Hymn do Ducha Świętego - Powstań, Wietrze Północy (Sykulski).pdf

(73 KB) Pobierz
Hymn do Ducha &wi’tego
(Pie! nad Pie!niami)
SATB a cappella
Jacek Sykulski
solo
œ
œ œ
b
c
œ
ä
ä
&
œ
œ
œ œ œ
#
œ
b
Soprano
œ
ä
ä
Pow
-
sta
wiet
-
rze
-
no
-
cy
nad
-
le
wie
-
trze zpo
-
ud
-
nia
b
c
V
Tenor
w
i w
w
w
w
?
c
w
w
w
b
Bass
œ
5
.
.
.
b
œ œ
œœœ œ œ œ œ
œ
.
œ
ä
.
&
œ œ œ œ œ
œ
œ
#
œ
S
wiej
po przez og
-
-
ród mój
niech
po
-
py
-
n won
-
no!
-
ci
niech
wej dzie mi ymójdo
-
-
œ
.
.
.
b
&
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
.
b
œ
œ œ
b
œ
œ
b
œœœ
œ
ä
.
A
wiej
po przez og
-
-
ród mój
niech
po
-
py
-
n won
-
no!
-
ci
niech wej dzie mi ymójdo
œœœ œ
-
-
œ
.
b
œ œ œ
œ
ä
.
œ
œ œ
.
.
.
b
œœœ œ œ œ
œ œ œ
œ
œœœ œ œ œ œ
œ
.
œ
œ
œ
ä
.
V
œ œ œ
œ
#
œ
œ œ
T
wiej
po przez og
-
-
ród mój
niech
po
-
py
-
n won
-
no!
-
ci
niech
wej dzie mi ymójdo
-
-
ou
ou
ou
ou
ou
ou
?
.
.
.
w
a
w
w
œœ œ œœ œ
b
w
B
w
a
9
.
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
#
œ
b
œ
œ
œ
œ
ä
S
.
œ
swe
-
go
og
-
ro
-
du
i
spo
-
zy
-
wa
naj
-
lep
-
sze
o
-
wo
-
ce
.
b
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
#
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
A
œ
.
œ
ä
œ
swe
-
go
og
-
ro
-
du
i
spo
-
zy
-
wa
naj
-
lep
-
sze
o
-
wo
-
ce
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
ä
.
V
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
b
œ
T
œ
œ
ä
.
swe
-
go
og
-
ro
-
du
i
spo
-
zy
-
wa
naj
-
lep
-
sze
o
-
wo
-
ce
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
?
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
ä
b
w
œ
œ
w
œ
œ
w
B
Copyright © by Jacek Sykulski.. All rights reserved
1003283090.146.png 1003283090.157.png 1003283090.168.png 1003283090.179.png 1003283090.001.png 1003283090.012.png 1003283090.023.png 1003283090.034.png 1003283090.045.png 1003283090.056.png 1003283090.067.png 1003283090.078.png 1003283090.089.png 1003283090.100.png 1003283090.106.png 1003283090.107.png 1003283090.108.png 1003283090.109.png 1003283090.110.png 1003283090.111.png 1003283090.112.png 1003283090.113.png 1003283090.114.png 1003283090.115.png 1003283090.116.png 1003283090.117.png 1003283090.118.png 1003283090.119.png 1003283090.120.png 1003283090.121.png 1003283090.122.png 1003283090.123.png 1003283090.124.png 1003283090.125.png 1003283090.126.png 1003283090.127.png 1003283090.128.png 1003283090.129.png 1003283090.130.png 1003283090.131.png 1003283090.132.png 1003283090.133.png 1003283090.134.png 1003283090.135.png 1003283090.136.png 1003283090.137.png 1003283090.138.png 1003283090.139.png 1003283090.140.png 1003283090.141.png 1003283090.142.png 1003283090.143.png 1003283090.144.png 1003283090.145.png 1003283090.147.png 1003283090.148.png 1003283090.149.png 1003283090.150.png 1003283090.151.png 1003283090.152.png 1003283090.153.png 1003283090.154.png 1003283090.155.png 1003283090.156.png 1003283090.158.png 1003283090.159.png 1003283090.160.png 1003283090.161.png 1003283090.162.png 1003283090.163.png 1003283090.164.png 1003283090.165.png 1003283090.166.png 1003283090.167.png 1003283090.169.png 1003283090.170.png 1003283090.171.png 1003283090.172.png 1003283090.173.png 1003283090.174.png 1003283090.175.png 1003283090.176.png 1003283090.177.png 1003283090.178.png 1003283090.180.png 1003283090.181.png 1003283090.182.png 1003283090.183.png 1003283090.184.png 1003283090.185.png 1003283090.186.png 1003283090.187.png 1003283090.188.png 1003283090.189.png 1003283090.002.png 1003283090.003.png 1003283090.004.png 1003283090.005.png 1003283090.006.png 1003283090.007.png 1003283090.008.png 1003283090.009.png 1003283090.010.png 1003283090.011.png 1003283090.013.png 1003283090.014.png 1003283090.015.png 1003283090.016.png 1003283090.017.png 1003283090.018.png 1003283090.019.png 1003283090.020.png 1003283090.021.png 1003283090.022.png 1003283090.024.png 1003283090.025.png 1003283090.026.png 1003283090.027.png 1003283090.028.png 1003283090.029.png 1003283090.030.png 1003283090.031.png 1003283090.032.png 1003283090.033.png 1003283090.035.png 1003283090.036.png 1003283090.037.png 1003283090.038.png 1003283090.039.png 1003283090.040.png 1003283090.041.png 1003283090.042.png 1003283090.043.png 1003283090.044.png 1003283090.046.png 1003283090.047.png 1003283090.048.png 1003283090.049.png 1003283090.050.png 1003283090.051.png 1003283090.052.png 1003283090.053.png 1003283090.054.png 1003283090.055.png 1003283090.057.png 1003283090.058.png 1003283090.059.png 1003283090.060.png 1003283090.061.png 1003283090.062.png 1003283090.063.png 1003283090.064.png 1003283090.065.png 1003283090.066.png 1003283090.068.png 1003283090.069.png 1003283090.070.png 1003283090.071.png 1003283090.072.png 1003283090.073.png 1003283090.074.png 1003283090.075.png 1003283090.076.png 1003283090.077.png 1003283090.079.png 1003283090.080.png 1003283090.081.png 1003283090.082.png 1003283090.083.png 1003283090.084.png 1003283090.085.png 1003283090.086.png 1003283090.087.png 1003283090.088.png 1003283090.090.png 1003283090.091.png 1003283090.092.png 1003283090.093.png 1003283090.094.png 1003283090.095.png 1003283090.096.png 1003283090.097.png 1003283090.098.png 1003283090.099.png 1003283090.101.png 1003283090.102.png 1003283090.103.png 1003283090.104.png 1003283090.105.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin