Mamma Mia!.txt

(66 KB) Pobierz
{1}{200}>>> FILM POBRANY Z WWW.WIELKIEKINO.EU - FILMY CA�KOWICIE ZA DARMO BEZ �ADNYCH LIMIT�W <<<
{100}{250}Napisy do wersji:|Mamma.Mia.2008.DVDRiP.XViD-HLS
{270}{400}Synchro by falcon1984
{424}{567}T�umaczenie: pyra10
{577}{688}Korekta: Grupa HATAK
{1296}{1353}{y:i}Mam marzenie
{1409}{1467}{y:i}Piosenk�, kt�r� �piewam
{1526}{1588}{y:i}Dzi�ki niej radz� sobie
{1644}{1701}{y:i}ze wszystkim
{1774}{1831}{y:i}Gdy widzisz cuda
{1880}{1937}{y:i}bajkowego �wiata,
{2005}{2062}{y:i}zniesiesz przysz�o��,
{2155}{2219}{y:i}nawet gdy si� nie u�o�y
{2301}{2359}Sam Carmichael.
{2366}{2423}Bill Anderson.
{2487}{2544}Harry Bright.
{2836}{2914}Panowie. Musz� lecie�.|Dzi�kuj�.
{3093}{3150}Dzie� dobry panu.
{3413}{3469}Przepraszam.
{3562}{3619}Taxi!
{3640}{3704}Do portu. Jak najszybciej.
{4094}{4153}MAMMA MIA!
{4233}{4291}O m�j Bo�e!
{4434}{4534}Dajcie si� u�ciska�.|T�skni�am za wami.
{4565}{4616}Jeste�my Sophie, Ali i Lisa.|Przyjaci�ki na ca�e �ycie.
{4618}{4752}- Jestem wysoka, a ty ma�a.|- Natchniemy wysp� �yciem.
{4765}{4800}- Wspaniale, �e jeste�cie.|- Sophie.
{4802}{4865}Jest pi�kny. Te� chce taki.
{4865}{4936}- Postara� si�.|- Jutro bior� �lub.
{4937}{5011}Tak si� ciesz�, �e jeste�cie, bo...
{5013}{5079}Mam tajemnic�.|I nie mog� nikomu innemu jej opowiedzie�.
{5080}{5176}- Sophie, jeste� w ci��y?|- Nie, nie.
{5204}{5265}Zaprosi�am mojego tat� na �lub.
{5265}{5334}- �artujesz?!|- Znalaz�a� go w ko�cu?
{5336}{5394}Nie, nie ca�kiem.
{5470}{5592}Wiecie, co moja mama zawsze m�wi�a,|kiedy pyta�am o ojca.
{5594}{5637}�e by� to letni romans.
{5637}{5708}I dopiero jak znikn��,|zauwa�y�a, �e jest w ci��y.
{5708}{5792}I zawsze to jako� akceptowa�am.|Tylko o tym wiedzia�am.
{5792}{5858}Gdy przegl�da�am stare rzeczy,
{5858}{5916}znalaz�am to.
{5923}{6001}To pami�tnik mamy z roku,|kiedy by�a ze mn� w ci��y.
{6001}{6058}Sophie!
{6066}{6123}17 lipca.
{6126}{6151}Co za noc!
{6153}{6210}- Nie wiem, czy chc� tego s�ucha�.|- Ja chc�.
{6212}{6333}Sam zabra� mnie ��dk� na wysp�.|To ta wyspa, Kalokairi.
{6334}{6429}Ta�czyli�my na pla�y i|ca�owali�my si�.
{6431}{6507}- I...|- Co?
{6509}{6595}- Trzy kropki.|- Tak kiedy� pisali.
{6598}{6648}Przesta�.
{6651}{6723}Sam jest tym w�a�ciwym.|Wiem to.
{6726}{6812}Nigdy wcze�niej tak si� nie czu�am.
{6829}{6965}{y:i}Kochanie, kochanie, podniecasz mnie,|{y:i}kochanie, kochanie
{6990}{7137}{y:i}Kochanie, kochanie, prawie mnie zabijasz,|{y:i}kochanie, kochanie
{7142}{7214}{y:i}S�ysza�am o tobie ju� wcze�niej
{7215}{7301}{y:i}Chcia�am dowiedzie� si� czego� wi�cej
{7301}{7437}{y:i}I teraz wiem, co mieli na my�li,|{y:i}m�wi�c, �e jeste� maszyn� mi�osn�
{7437}{7528}Sprawiasz, �e kr�ci mi si� w g�owie
{7529}{7656}{y:i}Kochanie moje, pozw�l mi to poczu�,|{y:i}kochanie moje
{7690}{7809}{y:i}Kochanie moje, nie ukrywaj tego,|{y:i}kochanie moje
{7848}{7928}{y:i}Spos�b, w jaki mnie ca�ujesz na dobranoc
{7929}{8003}{y:i}Spos�b, w jaki mnie trzymasz
{8012}{8140}{y:i}Czuj� si� jakbym chcia�a �piewa�,|{y:i}kiedy to robisz
{8192}{8289}- Wi�c jest Sam twoim ojcem.|- Jest lepiej.
{8290}{8426}Przez ca�y czas Sam m�wi�, �e mnie kocha.|Ale okaza�o si�, �e jest zar�czony
{8428}{8484}i wraca do domu, �eby si� o�eni�.
{8486}{8558}- Zatem wi�cej go nie zobacz�.|- Biedna Donna.
{8559}{8587}4 sierpnia.
{8587}{8645}Co za noc!
{8656}{8776}Bill wynaj�� motor�wk�|i pop�yn�li�my na t� ma�� wysp�.
{8776}{8842}- Bill?|- Sophie! Zaczekaj!
{8864}{8945}Nadal nie potrafi�am zapomnie� Sama.
{8945}{9000}Ale Bill jest taki dziki i zabawny.
{9002}{9092}Jedno doprowadzi�o do drugiego.|I znowu kropki!
{9094}{9120}11 sierpnia.
{9120}{9238}Pojawi� si� Harry.|Zaproponowa�am, �e poka�� mu wysp�.
{9238}{9363}By� taki s�odki i wyrozumia�y.|Nie mog�am si� oprze� i kropka, kropka, kropka!
{9364}{9405}O m�j Bo�e!
{9406}{9484}- Oto nadchodz� druhny.|- Donna!
{9505}{9572}Tylko popatrzcie na siebie.
{9581}{9639}Przesta�cie rosn��.
{9672}{9759}- Widz�, �e ju� si� dobrze bawicie.|- Tak, tak.
{9759}{9866}- Kiedy� te� si� dobrze bawi�am.|- Wiemy...
{9919}{10025}{y:i}Kochanie moje, dotknij mnie|{y:i}Kochanie moje
{10085}{10191}{y:i}Kochanie moje, przytul mnie|{y:i}Kochanie moje
{10231}{10289}{y:i}Wygl�dasz jak aktor
{10313}{10370}{y:i}Ale dobrze ci� znam
{10405}{10519}{y:i}I prawd� m�wi�c jeste� dzikim...|{y:i}zwierzakiem!
{10535}{10592}Wracajcie!
{10608}{10653}Do licha!
{10655}{10713}To samo my�l�.
{10811}{10871}Wi�c kto jest twoim ojcem?|Sam, Bill czy Harry?
{10871}{10960}- Nie wiem.|- To kt�rego zaprosi�a�?
{10966}{10994}O...
{10996}{11027}m�j...
{11028}{11086}Bo�e.
{11096}{11122}Oni wiedz�?
{11124}{11203}Co mam pisa� obcej osobie?|"Przyjed� na �lub. Mo�liwe, �e jeste� ojcem?"
{11203}{11268}Nie.|My�l�, �e mama wys�a�a zaproszenia.
{11268}{11416}A po tym co tu napisane,|nie dziwi� si�, �e si� zgodzili.
{11418}{11528}{y:i}Kochanie moje, podniecasz mnie|{y:i}Kochanie moje
{11569}{11693}{y:i}Kochanie moje, prawie mnie zabijasz|{y:i}Kochanie moje
{11739}{11818}{y:i}S�ysza�am o tobie ju� wcze�niej
{11833}{11924}{y:i}Chcia�am dowiedzie� si� czego� wi�cej
{11938}{12046}{y:i}I nied�ugo zobacz�,|{y:i}co dla mnie znaczysz.
{12199}{12307}Chc� si� dosta� do Kalokairi.|Kiedy nast�pny prom?
{12307}{12360}- Wewtera.|- Co?
{12363}{12407}W poniedzia�ek.
{12407}{12502}- Kurka!|- Znowu jeste�my jednej my�li.
{12543}{12591}Rodzina panny czy pana m�odego?
{12594}{12666}Panny m�odej.|Cho� dot�d jej nie spotka�em.
{12668}{12726}Ahoj tam na dole!
{12730}{12811}Szukacie transportu do Kalokairi?
{12880}{12978}Przepraszam, prowadz� staruszk�.|Dzi�kuj�.
{13018}{13093}Matka potrzebuje miejsca, by usi���.
{13096}{13171}Matka?|Jeste�my w tym samym wieku!
{13174}{13243}Pewne nasze cz�ci na pewno.
{13415}{13471}Dzi�kuj�.
{13602}{13659}Ma twoj� ksi��k�.
{13727}{13784}- Stavros.|- Stavros.
{14087}{14143}To tylko ryba.
{14168}{14199}Jeste� taka sprytna.
{14199}{14262}Jutro b�dziemy wygl�da� rewelacyjnie.
{14265}{14343}Chc� mie� idealny �lub|i �eby tata poprowadzi� mnie do o�tarza.
{14343}{14396}Mam nadziej�, �e jest tam do�� miejsca.
{14397}{14490}Rozpoznam go od razu, jak go zobacz�.
{14499}{14562}Sky!|Chod� tu, pi�knisiu.
{14562}{14606}Pu��cie mnie! �eni� si� jutro!
{14609}{14693}Uwa�ajcie.|W sukienkach s� szpilki.
{14694}{14752}Jak ci si� podobamy?
{14762}{14800}O tak!
{14802}{14931}Ty by� poszed� do �lubu w d�insach,|podkoszulku, a do toastu by�oby piwo.
{14934}{14990}Zabrzmia�o to jakbym nie by� romantyczny.
{14990}{15037}Tylko dlatego, �e oszcz�dzimy na podr�y.
{15037}{15156}I tak nigdzie si� nie wybieramy.|Id� ju�. Jeste�my bardzo zaj�te.
{15159}{15309}- Zabieram tylko rekwizyty na wiecz�r.|- Na wiecz�r kawalerski.
{15365}{15421}Dlaczego jemu nic nie powiedzia�a�?
{15422}{15478}Powiedzia�by, �e musz� powiedzie� mamie.
{15478}{15531}Donna ci� zabije, jak si� dowie.
{15534}{15622}Jak si� dowie, b�dzie ju� za p�no.
{15634}{15727}Czuje jakby brakowa�o we mnie cz�stki.
{15743}{15806}Gdy poznam mojego tat�...
{15849}{15906}wtedy b�dzie...
{15924}{15981}wszystko w komplecie.
{16094}{16131}Trzymaj!
{16134}{16181}- �ci�gn�� lin�!|- Robi si�.
{16181}{16238}Tak dobrze!
{16265}{16324}Gotowe.
{16500}{16556}Chod�, Kleopatro.
{16725}{16781}M�j but!
{16853}{16935}A co tu morze wyrzuci�o na l�d!
{16971}{17056}- Na jedn� noc!|- Na jedyn� noc.
{17081}{17137}Donna... i Dynamitki!
{17418}{17509}- Popatrzcie na siebie.|- Sp�jrz na siebie.
{17512}{17594}- Wygl�dasz �wietnie.|- A ty jak stara hipiska!
{17597}{17625}Wygl�da bajecznie.
{17625}{17678}Te s� nowe.|Sk�d je masz?
{17681}{17734}M�� numer trzy.
{17735}{17791}Dynamitki!
{17813}{17903}�pimy w dzie�, a �wi�tujemy w nocy!
{18072}{18128}B�d� na �lubie jacy� faceci?
{18128}{18219}- S�odcy i niezale�ni finansowo Grecy?|- Zaczyna si�.
{18219}{18360}- M�� numer cztery. Zapraszamy.|- Nie dla mnie. Dla niej.
{18372}{18503}Teraz gdy jej ksi��ka to bestseller|i ca�y �wiat robi�cy nadzienia...
{18503}{18584}z grzyb�w i r�norodnych warzyw.
{18607}{18650}Czas znale�� w�a�ciwego faceta.
{18650}{18706}Przesta�. Jeste� nudna!
{18725}{18797}Jeste�cie wspania�ym wzorem|do na�ladowania dla Sophie.
{18800}{18866}Seryjna m�atka i odludek.
{18906}{18991}Przyznaj�.|Jestem samotnym wilkiem!
{19056}{19144}To kiedy go��beczki opuszczaj� gniazdo?
{19144}{19184}O Bo�e!
{19185}{19213}Kto to wie.
{19216}{19316}Czasami nie wiem,|co dzieje si� w g�owie tego dziecka.
{19316}{19372}Chce wielkiego �lubu.
{19375}{19453}Ona i Sky opracowuj� plany dla hotelu.
{19454}{19509}Czasami my�l�,|�e nigdy mnie nie opu�ci.
{19509}{19563}Chcia�aby� by odesz�a?
{19563}{19628}Chc� dla niej najlepszego.
{19629}{19685}Pewnie, �e nie!
{19706}{19766}Sky, poznaj m�j ch�rek.
{19791}{19838}Ch�rek?|Zwariowa�a�.
{19838}{19922}- Dla niego to wszystko robimy.|- Szcz�liwy pan m�ody.
{19923}{20000}- Ty musisz by� Rosie.|- W�a�nie.
{20000}{20059}- Co s�ycha�?|- W porz�dku.
{20060}{20153}A ty Tanya.|Du�o o tobie s�ysza�em.
{20157}{20234}- Mam nadziej�, �e tylko z�e rzeczy!|- Wszystko jest prawd�!
{20235}{20291}Wezm� to.
{20319}{20369}Wiem, kim jeste�.
{20369}{20431}Bill Anderson, czy� nie?
{20448}{20528}- Facet przep�ywaj�cy �odzi� Botswan�.|- To w�a�nie ja!
{20528}{20619}Twoje ksi��ki w podr�ach|s�u�bowych s� wybawieniem.
{20619}{20681}Nawet je�li wygl�da,|�e my�l� o obligacjach,
{20681}{20803}to w rzeczywisto�ci przemierzam|odleg�e zak�tki tej planety.
{20803}{20925}- Powiniene� wyjecha� tak naprawd�.|- Nie jestem spontanicznym podr�nikiem.
{20926}{21048}- Jeste� bliskim przyjacielem Donny?|- Nie mia�em z ni� kontaktu od 20 lat.
{21050}{21135}- I nagle to zaproszenie.|- Jak u mnie. Co za przypadek.
{21138}{21210}- Gotowi do zwrotu?|- W porz�dku.
{21210}{21266}Tak. Dobrze.
{21266}{21338}Czekaj!|Mam to. Ju� dobrze.
{21385}{21450}Powinnam zabra� zapasowe p�uca.
{21450}{21532}Dlaczego ubra�am buty na obcasie?
{21545}{21603}O m�j Bo�e.
{21610}{21666}Ciocia Rosie!
{21685}{21760}Tylko popatrz, jak w...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin