Marcin Kijak - Kurs tworzenia map myśli.pdf

(3424 KB) Pobierz
235570004 UNPDF
235570004.001.png
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wy-
łącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży,
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Kijak
rok 2009
Tytuł: Kurs tworzenia Map Myśli
Autor: Marcin Kijak
Skład: Magda Wasilewska
Korekta: Magda Wasilewska
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Wydawnictwo Złote Myśli
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzial-
ności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw
patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą
również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania in-
formacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
235570004.002.png
SPIS TREŚCI
...........5
Wady zwykłych notatek . ...................................................................................................6
CZĘŚĆ 2.
MAPY MYŚLI A UCZENIE SIĘ . ..........................................................8
Psychologia uczenia się . ...................................................................................................8
Zasady skutecznego zapamiętywania . .............................................................................8
Synestezja . ....................................................................................................................8
Ruch . ............................................................................................................................9
Skojarzenia . ..................................................................................................................9
Humor . .........................................................................................................................9
Wyobraźnia . .................................................................................................................9
Numeracja . .................................................................................................................10
Symbolizm . .................................................................................................................10
Kolory . ........................................................................................................................10
Wyolbrzymianie . ........................................................................................................10
O czym warto pamiętać, tworząc mapy myśli . ...............................................................11
Mapy Myśli – podsumowanie teorii . ..............................................................................11
CZĘŚĆ 3.
TWORZENIE MAPY MYŚLI KROK PO KROKU . ...............................12
Krok 1. Przygotuj dużą kartkę papieru . .........................................................................12
Krok 2. Główny temat notatki . .......................................................................................12
Krok 3. Dodaj odgałęzienia . ...........................................................................................13
Krok 4. Tworzenie całej mapy . .......................................................................................14
CZĘŚĆ 4.
SŁOWA
NOTOWANIA
. ..............................16
Ćwiczenie . ........................................................................................................................17
Korzyści ze stosowania słów
. ..............................................................................19
CZĘŚĆ 5.
ZASTOSOWANIE MAP MYŚLI . ........................................................21
Gdzie wykorzystać Mapy Myśli? . ...................................................................................21
Mapy Myśli w Pracy . ..................................................................................................21
Mapy Myśli a planowanie . ........................................................................................22
Mapy Myśli jako notatki z informacji zebranych w
ciągu dnia
.....................................................23
Krok 1. Mapa myśli . ...................................................................................................23
Krok 2. Inkubacja (nie zawsze) . ...............................................................................23
Krok 3. Pisanie . ..........................................................................................................24
PRZYKŁADY MAP MYŚLI . ...............................................................25
PRZYDATNE LINKI .........................................................................28
3
krokach
CZĘŚĆ 1.
MAPY MYŚLI – NOWY WYMIAR MYŚLENIA I
-
KLUCZE – KLUCZEM DO MAP MYŚLI
- kluczy
...............................22
Planowanie wystąpienia publicznego na Mapie Myśli . ...........................................22
Pomoc w rozwiązywaniu problemów . ......................................................................22
Projektowanie strony internetowej . .........................................................................23
Pisanie tekstów za pomocą Map Myśli w
Jak tworzyć kreatywne notatki, aby w pełni wykorzystać
swój potencjał, osiągać lepsze wyniki w nauce, pracy, biz-
nesie i życiu osobistym.
Możesz udostępnić link do formularza zapisu tego kursu,
który znajduje się na stronach:
www.projektsukc
235570004.003.png
KURS TWORZENIA MAP MYŚLI — Marcin Kijak
Część 1.Mapy Myśli – nowy wymiar myślenia i notowania
Część 1.
Mapy Myśli – nowy wymiar myślenia
Mapy Myśli – nowy wymiar myślenia
i notowania
notowania
Ludzkość od zarania dziejów tworzyła notatki w celu: zachowania
pamięci, komunikacji, rozwiązywania problemów i analizowania,
kreatywnego myślenia i przypominania. Cechami charakterystyczny-
mi technik używanych w sporządzaniu notatek (pomijając hieroglify)
są: użycie słów, zdań, list, linii, logiki, linearności, numerów i mono-
tonność (jeden kolor). Widać to zwłaszcza w ostatnich wiekach, kie-
dy dominuje linearne pismo w zeszytach, książkach i nośnikach elek-
tronicznych.
Wszystkie z tych technik używają tylko lewej półkuli mózgu. Wiado-
mo jednak, że dopiero połączenie z prawą półkulą, czyli pobudzenie
wyobraźni, wymiarów, kolorów, przestrzeni, rytmu – wzmaga wielo-
krotnie zdolność nauki i zapamiętywania, kreatywności i pozwala na
pełne wykorzystanie mocy swojego umysłu. Taką możliwość dają
Mapy Myśli, które poznasz, uczestnicząc w tym kursie.
Poniżej rysunek przedstawiający najważniejsze funkcje i cechy pół-
kul mózgowych.
5
Część 1.
235570004.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin