Ekiert - Zagadki muzyczne.pdf

(3266 KB) Pobierz
258456077 UNPDF
258456077.025.png
Wydawnictwo ALFA
Warszawa 1995
258456077.026.png
Projekt okładki
Jacek Tofil
Ilustracje
Mirosław Pokora
Biblioteka Publiczna
Wrocław, ul. Szewska 78
--..„.ja jçura
1 ^-J I ^*
Wydanie zmienione i poprawione na podstawie:
500 zagadek muzycznych, Wiedza Powszechna 1970 r.
wyd. II
'* JdAJ n
'f«f
BIJAi^- —- •
^
Ol
Copyright © 1995 by Janusz Ekiert
ISBN 83-7001-901-3
WYDAWNICTWO ALFA-WERO Sp. z o.o. — WARSZAWA 1995
Wydanie pierwsze
Skład i druk: Drukarnia WN ALFA-WERO Sp. z o.o.
Oprawa: Zakłady Graficzne DSP w Płońsku
Zam. 152/95
Cena zł 11,90 (119000,—)
258456077.027.png 258456077.028.png 258456077.001.png 258456077.002.png 258456077.003.png 258456077.004.png 258456077.005.png 258456077.006.png 258456077.007.png 258456077.008.png 258456077.009.png 258456077.010.png 258456077.011.png 258456077.012.png 258456077.013.png 258456077.014.png
Spis treści
PYTA- ODPO-
NIA WIEDZI
1. Opus pierwsze
7
111
2. Utwory nie w formie gruszki
8
114
3. Symfonia pod tytułem
9
120
4. Uzupełnianie mistrzów
10
123
5. Elita orkiestr symfonicznych
11
126
6. Czy kompozytorzy są z zawodu muzyka­
mi?
12
134
7. Jakie to dzieło i kto je skomponował? . . 13
137
8. Mecenasi i protektorzy
19
138
9. Malarstwo inspiracją kompozytorów .... 20
141
10. Co oznaczają te wyrazy?
22
143
11. Tempa po włosku
23
148
12. Szkoły i programy
24
149
13. Jak nazywają się te instrumenty i czym się
odznaczają?
26
153
14. Perkusja
28
157
15. Śmierć bohaterów operowych
30
160
16. Style, kierunki, techniki
31
163
17. Rodowód tańców
33
169
18. Która to opera?
34
174
19. Gout polonais
38
175
20. Festiwale i konkursy
39
179
21. Czyje to słowa?
41
191
22. Jak brzmią pełne tytuły?
43
193
23. Na czym to polega?
44
195
24. Wielcy Polacy
45
197
25. Jaki gatunek, rodzaj lub formę muzyki
uprawiali...?
47
201
26. Oryginalne efekty muzyczne
48
204
27. Gdy instrumenty są aktorami
50 205
5
258456077.015.png 258456077.016.png 258456077.017.png 258456077.018.png 258456077.019.png 258456077.020.png 258456077.021.png 258456077.022.png 258456077.023.png 258456077.024.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin