Złodzieje czasu.pdf

(543 KB) Pobierz
146666057 UNPDF
146666057.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj :
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2009
Data: 14.08.2009
Tytuł: Złodzieje czasu – fragment utworu
Autor: Ben Wisely
Tłumaczenie: Agata Maria Andrzejkowicz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
146666057.002.png
SPIS TREŚCI
Złodzieje czasu
Poznaj bliżej pojęcie czasu . .....................................................5
Żyjemy we własnych czasowych klatkach . ............................11
Gdzie się podziewa cały ten czas? . ........................................20
Listy „rzeczy do zrobienia” . ...................................................42
Ustalanie priorytetów pomaga w
dotrzymywaniu terminów
....79
Jak nie stracić motywacji? . ...................................................86
Droga do sukcesu . .................................................................93
Pracoholicy, strzeżcie się! . ....................................................99
Wypalenie zawodowe . .........................................................106
Opieszałość . .........................................................................109
Podsumowanie . ...................................................................120
najpotężniejszy wróg
101 kroków do sukcesu . .........................................123
...46
Osiągnij więcej w krótszym czasie . .......................................51
Sposoby na zaoszczędzenie czasu . ........................................56
Robiąc dwie rzeczy na raz . ....................................................64
Twój czas – samoanaliza . ......................................................69
Powiedz „nie” . ........................................................................75
Kunktatorstwo – Twój najgorszy i
ZŁODZIEJE CZASU — Ben Wisely — darmowy fragment — kliknij po więcej
Kunktatorstwo1 – Twój najgorszy i najpotężniejszy wróg
Kunktatorstwo 1 – Twój najgorszy
i najpotężniejszy wróg
Powiedzmy to sobie wprost: od dłuższej chwili moralizuję
i wznoszę się na wyżyny elokwencji, propagując ideę
umiejętnego gospodarowania czasem. Niemniej zanim
zacząłem tę rozprawę, zapomniałem Cię zapytać, jaką
osobą jesteś. Nie, nie, nie chodzi mi tu o Twój wygląd czy
też Twoje nawyki żywieniowe. Niespecjalnie interesuje
mnie też Twoja entomologiczna pasja bądź fascynacja
geologią. Chcę jedynie wiedzieć, czy jesteś kunktatorem,
ponieważ jeśli jesteś, to na nic zda się wszystko, co mówię
o gospodarowaniu czasem.
Tak więc, czy jesteś kunktatorem?
W rzeczy samej jest to nieco niemądre pytanie – przecież
wszyscy jesteśmy kunktatorami! Kunktatorstwo, czyli od-
kładanie „na potem”, jest równie głęboko zakorzenione
1 Kunktatorstwo – <łac. cunctator 'zwlekający'> Rozmyślne zwlekanie
z czymś, ociąganie się, przeciąganie czegoś, granie na zwłokę;
powolność w działaniu, ociąganie się. Źródło: „Słownik Wyrazów
Obcych PWN” pod red. doc. dr. Jana Tokarskiego, PWN, Warszawa
[przypis tłumacza].
4
146666057.003.png
ZŁODZIEJE CZASU — Ben Wisely — darmowy fragment — kliknij po więcej
Kunktatorstwo1 – Twój najgorszy i najpotężniejszy wróg
w ludzkiej naturze, co stały apetyt na seks. Nie, oczywiście
do tego też się nie przyznasz, ale taka jest prawda. Nasz
stary, dobry kolega Adam wygnany z Raju przez Boga też
miał te dwie cechy, tj. apetyt na seks (jak inaczej, według
Ciebie, Ewa namówiłaby go na skosztowanie zakazanego
owocu?) oraz nawyk kunktatorstwa.
Oczywiście nie istnieje żaden oficjalnie akceptowany dowód
na to, iż Adam był kunktatorem, ale uważam, że możemy to
przyjąć za pewnik, skoro cecha ta leży w naturze każdego
człowieka, zaś wszyscy jesteśmy potomkami Adama.
Zanim zaczniesz podejrzewać, że słowo „kunktatorstwo”
ma konotacje seksualne, pozwól wyjaśnić mi związek po-
między kunktatorstwem a gospodarowaniem czasem.
Kunktatorstwo to po prostu nawyk odkładania na jutro
wszystkiego, co można zrobić dziś. Przypomina Ci to teraz
coś? Brzmi znajomo? Szokująca prawda jest taka, że dzie-
więć na dziesięć osób ma ten nawyk! Mamy w zwyczaju
przekładanie różnych zadań i spotkań. Kunktatorstwo to
ów nikczemny, zdradziecki łotr, który czyha, by udarem-
nić każdy plan mający związek z efektywnym gospodaro-
waniem czasem.
Dodatkowo interesujący w całym procederze kunktator-
stwa jest fakt, iż mamy tendencję do przekładania jedynie
5
146666057.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin