E-book Kurs Pons Ekspres Poczo Ang.pdf

(982 KB) Pobierz
Wprowadzenie
Witamy w świecie języka angielskiego
Powtórka również zbudowana jest z 4 części.
Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się
angielskiego?
Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już
poprawnie użyć języka w sytu-
acjach komunikacyjnych z czterech poprzednich
lekcji.
 Komunikacja
acjach komunikacyjnych z czterech poprzednich
Nasz kurs pomoże ci opanować ten język ,
tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych
sytuacjach życia codziennego. Dlatego też kanwą
książki uczyniliśmy interesującą opowieść
w odcinkach. Towarzysząc bohaterom jako
obserwator ich przygód i świadek rozmów,
z pewnością bez problemu opanujesz
słownictwo i gramatykę. Zdobywane stopniowo
umiejętności udoskonalisz i sprawdzisz,
wykonując systematycznie różnorodne ćwiczenia.
Oprócz wiedzy na temat języka, jego gramatyki
i wymowy, zdobędziesz również wiele informacji
o kulturze, historii, tradycjach i współczesnym
życiu w krajach anglojęzycznych.
Tutaj powtórzysz najważniejsze
wiadomości gramatyczne.
 Gramatyka
wiadomości gramatyczne.
Tutaj powtórzysz poznane do tej
pory słownictwo.
 Słownictwo
pory słownictwo.
Tutaj udoskonalisz swoją
wymowę.
 Wymowa
wymowę.
Na początek
Dla ucha
Ćwiczenia
Na koniec
Komunikacja
Komunikacja
Komunikacja
Komunikacja
Gramatyka
Gramatyka
Gramatyka
Gramatyka
Słownictwo
Słownictwo
Słownictwo
Słownictwo
Wymowa
Wymowa
Belka zamieszczona u góry strony będzie cię
informować, w której części lekcji lub powtórki
znajdujesz się obecnie.
Jak zbudowany jest kurs?
Podręcznik
Ćwiczenia
Książka składa się z 4 rozdziałów. Każdy rozdział
zawiera 4 lekcje i powtórkę.
Ćwiczenia w obrębie jednej lekcji mają ciągłą
numerację.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy poprawnie wykonałeś
zadanie, możesz zajrzeć do rozwiązań zamiesz-
czonych w Materiałach dodatkowych (Klucz).
Przy każdym ćwiczeniu znajdują się różne sym-
bole.
Lekcja zbudowana jest z 4 części.
Tutaj zapoznasz się z treścią
lekcji.
Tutaj zapoz
lekcji.
 Na początek
Tutaj posłuchasz dialogu,
spróbujesz zrozumieć go ze
słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go
głośno, aby nauczyć się poprawnej wymowy.
 Dla ucha
1
TR. 01 Ten symbol informuje, na której płycie
znajduje się wykonywane przez ciebie ćwiczenie.
Górna cyfra oznacza numer płyty, dolna cyfra
– numer ścieżki.
słuchu, przeczytasz i na koniec powtórzysz go
Tutaj utrwalisz i udoskonalisz
słownictwo oraz gramatykę,
a potem spróbujesz użyć języka angielskiego
w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
 Ćwiczenia
a potem spróbujesz użyć języka angielskiego
Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu
należy coś uzupełnić lub napisać.
Tutaj znajdziesz informacje kul-
turowe lub ćwiczenia.
Tutaj znajdziesz informacje kul-
turowe lub ćwiczenia.
 Na koniec
3
three
837986321.051.png 837986321.060.png 837986321.061.png 837986321.062.png 837986321.001.png 837986321.002.png 837986321.003.png 837986321.004.png 837986321.005.png 837986321.006.png 837986321.007.png 837986321.008.png 837986321.009.png 837986321.010.png 837986321.011.png 837986321.012.png 837986321.013.png 837986321.014.png 837986321.015.png 837986321.016.png 837986321.017.png 837986321.018.png 837986321.019.png 837986321.020.png 837986321.021.png 837986321.022.png 837986321.023.png 837986321.024.png 837986321.025.png 837986321.026.png 837986321.027.png 837986321.028.png 837986321.029.png 837986321.030.png 837986321.031.png 837986321.032.png 837986321.033.png 837986321.034.png 837986321.035.png 837986321.036.png 837986321.037.png 837986321.038.png 837986321.039.png 837986321.040.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Wprowadzenie
Ten symbol informuje, że w ćwiczeniu
należy połączyć ze sobą jakieś elementy lub
zaznaczyć właściwą odpowiedź.
prawie dosłowne, abyś lepiej dostrzegł różne
cechy charakterystyczne języka angielskiego.
Klucz
Tutaj możesz sprawdzić, czy poprawnie
wykonałeś ćwiczenia, które nie wymagają pracy
z nagraniami. Przy niektórych ćwiczeniach
spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem
spotkasz krótki tekst opatrzony symbolem
Wskazówka , czyli podpowiedź, jak się uczyć
lub jakąś ciekawostkę.
Ten symbol informuje, że do wykonania
ćwiczenia potrzebujesz dodatkowej kartki papieru.
Abc cde Ten symbol informuje, że treść
ćwiczenia powinieneś przeczytać ze szczególną
uwagą.
Gramatyka
Tutaj znajdziesz poszerzone wyjaśnienia najważ-
niejszych problemów gramatycznych, które
pojawiły się w Podręczniku .
Tutaj znajdziesz ciekawe
i pożyteczne informacje
na temat języka angiel-
skiego oraz jego odmian
w różnych krajach
anglojęzycznych.
Tutaj znajdziesz ciekawe
Tutaj znajdziesz ciekawe
Dobrze wiedzieć:
Wyraz love oznacza
zarówno kochać , jak
i bardzo lubić, uwielbiać ,
np. I love coffee .
Słowniczek
Tutaj znajdziesz zestawione w porządku alfa-
betycznym wszystkie użyte w kursie wyrazy
z tłumaczeniami (nagrano je na płytach 3A
i 3B ). Słowa charakterystyczne dla brytyjskiego
angielskiego oznaczyliśmy (BrE), zaś słowa cha-
rakterystyczne dla amerykańskiego angielskiego
oznaczyliśmy (AmE).
Tutaj znajdziesz nowe
wyrazy i zwroty, które
nie tylko pomogą ci
rozwiązać sąsiadujące
z ramką ćwiczenia,
ale przede wszystkim
poszerzą twoje słownictwo.
good looking
przystojny
husband – mąż
gardener – ogrodnik
Płyty CD
Pakiet obejmuje:
• 2 płyty CD z pełnym materiałem nagraniowym
do wszystkich lekcji. Są to dialogi
i ćwiczenia nagrane wyłącznie
po angielsku.
• 2 płyty CD z wszystkimi wyrazami i zwrotami
użytymi w kursie. Zostały nagrane
po angielsku i po polsku, abyś
mógł uczyć się wymowy i powtarzać znaczenie
słów.
• 1 płyta CD z materiałem powtórkowym,
w której możesz używać np. w podróży
lub na spacerze. Zawiera ona wszystkie
dialogi w oryginale oraz wybrane z lekcji
zdania utrwalające razem z ich polskimi
tłumaczeniami.
Ten znak pokazuje,
w którym paragrafie Materiałach dodatkowych
znajdziesz poszerzone informacje na temat
określonego problemu gramatycznego.
§ 2 Przymiotnik
w którym paragrafie Materiałach dodatkowych
1 2
Spisy treści
3A 3B
W książce znajdują się dwa spisy treści. Pierwszy
z nich to spis treści obejmujący poszczególne
lekcje (Spis treści: Lekcje), drugi zaś to spis treści
według kategorii (Spis treści: Kategorie).
Materiały dodatkowe
4
Książka zawiera:
Transkrypcje
Tutaj znajdziesz nagrane na płytach 1 i 2 teksty
dialogów oraz ćwiczeń ze słuchu. Obok dia-
logu w wersji angielskiej zamieściliśmy jego
tłumaczenie na język polski. Jest to tłumaczenie
4
four
837986321.041.png 837986321.042.png 837986321.043.png 837986321.044.png 837986321.045.png 837986321.046.png 837986321.047.png 837986321.048.png 837986321.049.png 837986321.050.png 837986321.052.png 837986321.053.png 837986321.054.png
Spis treści
Lekcje
1 Przybycie do hotelu • Witanie się • Przedsta-
wianie się • Liczebniki 0–9 • Czasowniki
Powtórka 1
Komunikacja: Opisywanie ludzi – Udzielanie
informacji 43
Gramatyka: Ceny – Pytania i odpowiedzi –
Czasownik have – Liczba pojedyncza i mno-
ga 45
Słownictwo: Przedimki – Przedstawianie się
– Rodzina 49
Na początek : Słownictwo związane
z hotelem 11
Dla ucha: Chris i Stefanie przybywają
do hotelu 12
Ćwiczenia: Przedstawianie się – Excuse me
i Sorry – Liczebniki 0–9 – Czasownik be 14
Na koniec: Między kulturami – Witanie się 18
5 Opisywanie miejsc • Liczba mnoga • There is/
There are • Pory dnia, godzina i dni tygodnia •
Proszę i dziękuję
2 Przyjęcie • Pochodzenie • Kraje i narodowości •
Składanie i przyjmowanie propozycji • Liczebniki
10–19 • Present Simple
Na początek : Krajobraz 51
Dla ucha: Opisywanie miejsc – Liczba mnoga 52
Ćwiczenia: There is/There are – Pory dnia
i godzina – Dni tygodnia 54
Na koniec: Proszę i dziękuję 58
Na początek : Na przyjęciu 19
Dla ucha: Skąd pochodzisz? – Kraje –
Intonacja 20
Ćwiczenia: Coś do picia? – Present Simple
– Narodowości – Liczebniki 10 – 19 22
Na koniec: Między kulturami – Small talk 26
6 Składanie propozycji i odpowiadanie na nie •
Present Continuous • Czas wolny
3 W restauracji • Opisywanie ludzi • Przeczenie •
Liczebniki 20–90 • Przymiotniki • Przedimki
Na początek : Odpowiadanie na propozycje 59
Dla ucha: Planowanie 60
Ćwiczenia: Składanie propozycji i odpowiadanie
na nie – Present Continuous – Czas wolny 62
Na koniec: Między kulturami – Uprzejme
odmawianie 66
Na początek : W restauracji 27
Dla ucha: Opisywanie ludzi 28
Ćwiczenia: Przeczenie – I like/I don’t like –
Liczebniki 20–90 – Przymiotniki – Przedimki 30
Na koniec: Pytanie o wykonywany zawód 34
7 W centrum handlowym • Kupowanie prezentów
• Liczebniki porządkowe • Opisywanie drogi •
Porównania
4 W recepcji • Słownictwo związane z hotelem •
Czasownik can • Budowanie pytań
Na początek : Pokój w hotelu – Czy są wolne
pokoje? 35
Dla ucha: W recepcji – Pytania – Rozmowa
telefoniczna – Ceny 36
Ćwiczenia: Pytania – Intonacja zdania – do czy
be? – Czasownik can – Ile? 38
Na koniec: Między kulturami – Śniadanie 42
Na początek : W centrum handlowym 67
Dla ucha: Kupowanie prezentów – Liczebniki
porządkowe 68
Ćwiczenia: Pytanie o drogę – Zakupy – Present
Continuous – Zasięganie informacji –
Porównywanie rzeczy 70
Na koniec: Kolory – Między kulturami –
Zakupy 74
5
fi ve
837986321.055.png 837986321.056.png 837986321.057.png
Spis treści
Lekcje
8 Rozmawianie o jedzeniu i innych czynnościach •
Future Simple • Przyimki czasu • Zaimki osobowe
11 W barze • Pytania i przeczenia w Past Simple
• Rozkazy i polecenia – Życzenia
Na początek : Mary i Stefanie w herbaciarni 75
Dla ucha: Rozmawianie o jedzeniu i innych
czynnościach 76
Ćwiczenia: Future Simple – Przyimki czasu 78
Na koniec: Zaimki osobowe – Między kulturami:
Sposoby płacenia 82
Na początek : W barze 107
Dla ucha: W barze – Udzielanie wskazówek 108
Ćwiczenia: Rozkazy i polecenia – Życzenia –
Pytania w Past Simple 110
Na koniec: Między kulturami – Informacje
o Torquay 114
Powtórka 2
Komunikacja: W kawiarni, w hotelu, na zakupach
– Co lubisz robić? 83
Gramatyka: Przyimki – Present Continuous
– Przeczenie 85
Słownictwo: Podróż – Kolory – Miesiące 88
Wymowa: Intonacja – Akcent 90
12 Opowiadanie o zajęciach w przeszłości •
Przepraszanie • Podawanie ilości • some i any
– Krótkie odpowiedzi
Na początek : Powrót Mary 115
Dla ucha: W herbaciarni – Stefanie wypytuje
Chrisa o… 116
Ćwiczenia: Przepraszanie – Podawanie ilości
– some i any – much, many, a lot of 118
Na koniec: Między kulturami – angielskie
i irlandzkie puby 122
9 Codzienność w hotelu • Pytania i zażalenia •
was i were • Telefonowanie • Literowanie
Powtórka 3
Komunikacja: Prawidłowe reagowanie w różnych
sytuacjach 123
Gramatyka: Past Simple – Podawanie czasu –
Podawanie ilości 125
Słownictwo: Wakacje – Zakupy – Biuro –
Czasowniki 127
Wymowa: Melodia zdania 130
Na początek : W hotelu 91
Dla ucha: Pytania i zażalenia 92
Ćwiczenia: was i were – Przydatne wyrażenia
podczas rozmowy telefonicznej – Literowanie 94
Na koniec: Więcej o Future Simple 98
10 Wiadomość na automatycznej sekretarce
• Past Simple • Dźwięk th • Angielski w firmie •
Pytania bezpośrednie i pośrednie
13 Opisywanie, co się wydarzyło • have to i must
• if • Zaimki dzierżawcze zależne • Pokój
Na początek : Rozmowa telefoniczna 99
Dla ucha: Gdzie jest Mary? – Wiadomość na
automatycznej sekretarce 100
Ćwiczenia: Past Simple – Czasowniki regularne
i nieregularne – Dźwięk th – Angielski w firmie 102
Na koniec: Słowa pytające 106
Na początek : Co się wydarzyło? 131
Dla ucha: Mystery dinner – Kto jest
mordercą? 132
Ćwiczenia: have to i must – Powitania – Zdania
warunkowe z if • Zaimki dzierżawcze
– Nazwy pomieszczeń 134
Na koniec: Między kulturami – e-mail i list 138
6
six
837986321.058.png 837986321.059.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin