Włodzimierz Zylbertal- Liczby losu liczby człowieka.pdf

(2012 KB) Pobierz
Liczby losu liczby cz³owieka
320798533.001.png
2
320798533.002.png
3
320798533.003.png
SPIS TREŚCI
Od Autora
Dlaczego numerologia
CZĘŚĆ PIERWSZA – W KRĘGU LICZB
Matematyka, mistyka i archetypy, czyli STRUKTURA SYSTEMU
Ogólna teoria niebytu (0)
Gdy jeszcze nic nie wiadomo… (1)
Wielkość rzeczy małych (2)
Harmonia Mundi (3)
O trudnej pracy wzrastania (4)
Błękitna krew (5)
Złota mierność (6)
Tylko dla mistyków (7)
Kuszenie świętych (8)
Prometeusz i heretycy (9)
Pokusa przezwyciężona (11)
Wielcy Budowniczowie, Wielcy Głupcy i Wielcy Mściciele (22)
Tajemniczy język bogów (33)
Bez smrodu Oświecenia (44)
Pierwiastki ziem rzadkich i bestia Apokalipsy (wyższe liczby)
CZĘŚĆ DRUGA – PORTRET NUMEROLOGICZNY
Numerologiczna mapa świadomości
Techniki prognostyczne numerologii
Liczby między ludźmi, czyli numerologia porównawcza
Zakończenie
CZĘŚĆ TRZECIA – SZTUKA INTERPRETACJI
ANEKSY
Numerologiczna symbolika liczb niezredukowanych (podliczby)
Numerologiczna symbolika dnia urodzenia
Numerologiczna symbolika liter
Dodatkowe elementy portretu numerologicznego
Inne możliwości obliczenia prognozy numerologicznej
Liczby i medycyna
Liczby i biznes
Dodatkowe techniki numerologiczne
POLECANE LEKTURY
4
OD AUTORA
Wiedza o człowieku nie jest - i nie może być! - dziełem tylko jednej oso-
by. Więcej nawet: wiedza ta, jako stale uzupełniana, wymaga ciągłej i uważnej
obserwacji ze strony wielu badaczy. Ale raz na jakiś czas trzeba nagromadzone
cząstkowe obserwacje zebrać i uszeregować. Tak właśnie potraktowałem swe
zadanie. Przypadł mi w udziale zaszczyt zebrania tych bez wątpienia celnych,
lecz nie tworzących całościowego obrazu człowieka, pomysłów w jednolitą ca-
łość.
Wyłożony w książce system nie jest więc dziełem wyłącznie autora niniej-
szych rozważań; złożyły się nań dziesiątki wielce inspirujących rozmów z arcy-
ciekawymi ludźmi; dzięki nim trafiło do mych rąk wiele niesłychanie wartościo-
wych lektur. Podczas tych rozmów przekazano mi niemało pomysłów, a i wska-
zane przez życzliwe mi osoby książki dopomogły sporo. Myślę, że takie zapoży-
czanie to żaden wstyd, jeśli tylko nie uroniło się - mam nadzieję - żadnego cen-
nego poznawczo śladu.
Z prawdziwą przyjemnością i wdzięcznością dziękuję w tym miejscu
wszystkim, którzy mi, nieraz sami o tym nie wiedząc, pomogli. Jeśli rozpoznają
w tej książce fragmenty swego przesłania, tym większy to zaszczyt dla mnie.
Bez takiej bezinteresownej pomocy wielu ludzi (czasem i tych, z którymi
otwarcie polemizuję) nie byłoby możliwe stworzenie i przetestowanie zapre-
zentowanego na następnych stronach strukturalnego numerologicznego mode-
lu człowieka. Nie napisałbym więc i tej książki, która, wolna już od trudu „prze-
bijania się ku światłu" - może służyć wszystkim tym, którzy z rezultatów tego
trudu zechcą skorzystać.
Włodzimierz H. Zylbertal
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin