63}/Poprzednio w Zagubionych...
{64}{125}/Przybywaj�, walcz�.
{126}{169}Niszcz�.
{170}{189}/Deprawuj�.
{190}{244}Zawsze ko�czy si� tak samo.
{245}{271}To sko�czy si� tylko raz.
{272}{334}Wszystko,|co si� wydarzy przed tym,
{335}{365}jest tylko post�pem.
{366}{444}Ja nie zabij� Jacoba, Ben.
{445}{472}Ty to zrobisz.
{473}{579}- Zr�b, o co ci� poprosi�em, Ben.|- Chc�, �eby� co� zrozumia�.
{580}{641}Masz wyb�r.
{676}{736}Nadchodz�.
{855}{905}Ludzie z Dharmy na placu|budowy �ab�dzia
{906}{938}/wwierc� si� w ziemi�,
{939}{1002}/przypadkowo uderz�|/w ogromne gniazdo energii.
{1003}{1056}My�l�, �e mog�|przeciwstawi� si� tej energii.
{1057}{1111}/Zdetonuj� bomb� wodorow�.
{1112}{1185}/Je�li uda nam si� to, co powiedzia� Faraday,|/nasz samolot si� nie rozbije.
{1186}{1271}Lot 815 wyl�duje w Los Angeles.
{1289}{1383}Po�piesz si�, doktorku.|Na co czekasz?
{1595}{1669}Trafili�my na gniazdo!
{1793}{1849}Juliet!
{1868}{1894}Mam ci�.
{1895}{1943}Nie!|Nie puszczaj!
{1944}{2006}Juliet!|Nie!
{2147}{2205}No dawaj!
{2206}{2238}Ju�!
{2239}{2310}Dawaj!
{2311}{2387}Wybuchaj, ty sukinsynu!
{3206}{3276}Jak smakuje drink?
{3311}{3349}Dobry.
{3350}{3398}To niezbyt mocna reakcja.
{3399}{3478}Bo to niezbyt mocny drink.
{3545}{3582}Tylko nie m�w nikomu.
{3583}{3662}To b�dzie nasza tajemnica.
{3860}{3936}/Panie i panowie, kapitan prosi|/o zapi�cie pas�w bezpiecze�stwa.
{3937}{4019}/- Prosz� powr�ci� na swoje miejsca...|- To normalne.
{4020}{4130}M�j m�� m�wi, �e samoloty|chc� pozosta� w powietrzu.
{4151}{4189}Brzmi na m�drego cz�owieka.
{4190}{4269}Powiedz mu to,|jak wr�ci z toalety.
{4270}{4322}Do tego czasu dotrzymam ci towarzystwa.
{4323}{4390}Nie martw si�...
{4842}{4912}Mo�esz ju� pu�ci�.
{4968}{5052}Ju� w porz�dku,|mo�esz pu�ci�.
{5250}{5283}Chyba si� nam uda�o.
{5284}{5345}Tak, jasne.
{5348}{5391}/Przepraszamy|/za nieoczekiwane turbulencje.
{5392}{5479}/Trafili�my na silne masy powietrza./|/Od teraz powinien to by� g�adki lot.
{5480}{5584}Przypomnij mi, �ebym nast�pnym|razem wstrzyma�.
{5648}{5700}Prawie umar�em w tej toalecie.
{5701}{5793}Wiem, jak si� czuje|pranie w wir�wce.
{5840}{5895}T�skni�am.
{5896}{5967}Ja te�, �licznotko.
{7039}{7082}Przepraszam.
{7083}{7119}Wybacz, stary,|to twoje miejsce?
{7120}{7248}- Stewardessa powiedzia�a, �e jest puste.|- Nie, siedz� przy oknie.
{7347}{7387}Mog� tu zosta�?
{7388}{7486}Go�ciu siedz�cy ko�o mnie chrapie,|odk�d opu�cili�my Sydney.
{7487}{7512}Jasne, �aden problem.
{7513}{7579}Dzi�ki, bracie.
{7835}{7904}- Co� nie tak?|- Nie, po prostu...
{7905}{7993}Czy my si� przypadkiem nie znamy?
{8005}{8075}Nie jestem pewien.
{8099}{8136}Desmond.
{8137}{8167}Jack.
{8168}{8219}Mi�o mi ci� pozna�, Jack.
{8220}{8296}Albo znowu ci� widzie�.
{9758}{9869}Zagubieni 06x01 - "LA X"|T�umaczenie: Henioo i Bodzio
{9878}{9981}Korekta: Animol|.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.
{10643}{10699}Juliet!
{10716}{10743}Mam ci�!
{10744}{10789}Nie puszczaj!
{10790}{10852}Juliet!|Nie!
{10872}{10911}No dawaj!
{10912}{10988}Wybuchaj, ty sukinsynu!
{12970}{13024}Halo!
{13172}{13226}Halo?
{13487}{13540}Kate!
{13541}{13585}Ej, Kate!
{13586}{13678}Ju� dobrze, to ja, Miles!|Ju� dobrze.
{13713}{13754}- Co si� sta�o?|- Co?!
{13755}{13831}- Gdzie jeste�my?|- Nie s�ysz� ci�.
{13832}{13911}Tobie te� dzwoni w uszach?
{13951}{14012}Co to jest?
{14118}{14206}- Wr�cili�my.|- Gdzie wr�cili�my?
{14466}{14521}Nie...
{14535}{14596}To teren budowy?
{14597}{14673}Nie, to bunkier �ab�d�.
{14689}{14756}Po tym, jak Desmond go wysadzi�.
{14757}{14859}No to chyba nie jeste�my ju�|w 1977 roku, co?
{15088}{15115}Jack?
{15116}{15170}Jack!
{15215}{15287}S�yszysz mnie, Jack?
{15327}{15391}Co si� sta�o?
{15400}{15443}Gdzie jeste�my?
{15444}{15508}Przy bunkrze.
{15786}{15862}- Zbudowali go?|- No...
{15865}{15929}Zbudowali go.
{15983}{16039}Sawyer!
{16090}{16144}Myli�e� si�!
{16145}{16205}To cholerny bunkier �ab�d�!
{16206}{16337}Wysadzony, tak jak go zostawili�my,|zanim zacz�li�my skaka� w czasie!
{16357}{16418}Powiedzia�e�, �e powstrzymamy ich|przed jego zbudowaniem!
{16419}{16467}�e nasz samolot nigdy si�|nie rozbije na tej wyspie!
{16468}{16496}Sawyer, przesta�!
{16497}{16548}To nie jest LAX.
{16549}{16621}Wsadzi�e� nas tam,|gdzie zacz�li�my!
{16622}{16696}Tylko Juliet nie �yje!
{16723}{16822}Ona nie �yje, ty sukinsynu,|bo si� myli�e�!
{16832}{16891}Sawyer...
{16916}{16966}Przykro mi.
{16967}{17044}My�la�em, �e mieli�my...
{17059}{17160}- My�la�em, �e si� uda.|- Ale si� nie uda�o!
{17413}{17459}/TOALETA
{17460}{17487}Pan w kolejce?
{17488}{17577}Nie, czekam tylko|na przyjaci�k�.
{17606}{17649}Przepraszam.|Nie widzia�am...
{17650}{17687}- Nic si� nie sta�o.|- Nie widzia�am ci�.
{17688}{17791}- Nie szkodzi.|- Wracajmy na miejsca, skarbie.
{18005}{18063}Lasagna.
{18096}{18182}Nie, n� i widelec|nie dla ciebie, skarbie.
{18183}{18229}Co bym niby zrobi�a?
{18230}{18302}D�gn�a ci� i uciek�a?
{18303}{18386}Uwa�aj, jak chodzisz, kolego.
{18434}{18510}Przepraszam.|Moja wina.
{18555}{18613}No dalej, chocia� raz.
{18614}{18659}Naprawd� nie chc�, kole�.
{18660}{18691}Uwielbiam te reklamy.
{18692}{18771}Zr�b australijski akcent|i zostawi� ci� w spokoju.
{18772}{18847}No dobra, niech b�dzie.
{18848}{18934}Oi!|Kurczacznego dzionka, stary.
{18975}{19010}Niesamowite.
{19011}{19068}Wiesz, kim on jest?
{19069}{19123}On jest w�a�cicielem|restauracji Mr. Clucks.
{19124}{19220}A tu podr�uj� z nasz�|klas� robotnicz�.
{19221}{19274}No prosz�.
{19275}{19303}Wybacz, �e zapytam.
{19304}{19398}Jak dok�adnie facet jak ty|staje si� w�a�cicielem du�ej korporacji?
{19399}{19434}Wygra�em na loterii,
{19435}{19517}lubi� kurczaki,|wi�c j� kupi�em.
{19518}{19573}A, dobrze...
{19574}{19636}Tak trzyma�.
{19672}{19748}Nie powiniene� m�wi� ludziom,|�e wygra�e� na loterii.
{19749}{19862}- Ta, a czemu nie?|- Bo ci� wykorzystaj�, dlatego nie.
{19903}{19966}Dzi�ki za porad�, kole�,|ale to si� nie wydarzy.
{19967}{20029}- Ach tak?|- Nie.
{20030}{20094}Mnie nigdy nie przytrafia si� nic z�ego.
{20095}{20192}Jestem najwi�kszym|�yj�cym szcz�ciarzem.
{20417}{20476}- Co to by�o?|- Znalaz�em latark�.
{20477}{20537}Kole�, niewa�ne, niebo zamieni�o si�|nagle z nocy w dzie�.
{20538}{20570}Co si� sta�o?
{20571}{20636}My�l�, �e przenie�li�my si� w czasie.
{20637}{20715}- Sk�d wiesz?|- Bia�y b�ysk, b�l g�owy.
{20716}{20744}Nie s�ysz�.
{20745}{20800}- To mi si� ju� przytrafi�o.|- Co z Jackiem i reszt�?
{20801}{20851}- Oni te� si� przenie�li w czasie?|- Nie wiem.
{20852}{20903}Wzi�li jeden z van�w|i pojechali na plac budowy.
{20904}{20983}Potem s�ysza�em strza�y...
{21003}{21042}S�yszysz to, kole�?
{21043}{21079}To Sawyer!
{21080}{21152}Zosta� tu z Sayidem.
{21208}{21240}Bomba musia�a wybuchn��.
{21241}{21323}My�lisz, �e po wybuchy bomby|atomowej staliby�my sobie tutaj?
{21324}{21382}- Nie wiem.|- W�a�nie! Nie wiesz.
{21383}{21427}Chocia� raz nie wiesz!
{21428}{21482}Jack!
{21489}{21527}Sayid potrzebuje pomocy!
{21528}{21549}A gdzie on jest?
{21550}{21578}Z Hurleyem przy vanie.
{21579}{21604}Dwie minuty st�d.
{21605}{21694}Wci�� krwawi.|Nie wiemy, co robi�.
{21808}{21832}Powiedz co�, doktorku.
{21833}{21885}Masz jaki� kolejny �wietny|pomys� na uratowanie Sayida?
{21886}{21988}- Mo�e le�y tu jaka� atom�wka.|- Zamknij si�!
{22071}{22129}/Pomocy!
{22221}{22272}Juliet!
{22273}{22337}/- James?|- M�j Bo�e.
{22338}{22394}Juliet!
{22482}{22509}O Bo�e.
{22510}{22571}Obrzydliwe.
{22647}{22697}Nie martw si�, kole�.
{22698}{22774}Wszystko b�dzie dobrze.
{22795}{22856}Gdy umr�...
{22893}{22982}jak my�lisz,|co si� ze mn� stanie?
{22984}{23039}Nie tra� si� na m�wienie, kole�.
{23040}{23135}Torturowa�em wi�cej ludzi,|ni� potrafi� zapami�ta�.
{23136}{23187}Mordowa�em.
{23188}{23261}Dok�dkolwiek p�jd�...
{23265}{23327}- nie jest to dobre miejsce.|- Sayid! Daj spok�j.
{23328}{23389}Zas�u�y�em.
{23514}{23568}Halo?
{23615}{23668}Jin?
{23784}{23837}Jin!
{23907}{23952}Mam bro�!
{23953}{24035}I wiem, jak si� ni� strzela!
{24661}{24723}Witaj, Hugo.
{24739}{24801}Masz chwil�?
{25071}{25149}Czemu si� na nich gapisz?
{25161}{25251}Wygl�daj� na takich szcz�liwych...
{25309}{25374}Zapnij sweter.
{25621}{25695}Marnujesz czas, stary.
{25716}{25759}Je�li ten samolot|wpadnie do oceanu,
{25760}{25861}nasze szanse na prze�ycie|wynosz� dok�adnie 0 procent.
{25862}{25925}W�a�ciwie kiedy woda jest spokojna,
{25926}{26022}z dobrym pilotem mogliby�my|prze�y� awaryjne l�dowanie.
{26023}{26155}Zbiorniki paliwa utrzymaj� nas na powierzchni,|zanim dotrzemy do �odzi ratunkowych.
{26156}{26184}Co?
{26185}{26266}Nic. Po prostu jestem|pod wra�eniem, �e to wiesz.
{26267}{26308}Co robi�e� w Australii?
{26309}{26365}Interesy czy przyjemno��?
{26366}{26388}Przyjemno��.
{26389}{26421}A ty?
{26422}{26525}Przylecia�em uwolni� siostr�|ze z�ego zwi�zku,
{26547}{26641}ale okaza�o si�,|�e wcale tego nie chcia�a.
{26642}{26698}I oto jestem.
{26699}{26786}Wi�c wpad�e� do Australii na wakacje?
{26787}{26837}Wybra�em si� na wypraw�.
{26838}{26887}Serio?
{26888}{26951}Jak Krokodyl Dundee?
{26952}{26994}Nie, nie do ko�ca.
{26995}{27061}Ale by�o ca�kiem nie�le.
{27062}{27129}Sp�dzili�my 10 dni w buszu...
{27130}{27178}nic poza plecakami i no�ami...
{27179}{27239}spali�my pod go�ym|niebem przy ognisku.
{27240}{27325}Polowali�my na w�asne jedzenie.
{27359}{27456}Ja bym nie prze�y�|dw�ch dni bez kom�rki.
{27476}{27532}Chyba nie robisz mnie w konia?
{27533}{27619}Czemu mia�bym|ci� robi� w konia?
{27645}{27684}Jak si� rozbijemy...
{27685}{27762}b�d� si� trzyma� ciebie.
{28484}{28573}Mo�esz przesta�|gapi� si� w ogie�.
{28647}{28712}Jacob odszed�.
{28717}{28748}Nie �yje.
{28749}{28822}Czemu si� nie broni�?
{28857}{28907}Czemu da� si� zabi�?
{28908}{28998}Chyba wiedzia�,|�e zosta� pokonany.
{29051}{29089}Ben...
{29090}{29183}Chc...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin