POCZTA specjalini kryteria.pdf

(188 KB) Pobierz
Klucz odpowiedzi zadań zamkniętych – zestaw „ Poczta ” – S-A8-052
Nr zad.
Poprawna odpowiedź
1.
B
3.
C
6.
B
11.
C
12.
B
14.
B
15.
C
23.
B
24.
C
982644469.049.png 982644469.056.png 982644469.057.png 982644469.058.png 982644469.001.png 982644469.002.png 982644469.003.png 982644469.004.png 982644469.005.png 982644469.006.png 982644469.007.png 982644469.008.png 982644469.009.png
 
Klucz odpowiedzi i schemat oceniania zestawu „Poczta” – S-A8-052
Nr
zad.
Poprawna odpowiedź
Zasady przydzielania punktów
Punktacja
1.
B
0 - 1
NIE – 1 p.
TAK – 1 p.
2.
0 - 2
3.
C
0 - 1
Podkreślenie artykułów: koperty, znaczki, kartki pocztowe – 2 p.
Podkreślenie nazw dwóch lub jednego artykułu – 1 p.
Jeżeli uczeń podkreśla dwie nazwy, jedną poprawną, drugą błędną,
otrzymuje 0 punktów.
Jeżeli uczeń podkreśla trzy nazwy, w tym jedną niepoprawną,
otrzymuje 1 punkt.
Jeżeli uczeń podkreśla cztery nazwy i więcej, otrzymuje 0 punktów.
4.
0 - 2
Trzy poprawne połączenia – 2 p.
dziennik – kilka razy w tygodniu
miesięcznik – raz w miesiącu
kwartalnik – raz na trzy miesiące
Dwa lub jedno poprawne połączenie – 1 p.
5.
0 - 2
6.
B
0 - 1
I. Wypowiedź ma formę listu:
jeśli występują przynajmniej dwa elementy listu spośród
podanych: miejscowość, data, nagłówek, formuła pożegnalna na
końcu, podpis – 1 p.,
zastosowanie zwrotu do adresata w treści listu – 1 p.
II. Zredagowanie wypowiedzi zgodnej z tematem – 1 p.
Uczeń pisze o swoich zainteresowaniach lub o sposobach spędzania
wolnego czasu.
III. Poprawność ortograficzna – 1 p.
Dopuszcza się 4 błędy.
Sprawdza się pisownię: „rz”, „ż”, „u”, „ó”, „h”, „ch” (zgodnie z
wykazem) oraz pisownię wielkich liter na początku wypowiedzeń,
imion, nazwisk, nazw miejscowości.
IV. Poprawność językowa – 1 p.
Wypowiedź jest komunikatywna mimo błędów gramatycznych.
V. Poprawność interpunkcyjna – 1 p.
Dopuszcza się 2 błędy.
Uwzględnia się brak znaku na końcu wypowiedzenia.
VI. Czytelność zapisu – 1 p.
Zapis jest czytelny.
0 - 7
7.
Uwaga! Ocenia się kryterium III, IV, V, VI, jeżeli uczeń napisał co
najmniej 4 pełne linijki tekstu.
8. Uzupełnienie luki cyfrą 2 lub wyrazem dwa .
0 - 1
Zaznaczenie na tarczy zegara godziny 17 00 .
9.
0 - 1
I. Zapis: 2005 – 1558 – 1 p.
10.
0 - 2
II. Poprawność rachunkowa: 447 – 1 p.
11. C
0 - 1
12. B
0 - 1
1
982644469.010.png 982644469.011.png 982644469.012.png 982644469.013.png 982644469.014.png 982644469.015.png 982644469.016.png 982644469.017.png 982644469.018.png 982644469.019.png 982644469.020.png 982644469.021.png 982644469.022.png 982644469.023.png 982644469.024.png 982644469.025.png 982644469.026.png 982644469.027.png 982644469.028.png 982644469.029.png 982644469.030.png 982644469.031.png 982644469.032.png 982644469.033.png
 
TAK – 1 p.
NIE – 1 p.
13.
0 - 2
14. B
0 - 1
15. C
0 - 1
16. TAK
0 - 1
17. Uzupełnienie luki wyrazem papier .
0 - 1
18. Uzupełnienie luki wyrazem zielonym .
0 - 1
Zredagowanie pytania np.: Gdzie jest poczta? Gdzie znajduje się
poczta? Jak dojść na pocztę?
Uwaga! Uznajemy także sformułowanie pytania, które nie zostało
zakończone znakiem zapytania.
19.
0 - 1
I. Ustalenie sposobu rozwiązania 1 zł 25 gr + 1 zł 25 gr + 3 zł 45 gr
lub 2 · 1,25 + 3,45 – 1 p.
II. Poprawność rachunkowa 5 zł 95 gr lub 5,95 – 1 p.
III. Ustalenie sposobu rozwiązania 20 zł – 5 zł 95 gr
lub 20 – 5,95 – 1 p.
IV. Poprawność rachunkowa 14 zł 05 gr lub 14,05 – 1 p.
V. Podanie odpowiedzi z mianem (14,05 zł lub 14 zł 05 gr )
wynikającej z obliczeń ucznia – 1 p.
0 - 5
20.
Uwaga! Jeżeli uczeń popełni błąd w pierwszej części zadania, część drugą
ocenia się z uwzględnieniem tego błędu. Jeżeli uczeń rozwiązuje poprawnie
zadanie metodą inną niż podana w schemacie, należy przyznać maksymalną
liczbę punktów.
21. Zamalowanie na osi wieku XIX .
0 - 1
TAK – 1p.
NIE – 1p.
22.
0 - 2
23. B
0 - 1
24. C
0 - 1
2
982644469.034.png 982644469.035.png 982644469.036.png 982644469.037.png 982644469.038.png 982644469.039.png 982644469.040.png 982644469.041.png 982644469.042.png 982644469.043.png 982644469.044.png 982644469.045.png 982644469.046.png 982644469.047.png 982644469.048.png 982644469.050.png 982644469.051.png 982644469.052.png 982644469.053.png 982644469.054.png 982644469.055.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin