Skuteczne Metody Nauki Jezyka Angielskiego Ebook.pdf

(1040 KB) Pobierz
837990710.049.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Niniejszy ebook jest własnością prywatną.
Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana ani
w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana ani
odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody
wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie,
oraz odsprzedaży zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 09.03.2009
Tytuł: Skuteczne metody nauki języka angielskiego
Autor: Paweł Sygnowski
Wydanie I
ISBN: 978-83-7582-784-2
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Magda Wasilewska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
837990710.060.png 837990710.067.png 837990710.068.png
 
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................5
ZANIM ZACZNIESZ SIĘ UCZYĆ . ........................................................8
Pełne wykorzystanie możliwości mózgu . .................................................................... 10
Wielozmysłowość . ........................................................................................................ 11
Motywacja . .................................................................................................................. 12
Sprzyjanie pamięci . ..................................................................................................... 12
SZKOŁA JĘZYKOWA .......................................................................13
Ogólnie o szkole językowej .......................................................................................... 13
Metodologia, czyli jak uczą szkoły ............................................................................... 14
Jak wybrać odpowiednią szkołę językową dla siebie? ................................................. 15
Największe niebezpieczeństwo szkoły językowej ........................................................ 17
Opinia końcowa ........................................................................................................... 17
METODA PARETO I BUZANA ..........................................................20
Lista 100 najczęściej używanych słów w pisanym angielskim .................................... 21
Lista 100 najczęściej używanych słów w mówionym angielskim ............................... 25
Komentarz .................................................................................................................. 29
Notka biograficzna ...................................................................................................... 30
METODA MNEMOTECHNICZNA .....................................................31
Komentarz ................................................................................................................... 35
METODA ZAPAMIĘTYWANIA POJĘĆ ABSTRAKCYJNYCH ............ 37
Co da Ci stosowanie tej metody? ................................................................................ 39
Praktyka czyni mistrza ................................................................................................ 41
Komentarz .................................................................................................................. 42
METODA SCHLIEMANNA ...............................................................43
Wypracowania ............................................................................................................ 44
Słuchanie ..................................................................................................................... 45
Czytanie ...................................................................................................................... 46
Podobieństwa .............................................................................................................. 46
SŁUCHANIE ....................................................................................48
Skuteczne rady dla słuchania w praktyce ................................................................... 50
Pozostałe cenne rady odnośnie słuchania ................................................................... 53
Uwaga końcowa .......................................................................................................... 53
METODA BIRKENBIHL ...................................................................54
Notka biograficzna ...................................................................................................... 54
Jak szybko i łatwo nauczyć się języka? ....................................................................... 54
Jakie daje korzyści jej praktyczne stosowanie? .......................................................... 55
Podsumowanie ............................................................................................................ 56
Komentarz ................................................................................................................... 57
METODA MONTAIGNE'A ................................................................58
Notka biograficzna ...................................................................................................... 58
Metoda Montaigne'a ................................................................................................... 58
Komentarz ................................................................................................................... 61
METODA SKOJARZEŃ SWOBODNYCH ..........................................63
SŁOWOTWÓRSTWO .......................................................................65
Komentarz ................................................................................................................... 67
METODA GELBA .............................................................................68
Notka biograficzna ...................................................................................................... 70
837990710.001.png 837990710.002.png 837990710.003.png 837990710.004.png 837990710.005.png 837990710.006.png 837990710.007.png 837990710.008.png 837990710.009.png 837990710.010.png 837990710.011.png 837990710.012.png 837990710.013.png 837990710.014.png 837990710.015.png 837990710.016.png 837990710.017.png 837990710.018.png 837990710.019.png 837990710.020.png 837990710.021.png 837990710.022.png 837990710.023.png 837990710.024.png 837990710.025.png 837990710.026.png 837990710.027.png 837990710.028.png 837990710.029.png 837990710.030.png 837990710.031.png 837990710.032.png 837990710.033.png 837990710.034.png 837990710.035.png 837990710.036.png 837990710.037.png 837990710.038.png 837990710.039.png 837990710.040.png 837990710.041.png 837990710.042.png 837990710.043.png 837990710.044.png 837990710.045.png 837990710.046.png 837990710.047.png
 
METODA BIRKENBIHL (2) ..............................................................72
Przygotowanie ............................................................................................................. 72
W czym rzecz? ............................................................................................................. 73
Działamy ..................................................................................................................... 74
Rezultat ....................................................................................................................... 74
Nieco trudniej ............................................................................................................. 75
Rezultat ....................................................................................................................... 75
KARTOTEKA ....................................................................................76
Zacznij od przygotowań .............................................................................................. 76
Konkretnie: jak to działa? ........................................................................................... 77
Konkretnie: co to daje? ............................................................................................... 78
METODA MICHELA THOMASA .......................................................79
Sama metoda ............................................................................................................... 79
Metoda Thomasa w praktyce ...................................................................................... 81
Podsumowanie: czy warto zainteresować się tym sposobem nauki? ......................... 82
ZAKOŃCZENIE ................................................................................83
BONUS – METODA FERRISA ..........................................................86
BIBLIOGRAFIA ...............................................................................89
837990710.048.png 837990710.050.png 837990710.051.png 837990710.052.png 837990710.053.png 837990710.054.png 837990710.055.png 837990710.056.png 837990710.057.png 837990710.058.png 837990710.059.png 837990710.061.png 837990710.062.png 837990710.063.png 837990710.064.png 837990710.065.png 837990710.066.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin