Jam niegodzien, Panie (Twardowski) - wszystkie zwrotki w nutach!!!.pdf

(525 KB) Pobierz
opr.: L. Twardowski
t i m.: L. Chieffo
1.
JAM NIE - GO - DZIEN
DZIEN PA - NIE TEGO COŚ MI - I DAŁ
TYŚ MNIE TAK BIE - DNEGO U-MI
Ś
Ł
Ś
2.
JAK - BY SPA - DA - JĄCY Z NIEBA
JE - STEM JAK PYŁ ZIE-MI, KTÓRY NIE - SIE - E WIATR.
3. PRZE - CIW MO - IM WROGOM TY MI DA - JESZ MOC.
Z TO - BĄ MI NIE STRASZNA NAWET
ŁO
WAĆ CHCIAŁ.
NIE MAM NIC SWO - JE - GO, WSZY - STKO Z RĘ - KI - I TWEJ
W ZIE - MIĘ GRAD. JE - STEM JAK ROZ - BI - TY PRZEZ WI - CHU - RĘ - Ę DZBAN
ŚMIERĆ I NOC. CZU - JĘ, ŻEŚ TU BLI - SKO , ŻEŚ MI PO MÓ - ÓC CHCIAŁ,
A - LE
LE MNIE SA - ME - GO PRZY - JĄĆ
CHCIEJ.
ĄĆ
GDY NIE STO - ISZ PRZY MNIE TY, MÓJ BÓG I PAN.
I PAN.
[ta linijka x3
na samym końcu]
CHOĆ NIE JES - TEM GO - DZIEN TE - GO, COŚ MI DAŁ...
MI DAŁ... [TA LINIJKA x3 NA SAMYM KOŃCU]
1001827708.014.png 1001827708.015.png 1001827708.016.png 1001827708.017.png 1001827708.001.png 1001827708.002.png 1001827708.003.png 1001827708.004.png 1001827708.005.png 1001827708.006.png 1001827708.007.png 1001827708.008.png 1001827708.009.png 1001827708.010.png 1001827708.011.png 1001827708.012.png 1001827708.013.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin