100615-NaviaNv432-UI-Patch-01-Rev01-Instr.pdf

(53 KB) Pobierz
Microsoft Word - 100615-NaviaNv432-UI-Patch-01-Rev01-Instr.docx
Aktualizacja uaktywnia przyciski:
- Programowanie klawisza Nawigacja ()
- Zmiana trybu pracy urzĢdzenia po podþĢczeniu do portu USB (S)
znajdujĢce siħ w menu:
ë
1.
Przygotowaę czystĢ kartħ SD (max. 8GB)
2.
Rozpakowaę plik na komputerze
PC do dowolnego katalogu.
3.
Skopiowaę utworzony podkatalog \ do gþwnego katalogu karty SD
4.
WþoŇyę kartħ SD do czytnika kart w urzĢdzeniu
5.
Uruchomię urzĢdzenie
6.
Aktualizacja rozpocznie siħ automatycznie
7.
Na ekranie urzĢdzenia pojawi siħ okno programu aktualizujĢcego oprogramowanie,
co potrwa kilkanaĻcie sekund
8.
WyjĢę kartħ SD z czytnika
9.
WyþĢczyę i wþĢczyę urzĢdzenie ponownie
100615-Navianv432-UI-Patch-01-Rev01-Instr.Docx
315660247.001.png 315660247.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin