Alleluja - Ps 148 (Baranger).pdf

(109 KB) Pobierz
33589325 UNPDF
Psalm 148
Na chór mieszany
s�. por. Ps 148
m. E. Baranger
opr. polskie ks. J. Herma
a
G
F
E
� �
� �
� �
� �
� �
� �
Ref. Al - le -
lu - ja,
al - le -
lu - ja,
al - le -
lu - ja,
al- le- lu -
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� � �
a
a
G
G
� � �
� �
� � �
� �
� � �
ja.
1. Niech za- brzmi
Pa - nu
chwa-�a w nie -
bio - sach,
na wy-so -
� � �
� �
� � �
� �
� � �
C
G
a
F
G
a
� �
� �
� �
� �
� � �
� �
� �
ko� - ciach
cze�� niech od -
da - dz�.
Wiel-bij - cie
Pa - na,
Du-chy nie -
� �
� �
� �
� � �
� �
� �
a
e
a
� �
� � �
� �
bies - kie,
wiel-bij - cie
Pa - na,
Je - go za -
st� - - -
py.
� �
� � �
� �
� � �
2. S�o�ce, ksi��ycu wielbijcie Pana,
Gwiazdy �wiec�ce wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios wielbijcie Pana,
Wody podniebne wielbijcie Pana.
4. On daje si�� swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjació�,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.
3. Niech wszyscy wielbi� imi� Pana,
Bo Jego S�owo stwarza wci�� wszystko,
Bo tylko Jego imi� jest wznios�e,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwa�a.
5. Niech zabrzmi chwa�a Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 592. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
� �
� � �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� � �
� � �
� � �
� �
� � �
� �
� � �
� �
� �
� � �
� � �
� � �
� �
� �
� � �
� �
� � �
� � �
� �
� �
� � �
� �
� � �
� � �
� �
� � �
33589325.001.png 33589325.002.png 33589325.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin