Trick.txt

(46 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: DX50  720x404 25.0fps 687.4 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{2}{115}Roadside Attractions + Good Machine|przedstawiaj�
{119}{206}film w re�yserii Jima Fall
{268}{340}p o d r y w
{1960}{2006}Mo�e pierwsza|skorzysta� z �azienki?
{2010}{2067}Strasznie chce mi si� siku.
{2071}{2117}Pewnie.
{2121}{2176}Jest go�ciem.
{2180}{2260}Postaram si� stre�ci�.
{2333}{2429}Nie musia�e� wychodzi� na ca�� noc.|- Zasn��em w hallu.
{2433}{2491}O ile pami�tam|Judy wraca dzi� z Pary�a?
{2495}{2603}W�a�nie.|Potrzebuj� mieszkania na wiecz�r.
{2621}{2662}Nie ma problemu...
{2705}{2807}Penny, Penny, Twitty & Faffenburger.|Biuro Vivianne Faffenburger, m�wi Gabriel...
{2811}{2851}Cze��, kochanie.|- Katherine!
{2855}{2912}Zaj�ty?|- Tak sobie.
{2916}{2942}Wi�c mo�esz rozmawia�?
{2946}{2988}Jasne.
{2992}{3062}Ten przystojniak,|kt�rego spotkali�my w Footlight Records...
{3066}{3091}zabra� mnie na kolacj�.
{3095}{3116}Cudownie.
{3120}{3178}M�j bo�e!|Pr�ba kostiumowa wypad�a do bani!
{3182}{3203}Powiedz, �e to dobry znak!
{3207}{3259}Nie, spotka� si�, bo chcia�...
{3263}{3306}�ebym mu akompaniowa�|podczas przes�uchania.
{3310}{3356}Do inscenizacji Titanica.
{3360}{3387}To nie by�a randka.
{3391}{3432}M�czy�ni to dranie!|Po�wiczymy m�j tekst?
{3436}{3470}Pewnie.
{3474}{3597}'SALOME W WI�ZIENIU.|Niewolnik: Katherine Lamberg'
{3607}{3725}"Powiedz kim�e jest ten syn cz�owieczy?|Czy r�wny ci jest, o Jokanen, urod�?"
{3729}{3850}"W ca�ym pa�acu czuj� powiew,|s�ysz� �opot skrzyde� anio��w �mierci."
{3854}{3905}"Jokanen"|- "Kto� ty?"
{3909}{3951}"Jam adorator ust twych."
{3955}{4029}"S� niczym owoc granatu|wp� przeci�ty no�em z szyldkretu."
{4033}{4098}"Nic na �wiecie|nie dor�wna ich purpurze."
{4102}{4193}"Konam z pragnienia, by je uca�owa�!"
{4197}{4259}Nie m�w, nie m�w...
{4263}{4292}Albo powiedz.
{4296}{4397}"Nigdy, c�ro Babilonu i Sodomy, przenigdy!"
{4401}{4456}To musi wyj�� jeszcze dzisiaj.
{4460}{4490}Musz� ko�czy�!|- Zadzwo�.
{4550}{4580}Mo�e pani podpisa� m�j grafik?
{4965}{4991}Cze��.
{4995}{5027}Ci�ki dzie� w pracy?
{5031}{5078}Znalaz�e� rym do drugiej zwrotki?
{5082}{5119}Jeszcze nie.
{5123}{5155}Po co ci parasol?
{5180}{5244}Wi�c co tam wstawi�?|Mo�e zamrucz�?
{5248}{5296}'WARSZTATY KOMPOZYTORSKIE'
{5310}{5381}A mo�e 'lalala'?|- Dobrze.
{5385}{5505}Tylko nie sala "D"!|Jej akustyka rujnuje m�j g�os!
{5703}{5804}To piosenka z drugiego aktu|mojego musicalu...
{5808}{5885}...�piewana przez...
{6050}{6098}Moja przyjaci�ka, Katherine Landberg...
{6102}{6157}za�piewa dzi�|parti� dziewczyny, Dorkus.
{6200}{6259}Przynios�a fotosy i swoje dossier,
{6263}{6331}gdyby kto� by� zainteresowany.
{6335}{6383}B�d� czyta� kwestie Rodriga
{6387}{6422}oraz didaskalia.
{6485}{6525}Rodrigo w�a�nie sko�czy� taniec solowy.
{6529}{6568}Oklaski, oklaski, oklaski...
{6608}{6653}"A to ci historia!"
{6657}{6725}"Trzeba cudu,|�ebym zn�w m�g� kocha�."
{6729}{6789}"Cuda si� zdarzaj�."|- "Mnie si� nigdy nie zdarzy�."
{6793}{6858}"Nigdy?|- "Od bardzo dawna. "
{6862}{6893}"G�owa do g�ry, Rodrigo!"
{6897}{6979}"Cud w�a�nie nadchodzi!"
{7021}{7122}Ca�uj� si�,|Rodrigo schodzi ze sceny.
{7323}{7410}�wiat jest teatrem variete
{7444}{7488}A ka�dy z nas aktorem
{7492}{7582}Co gra byle co i byle gdzie.
{7619}{7713}Samotnie na swych deskach tkwi�
{7734}{7822}I czekam a� co� zdarzy si�.
{7881}{7940}wtem...
{7957}{8004}Wchodzisz ty
{8008}{8061}Show si� zaczyna
{8065}{8113}I ledwie si� pojawisz
{8117}{8181}Widownia sza---leje.
{8185}{8238}Wchodzisz ty
{8242}{8294}Deus machina
{8298}{8363}lalalalalala
{8377}{8409}je-je
{8413}{8465}Wprost przed widowni�
{8469}{8514}Suflera brak
{8518}{8613}Do antraktu ci�gle jeszcze czas.
{8643}{8693}Czekam oklask�w
{8697}{8739}W�r�d d�u�yzn scen
{8743}{8836}Sens historii gubi� raz po raz
{8842}{8865}lecz...
{8869}{8920}Stoisz tu
{8924}{8970}Po�rodku sceny
{8974}{9048}Zwrot akcji wnet przeczuwam gdy
{9052}{9074}gdy
{9078}{9146}Wchodzisz ty.
{10449}{10516}Zjawiasz si�
{10532}{10598}Po�rodku sceny
{10602}{10687}Cudowny prze�om jak ze snu:
{10691}{10761}Gdy spoza mg�y
{10821}{10895}W-C-H-O-D-Z-I-S-Z
{10923}{10984}T-Y-Y-Y!
{11345}{11413}By�a� �wietna!
{11552}{11585}Naprawd� mi si� podoba�o.
{11589}{11634}Dzi�ki.
{11638}{11758}Ale naprawd� my�lisz,|�e ona tak by si� zachowa�a?
{11775}{11808}To nie rzeczywisto��.
{11812}{11889}Mowa o dziewczynie,|kt�ra wyci�ga wysokie E.
{11893}{11971}Ludzie nie �piewaj� i nie ta�cz�|ni st�d, ni zow�d na ulicach.
{11975}{12029}Chyba �e w West Village.
{12033}{12076}�artowa�em!
{12080}{12106}Wiem o co ci chodzi...
{12110}{12197}ale to wa�ne, �eby autor|przekaza� jak�� prawd�.
{12201}{12248}"Wchodzisz ty", no nie wiem...
{12252}{12298}W�a�nie si� poca�owali.
{12302}{12360}Znasz ten magiczny moment|po cudownym poca�unku...
{12364}{12411}tym jedynym,|najwspanialszym?
{12415}{12468}Podniecaj�cym i przera�aj�cym.
{12472}{12507}Zmys�owym.
{12511}{12556}Kiedy ci si� zdaje,|�e m�g�by� si� zakocha�.
{12560}{12631}Wiesz, o czym m�wi�?
{12635}{12696}Rodrigo i Dorkus|dopiero co si� poznali.
{12700}{12767}Skoro m�wimy o prawdzie|i ludzkim zachowaniu:
{12771}{12822}nie ka�� im przecie�|zakocha� si� pierwszego wieczora.
{12826}{12876}To nie by�oby wiarygodne.
{12880}{12974}Nie, je�li ty w to nie wierzysz.
{12990}{13026}Dlaczego ona to �piewa?
{13030}{13105}Ty by� tak �piewa�?
{13110}{13164}Tak.
{13194}{13246}Chyba ci� nie zawstydzi�em.
{13250}{13311}Nie bardziej ni� ja sam,|graj�c t� piosenk�.
{13315}{13390}Jest uroczy, kiedy piosenka|przepada na pierwszym przes�uchaniu.
{13394}{13420}Nie r�b tego!
{13424}{13456}Ma w domu kopi�.
{13460}{13518}Najlepsz� rad� dosta�em...
{13522}{13590}kiedy pisa�em libretto|do musicalowej wersji 'Satyrykonu'.
{13594}{13631}Nie potrafi�em si� wczu�:
{13635}{13711}staro�ytny Rzym,|orgie, bestialstwa...
{13715}{13748}...by�em m�ody...
{13752}{13819}Profesor powiedzia�,|�ebym nosi� jedwabn� bielizn�
{13823}{13883}i jad� owoce granatu z pucharu.
{13887}{13951}Jedwabne bokserki?|- To zmieni�o wszystko.
{13955}{14000}Musisz chwyci� �ycie za jaja.
{14004}{14036}Spr�buj czego� szalonego.
{14040}{14138}To jedyny spos�b na dobry materia�.
{14180}{14208}S� po prostu zazdro�ni.
{14212}{14239}Nie by�o �le.
{14243}{14273}Znam smak pora�ki.
{14277}{14344}To zdecydowanie by�a pora�ka.
{14348}{14412}Za bardzo si� przejmujesz,|zapomnijmy o tym.
{14416}{14470}Zarezerwuj� na dzisiaj|bilet na twoje nazwisko.
{14474}{14545}To wej�ci�wka,|nie daj si� wrobi� i nie p�a�!
{14549}{14605}Schowasz mi papiery?
{14609}{14650}Co robisz po po�udniu?
{14654}{14682}Nie wiem.|- Co to?|
{14686}{14727}Nie wiem, rozdawali.
{14731}{14816}Nast�pny bar gejowski|z col� dietetyczn� za 3 dolce!
{14820}{14856}Do zobaczenia w teatrze.
{14860}{14880}Dok�d idziesz?
{14884}{14960}My�la�am, �e p�jdziemy|na Super Chickena do Cozy'ego!
{15900}{15954}Hej!
{16002}{16054}Co?
{16062}{16121}Powiedzia�em: cze��!
{16125}{16182}Cze��!
{16354}{16421}Co porabiasz?
{16554}{16611}Pisz�.
{16622}{16668}Co piszesz?
{16672}{16733}Musicale.
{16793}{16904}Dziwnie mi to m�wi�,|czuj� si� wtedy jak ciota.
{16908}{16965}A chyba nie jestem.
{16969}{17059}Nie �eby mi to przeszkadza�o...
{17063}{17140}Tyle, �e nie jestem.
{17152}{17220}Masz ch�opaka?
{17280}{17353}Przychodzi�bym tu,|gdybym mia�?
{17357}{17415}Ja mam.
{17420}{17498}Naprawd�?|Gdzie jest?
{17503}{17550}W domu.
{17554}{17647}Wpadniesz do nas?|To niedaleko.
{17782}{17870}Tam chyba siedzi m�j kumpel!
{18890}{18983}Powiniene� ta�czy�|tam, u g�ry!
{18987}{19031}G�o�no tu!
{19035}{19067}Mo�esz.
{19071}{19092}Chcesz?
{19096}{19150}Znam w�a�ciciela.
{19154}{19219}Nie, dzi�ki.
{19235}{19320}Dietetyczna cola z cytryn�.
{19324}{19356}A ty ta�czysz?
{19360}{19401}Co?
{19405}{19454}Ta�czysz jako go-go?
{19458}{19488}Ta�czy�em.
{19492}{19556}Za du�o piwa.
{19560}{19663}Ale kiedy� jeszcze|mnie tam zabaczysz!
{20195}{20246}Nie umiem ta�czy�.
{20250}{20283}Na pewno nie tak.
{20287}{20323}Po prostu ta�cz!
{20327}{20384}Patrz!
{21226}{21256}Tak!
{21260}{21341}Po prostu wrzu� na luz!
{21358}{21404}Dobry zarobek?
{21408}{21432}Zale�y.
{21436}{21486}�yjesz z napiwk�w.
{21490}{21524}Czasem sto...
{21528}{21632}a jak si� spodobasz|- sto pi��dziesi�t.
{21640}{21728}A je�li p�jdziesz na ca�o��
{21787}{21815}Spadaj, ma�y.
{21819}{21910}Dzisiaj wi�cej nie dostaniesz.
{21997}{22046}Ty idziesz na ca�o��?
{22050}{22076}Nie.
{22080}{22170}Nie, odk�d|odnalaz�em Jezusa.
{22740}{22827}�liczny jeste� jak cholera.
{25968}{26045}Mieszkasz w pobli�u?
{26071}{26124}Tak.
{26128}{26207}Ale m�j wsp�lokator|wraca za dwie godziny.
{26211}{26306}To du�o czasu|na ciekawe zaj�cia.
{26409}{26434}Mam na imi� Gabriel.
{26438}{26493}Mark.
{26652}{26696}Zabawne...|- Co?
{26700}{26732}Powiedzia�em,|�e to zabawne!
{26736}{26806}W kt�r� stron�?
{27305}{27343}Kt�re pi�tro?
{27347}{27404}Pi�te.
{27420}{27502}Jeszcze tylko te schody.
{27805}{27866}To tutaj.
{28000}{28074}Czasem si� zacina.
{28145}{28222}Przestraszy�e� mnie.
{28313}{28396}Mam nadziej�,|�e nie masz alergii?
{28400}{28426}Co tu robisz?
{28430}{28471}Trzy razy nagra�am si�|na sekretark�.
{28475}{28568}Aktualizuj� CV na twoim kompie.
{28717}{28768}Co porabiacie?
{28772}{28843}Nic konkretnego.
{28895}{28932}Musz� lecie� do teatru.
{28936}{28994}Jak tylko sko�cz� drukowa�
{28998}{29026}Mo�e to z�y pomys�?
{29030}{29076}Nie, doskona�y.
{29080}{29141}Naprawd�.
{29232}{29259}Cze��. Katherine Lambert.
{29263}{29333}Jestem aktork�.
{29372}{29444}Nie mamy krzese��
{29792}{29811}P�jd� lepiej�
{29815}{29861}Nie.
{29865}{29942}To nie potrwa d�ugo.
{29955}{30009}Ile kopii drukujesz?
{30013}{30085}Sto pi��dziesi�t.
{30390}{30463}Gram w kobiecej inscenizacji 'Salome',|osadzonej w wi�zieniu.
{30467}{30521}Poza Brodwayem, niestety.
{30525}{30566}Brzmi ciekawie.
{30570}{30600}Naprawd�?
{30604}{30661}Gram niewolnika,|a w drugiej obsadzie Jana Chr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin