LG 47 LD450 instrukcja.pdf

(14507 KB) Pobierz
435350686 UNPDF
TELEWIZOR LCD /
TELEWIZOR LED LCD
Przed użyciem odbiornika należy uważnie przeczytać instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania w
przyszłości.
www.lg.com
INSTRUKCJA OBSŁUGI
435350686.014.png 435350686.015.png
Do kupienia osobno
Uchwyt Ścienny
Bezprzewodowy kontroler
mediów
LSW100B lub
LSW100BG
LSW200B lub
LSW200BG
LSW400B lub
LSW400BG
(19/22/26/32LD3 *** ,
32LD4 *** , 32LD5 *** ,
19/22/26/32LE3 *** ,
32LE4 *** , 22/26LE5 *** ,
32LE5 *** )
(37/42/47LD4 *** ,
42/46LD5 *** ,
37/42LE4 *** ,
37/42/47LE5 *** )
(52/60LD5 *** ,
55LE5 *** )
(32/42/46/52/60LD5 *** , 32LE3 *** ,
32/37/42LE4 *** ,
32/37/42/47/55LE5 *** )
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi HDMI Licensing LLC.
435350686.016.png 435350686.017.png
SPIS TREŚCI
PRZYGOTOWANIE
Ustawienia telewizji kablowej DVB ...................25
RĘCZNE DOSTRAJANIE PROGRAMÓW.......26
EDYCJA PROGRAMÓW .................................30
INFORMACJE O MODULE CI (COMMON
INTERFACE) .....................................................34
AKTUAL. OPROG.............................................35
TEST OBRAZU/DŹWIĘKU ...............................37
DIAGNOSTYKA ................................................38
INFORMACJA O PRODUKCIE/SERWISIE......39
SIMPLE MANUAL (PROSTA INSTRUKCJA) ...40
Wywoływanie tablicy programów ......................41
Lista wejść odbiornika.......................................43
Własne nazwy wejść .........................................44
USŁUGI DANYCH.............................................45
SIMPLINK..........................................................46
AV MODE (TRYB AV) .......................................50
Inicjowanie(przywrócenie oryginalnych ustawień
fabrycznych) ......................................................51
MODELE TELEWIZORÓW LCD:
19/22/26/32LD35 **, 19/22/26/32LD34 ** ......... A-1
MODELE TELEWIZORÓW LCD:
32/37/42/47LD4 *** , 26/32LD32 ** ....................A-14
MODELE TELEWIZORÓW LCD:
32/42/46/52/60LD5 *** ................................... A-24
MODELE TELEWIZORÓW LED LCD :
19/22/26/32LE3 *** , 32/37/42LE4 *** , 22/26LE5 ***,
32/37/42/47/55LE5 *** ....................................... A-33
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH
Połączenie anteny...............................................1
Podłączanie za pomocą kabla Component ........2
Podłączanie za pomocą kabla HDMI..................3
Podłączanie za pomocą kabla HDMI/DVI...........4
Podłączanie za pomocą kabla scart ...................5
KONFIGURACJA WEJŚCIA USB.......................6
Podłączanie za pomocą przewodu
współosiowego(RF). ............................................6
Podłączanie za pomocą przewodu RCA ............7
Podłączanie za pomocą 15-stykowego przewodu
D-Sub ..................................................................8
WKŁADANIE MODUŁU CI..................................9
KONFIGURACJA SŁUCHAWEK ........................9
KONFIGUROWANIE CYFROWEGO WYJŚCIA
AUDIO ...............................................................10
BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZENIE SPRZĘTU
ZEWNĘTRZNEGO............................................ 11
Obsługiwane rozdzielczości obrazu .................12
Konfiguracja ekranu dla trybu komputera.........13
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Podczas podłączania urządzenia USB.............52
Lista filmów ......................................................54
LISTA ZDJĘĆ ....................................................65
LISTA MUZYKI ..................................................75
Kod rejestracji DivX ..........................................84
Deactivation (Dezaktywacja) ............................85
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME
GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W
TRYBIE CYFROWYM)
Włączanie i wyłączanie funkcji EPG.................87
Wybór programu ...............................................87
Funkcje przycisków w trybie OBECNY/NASTĘPNY
przewodnika po programach.............................87
Funkcje przycisków w trybie 8 dni przewodnika po
programach .......................................................88
Funkcje przycisków w trybie ustawiania daty ...89
Funkcje przycisków w polu rozszerzonego
opisu ....................................................... 89
Funkcje przycisków w trybie ustawiania
parametrów nagrywania/przypominania ...........90
Funkcje przycisków w trybie Schedule List
(Zaplanowana lista)...........................................91
OGLĄDANIE TELEWIZJI/
PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
WŁĄCZANIE TELEWIZORA.............................17
Konfiguracja .....................................................17
Wybieranie programu........................................17
Regulacja głośności ..........................................17
QUICK MENU (SZYBKIE MENU).....................18
WYBIERANIE I REGULACJA MENU
EKRANOWYCH ................................................19
AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE
PROGRAMÓW ................................................20
I
435350686.001.png 435350686.002.png
 
SPIS TREŚCI
KONTROLA OBRAZU
USTAWIENIE CZASU
KONTROLOWANIE ROZMIARU OBRAZU
(WSPÓŁCZYNNIKA PROPORCJI) ..................92
Picture Wizard (Kreator obrazu) .......................94
oszczędzanie energii.........................................95
WSTĘPNE USTAWIENIA OBRAZU .................96
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU.....................97
TECHNOLOGIA POPRAWIANIA JAKOŚCI
OBRAZU ...........................................................98
Sterowanie obrazem na poziomie eksperta .....99
RESETOWANIE OBRAZU..............................102
Trumotion ........................................................103
WSKAŹNIK ZASILANIA .................................104
Mode setting (Ustawianie trybu) .....................105
Demo mode (Tryb demonstracji) ....................106
Ustawianie zegara...........................................122
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/
WYŁĄCZANIA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO..123
USTAWIENIE PROGRAMATORA TRYBU
UŚPIENIA ........................................................124
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
USTAWIANIE HASŁA I BLOKADY SYSTEMU ..125
BLOKOWANIE PROGRAMÓW ......................126
KONTROLA RODZICIELSKA (TYLKO W TRYBIE
CYFROWYM) ..................................................127
BLOKOWANIE WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO128
BLOKADA PRZYCISKÓW ..............................129
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE
JĘZYKA
TELETEKST
Włączanie i wyłączanie ...................................130
Tryb SIMPLE ...................................................130
Tryb TOP .........................................................131
Tryb FASTEXT ................................................131
Specjalne funkcje teletekstu ...........................132
AUTOMATYCZNY POZIOM GŁOŚNOŚCI .....107
CLEAR VOICE II (Czysty głos II)....................108
WSTĘPNE USTAWIENIA DŹWIĘKU – TRYB
DŹWIĘKU ........................................................109
REGULACJA DŹWIĘKU-TRYB UŻYTKOWNIKA 110
INFINITE SOUND (NIEOGRANICZONY DŹWIĘK) 110
Regulacja balansu........................................... 111
Włączanie/wyłączanie głośników telewizora...112
Ustawienia dźwięku kanałów cyfrowych
(TYLKO W TRYBIE CYFROWYM).................113
WYBÓR CYFROWEGO WYJŚCIA AUDIO ....114
RESETOWANIE AUDIO .................................115
OPIS DŹWIĘKIEM
(TYLKO W TRYBIE CYFROWYM).................116
I/II
- Obiór dźwięku stereo/dual (Tylko w trybie anal-
ogowym) .......................................................117
- Odbiór w trybie NICAM (Tylko w trybie anal-
ogowym) .......................................................118
- Głośniki – wybór wyjścia dźwięku ...............118
Wybór języka/kraju w menu ekranowym ........119
WYBÓR JĘZYKA ............................................120
CYFROWY TELETEKST
TELETEKST W RAMACH USŁUGI CYFROWEJ .. 133
TELETEKST W USŁUDZE CYFROWEJ........133
DODATEK
Rozwiązywanie problemów.............................134
KONSERWACJA .............................................136
SPECYFIKACJA PRODUKTU ........................137
Kody IR pilota zdalnego sterowania ...............148
Ustawienia zewnętrznego urządzenia
sterującego ..................................................149
Informacja dotycząca oprogramowania open
source ..............................................................156
II
435350686.003.png 435350686.004.png
PRZYGOTOWANIE
MODELE TELEWIZORÓW LCD: 19/22/26/32LD35 ** ,
19/22/26/32LD34 **
AKCESORIA
Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku
któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.
■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W niektórych modelach ten element jest niedostępny.
Instrukcja Obsługi
Baterie
(AAA)
Pilot Zdalnego
Sterowania
*Jeśli na powierzchni widać plamę
lub odcisk palca, należy delikatnie
przetrzeć zabrudzenie specjalnie
do tego przeznaczoną ściereczką
czyszczącą.
Podczas przecierania nie
należy przyciskać ściereczki zbyt
mocno, gdyż zbyt silny nacisk
może spowodować zadrapania lub
odbarwienie.
Rdzeń Ferrytowy
(W niektórych modelach ten
element jest niedostępny.)
Przewód
Zasilający
Szmatka do
czyszczenia
Tą szmatką
można wyczyścić
ekran.
Tylko 19/22LD35 ** , 19/22LD34 **
Uchwyt Przewodów
Pokrywa Ochronna
Tylko 26/32LD35 ** , 26/32LD34 **
x 8
(M4x20)
Śruby do montażu podstawy
1- śrubka do przymocowania
podstawy
Pokrywa Ochronna
Korzystanie z rdzenia ferrytowego
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.)
Rdzenia ferrytowego można używać w celu
ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych podczas
podłączania przewodu zasilającego.
W celu zapewnienia najlepszego efektu rdzeń ferrytowy
należy umieścić jak najbliżej gniazda zasilania.
Załóż rdzeń w pobliżu wtyczki przewodu.
A-1
435350686.005.png 435350686.006.png 435350686.007.png 435350686.008.png 435350686.009.png 435350686.010.png 435350686.011.png 435350686.012.png 435350686.013.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin