Hakin9.33.(01.2008).PL.pdf

(9339 KB) Pobierz
7703248 UNPDF
7703248.032.png
7703248.033.png
7703248.034.png
hakin9
Witam!
Drodzy Czytelnicy, mam zaszczyt powitać Was w Nowym
2008 Roku! Mam nadzieję, że będzie on obitował w moc
sukcesów i pomyślnych zdarzeń. Niech wirusy i robaki
omijają Wasze komputery, a producenci oprogramowania
dostarczają coraz to nowych i jeszcze szkuteczniejszych
rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo.
Liczę także na to, że tak jak w poprzednim roku, rów-
nież i w tym spędzicie parę chwil na lekturze hakin9'u.
Zachęcam do tego tym bardziej, że przygotowaliśmy dla
Was wiele niespodzianek. Profesjonalne artykuły, cieka-
we wywiady, najlepsze programy antywirusowe, konkursy
z nagrodami oraz wiele innych.
Jedną z nowości, jest pomysł organizowania comie-
sięcznych spotkań z Naszymi Czytelnikami. Chcieliby-
śmy spotkać się z Wami, porozmawiać, usłyszeć opinie
na temat hakin9 u – co moglibyśmy zmienić, jakie rzeczy
poprawić, co Wam się podoba w naszym magazynie?
Oczywiście, zachęcamy również do dzielenia się swoimi
przemyśleniami na temat pisma już teraz. Czekamy na
wiadomości. Chcemy, żeby hakin9 był jeszcze bardziej
profesjonalny, żebyście sięgali po niego z większą cieka-
wością, a przede wszystkim, żeby ta ciekawość została w
100% zaspokojona.
W tym numerze, przygotowaliśmy dla Was kilka nowych
artykułów w których znajdziecie wiele praktycznych infor-
macji o tym, jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo nie
tylko danym znajdującym się na dyskach Waszych kom-
puterów, ale także samym maszynom. Nie zapomnieli-
śmy też o stałych punktach programu. W magazynie, tra-
dycyjnie: wiadomości, recenzje książek – w tym miesią-
cu E-biznes bez ryzyka. Zarządzanie bezpieczeństwem w
Sieci autorstwa Jonathana Reuvida oraz PHP Bezpieczne
Programowanie , którą napisał Chris Shilett, a także opis
nowych narzędzi oraz płyta CD, na której oprócz progra-
mów znajdziecie kolejną część ilmu instruktażowego na
temat ataku SQL Injection z użyciem Union Select.
Drodzy Czytelnicy, nie pozostaje mi nic innego, jak
zaprosić Was do lektury.
W skrócie
6
Mateusz Stępień
Przedstawiamy najciekawsze wiadomości ze świata
bezpieczeństwa systemów informatycznych i nie tylko.
Zawartość CD
10
Prezentujemy zawartość i sposób działania najnowszej
wersji naszej sztandarowej dystrybucji hakin9.live .
Narzędzia
Recenzja Internet Security Suite 14
Recenzja Teleguard
15
Początki
Domeny – zagrożenia i ich skutki 16
Damian Daszkiewicz
Damian w swoim artykule opisuje jak przenieść domenę
do innego rejestratora oraz co to jest WHOIS.
Atak
Blind Attack
20
Konrad Malewski
Technika blind scanning pozwala na poznanie niektó-
rych parametrów połączenia zestawionego pomiędzy
dwoma maszynami w sposób, która nie kieruje podej-
rzeń w stronę źródła ataku.
Barbara Czułada
Niebezpieczne nazwy plików 30
Michał 'Gynvael Coldwind' Składnikiewicz
Z artykułu dowiesz się, jakie są najczęstsze zaniedba-
nia w implementacji obsługi nazw plików otrzymanych
z zewnątrz.
Obliczenia pasożytnicze 36
Michał Styś
Michał w swoim artykule przedstawia sposoby wyko-
rzystania protokołów sieciowych do wykonywania
obliczeń na komputerach podłączonych do Sieci.
C#.NET. Podsłuchiwanie klawiatury 42
Sławomir Orłowski, Maciej Pakulski
Z tego artykułu dowiemy się jak działąją haki w sys-
temie Windows oraz jak możemy dodawać wpisy do
rejestru systemowego.
4
hakin9 Nr 01/2008
www.hakin9.org
7703248.035.png 7703248.001.png 7703248.002.png 7703248.003.png
 
 
 
7703248.004.png 7703248.005.png 7703248.006.png 7703248.007.png 7703248.008.png 7703248.009.png 7703248.010.png 7703248.011.png 7703248.012.png 7703248.013.png 7703248.014.png 7703248.015.png
Obrona
Fizyczne
bezpieczeństwo serwerów 50
jest wydawany przez Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.
Dyrektor wydawniczy: Sylwia Pogroszewska
Redaktor naczelny: Katarzyna Juszczyńska
katarzyna.juszczynska@software.com.pl
Redaktor prowadzący: Robert Gontarski
robert.gontarski@software.com.pl
Asystentka: Barbara Czułada
barbara.czułada@software.com.pl
Wyróżnieni betatesterzy: Ewa Rutkowska, Marcin Kosedowski
Opracowanie CD: Rafał Kwaśny
Kierownik produkcji: Marta Kurpiewska marta@software.com.pl
Skład i łamanie: Robert Zadrożny robert.zadrozny@software.com.pl
Okładka: Agnieszka Marchocka
Dział reklamy: adv@software.com.pl
Prenumerata: Marzena Dmowska pren@software.com.pl
Rafał Podsiadły
Nie wiesz jak izycznie zabezpieczyć swój serwer,
jakich narzędzi użyć?
Heurystyka
w programach antywirusowych 58
Jakub Dębski
Artykuł Jakuba Dębskiego pokazuje czym jest heury-
styka w programach antywirusowych, jakie są rodza-
je wykorzystywanych heurystyk oraz przed jakimi pro-
blemami stają ich twórcy.
Adres korespondencyjny: Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.,
ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 427 36 77, Fax +48 22 427 36 69
www.hakin9.org
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:
cooperation@software.com.pl
Bezpieczna Firma
Druk: 101 Studio, Firma Tęgi
Bezpieczeństwo teleinfomatyczne
danych niejawnych
66
Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w piśmie i na
towarzyszących mu nośnikach informacje i programy były poprawne,
jednakże nie bierze odpowiedzialności za efekty wykorzystania ich;
nie gwarantuje także poprawnego działania programów shareware,
freeware i public domain.
Uszkodzone podczas wysyłki płyty wymienia redakcja.
Andrzej Guzik
Andrzej pokaże nam sposoby ochrony informacji nie-
jawnych przetwarzanych w systemach komputero-
wych i sieciach teleinformatycznych.
Wszystkie znaki irmowe zawarte w piśmie są własnością odpowiednich
irm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Księgozbiór
72
Do tworzenia wykresów i diagramów wykorzystano
program irmy
Recenzujemy książki E-biznes bez ryzyka. Zarządza-
nie bezpieczeństwem w Sieci, PHP Bezpieczne Pro-
gramowanie oraz Podstawy ochrony komputerów.
Płytę CD dołączoną do magazynu przetestowano programem AntiVirenKit
irmy G DATA Software Sp. z o.o.
Wywiad
Redakcja używa systemu automatycznego składu
UWAGA!
Sprzedaż aktualnych lub archiwalnych numerów pisma w cenie innej
niż wydrukowana na okładce – bez zgody wydawcy – jest działaniem
na jego szkodę i skutkuje odpowiedzialnością sądową.
Wywiad z
Marcinem Piołunem-Noyszewskim 74
Katarzyna Juszczyńska
Rozmowa z prezesem irmy M2 NET, która jest nie-
zależnym producentem oprogramowania tworzącym
zaawansowane rozwiązania związane z bezpieczeń-
stwem i działalnością biznesową.
hakin9 ukazuje się w następujących krajach: Hiszpanii, Argentynie,
Portugalii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Kanadzie, Maroko, Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji.
Prowadzimy również sprzedaż kioskową w innych krajach europej-
skich.
Felieton
Magazyn hakin9 wydawany jest w 7 wersjach językowych:
PL ES CZ EN
Czy hakerzy są źli?
78
IT FR DE
Rafał Bednarski
Nakład wersji polskiej 6 000 egz.
Zapowiedzi
82
UWAGA!
Techniki prezentowane w artykułach mogą być używane jedynie
we własnych sieciach lokalnych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie
prezentowanych technik ani spowodowaną tym utratę danych.
Zapowiedzi artykułów, które znajdą się w następnym
wydaniu naszego pisma.
www.hakin9.org
hakin9 Nr 2/2006
5
7703248.016.png 7703248.017.png 7703248.018.png 7703248.019.png 7703248.020.png 7703248.021.png
 
7703248.022.png 7703248.023.png 7703248.024.png 7703248.025.png 7703248.026.png 7703248.027.png 7703248.028.png 7703248.029.png 7703248.030.png 7703248.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin