DOS dla opornych.pdf

(1007 KB) Pobierz
405501020 UNPDF
1
405501020.001.png
2
DOS DLA OPORNYCH
Łukasz Sosna
Skład i łamanie:
Patrycja Kierzkowska
Korekta:
Anna Matusewicz
Wydanie pierwsze, Toruń 2006
ISBN: 83-60320-12-8
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Autor oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tej
publikacjach były kompletne, rzetelne i prawdziwe. Autor oraz Wydawnictwo Escape
Magazine nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające
z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub użytkowania tej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek
postaci jest zabronione. Kopiowanie, kserowanie, fotografowanie, nagrywanie,
wypożyczanie, powielanie w jakiekolwiek formie powoduje naruszenie praw autorskich.
Drukowanie publikacji dla własnych potrzeb przysługuje tylko osobie, która nabyła to
dzieło.
darmowy fragment
Wydawnictwo Publikacji Elektronicznych Escape Magazine
ul. Spokojna 14
28-300 Jędrzejów
405501020.002.png 405501020.003.png
3
System MS-DOS.....................................................................................................................5
Uruchamianie systemu DOS w systemach z rodziny Windows ........................................7
Uzyskiwanie pomocy w systemie ......................................................................................... 8
Polecenie dostępne w systemach............................................................................................ 8
Składnia polecenia help.......................................................................................................... 8
help [polecenie].......................................................................................................................8
Opcje polecenia.......................................................................................................................8
Przykłady zastosowania.......................................................................................................... 9
Zmiana dysków ..................................................................................................................... 9
Wyświetlanie zawartości katalogu .....................................................................................10
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 10
Składnia polecenia dir w systemach DOS, Microsoft Windows 95, 98, ME....................... 10
Składnia polecenia dir w systemach Microsoft Windows 2000 i XP................................... 11
Opcje polecenia dir w systemach DOS, Microsoft Windows 95, 98, ME............................11
Opcje polecenia dir w systemach Microsoft Windows 2000 i XP....................................... 19
Zmiana katalogu ................................................................................................................. 31
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 31
Składnia polecenia CD..........................................................................................................31
Opcje polecenia.....................................................................................................................31
Tworzenie nowego katalogu ...............................................................................................33
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 33
Składnia polecenia................................................................................................................ 33
Opcje polecenia.....................................................................................................................33
Usuwanie katalogu .............................................................................................................. 34
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 34
Składnia polecenia rd w systemach DOS, Microsoft Windows 95, 98,ME......................... 34
Opcje polecenia.....................................................................................................................34
Składnia polecenia rd w systemach Microsoft Windows 2000 i XP.................................... 35
Opcje polecenia.....................................................................................................................35
Zmiana nazwy pliku lub katalogu ..................................................................................... 36
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 36
Składnia polecenia................................................................................................................ 36
Opcje polecenia.....................................................................................................................36
Usuwanie pliku .................................................................................................................... 38
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 38
Składnia polecenia del w systemach DOS, Microsoft Windows 95, 98,ME........................38
Składnia polecenia del w systemach Microsoft 2000 i Microsoft XP.................................. 38
Opcje polecenia w systemie w systemach DOS, Microsoft Windows 95, 98,ME............... 38
Opcje polecenia w systemie w systemach Microsoft 2000 i XP.......................................... 39
Usuwanie plików i katalogów .............................................................................................42
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 42
Składnia polecenia deltree.................................................................................................... 42
Opcje polecenia.....................................................................................................................42
Wyświetlanie struktury katalogów i plików ..................................................................... 43
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 43
Składnia polecenia................................................................................................................ 43
Opcje polecenia.....................................................................................................................43
Czyszczenie ekranu ............................................................................................................. 46
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 46
Składnia polecenia CLS w systemach DOS, Microsoft Windows....................................... 46
 
4
Przykład zastosowania.......................................................................................................... 46
Kopiowanie plików ..............................................................................................................47
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 47
Składnia polecenia copy w systemach DOS, Microsoft Windows....................................... 47
Opcje polecenia.....................................................................................................................47
Zmiana atrybutów plików .................................................................................................. 49
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 49
Składnia polecenia ATTRIB w systemach DOS, Microsoft Windows................................ 49
Opcje polecenia.....................................................................................................................49
Zmiana daty .........................................................................................................................51
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 51
Składnia polecenia date w systemach DOS, Microsoft Windows........................................ 51
Opcje polecenia.....................................................................................................................51
Zmiana czasu ....................................................................................................................... 52
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 52
Składnia polecenia................................................................................................................ 52
Opcje polecenia.....................................................................................................................52
Kopiowanie dysków ............................................................................................................ 53
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 53
Składnia polecenia................................................................................................................ 53
Opcje polecenia.....................................................................................................................53
Tworzenie i edycja pliku tekstowego .................................................................................55
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 55
Składnia polecenia................................................................................................................ 55
Opcje polecenia.....................................................................................................................55
Formatowanie dysku ...........................................................................................................58
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 58
Składnia polecenia format w systemach DOS, Microsoft Windows 95, 98,ME.................. 58
Opcje polecenia.....................................................................................................................58
Składnia polecenia format w systemach Microsoft Windows 2000 i Windows XP.......... 59
Opcje polecenia.....................................................................................................................60
Zmiana etykiety dysku ........................................................................................................62
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 62
Składnia polecenia................................................................................................................ 62
Opcje polecenia.....................................................................................................................62
Ustawianie znaku zachęty .................................................................................................. 63
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 63
Składnia polecenia................................................................................................................ 63
Opcje polecenia.....................................................................................................................63
Wyświetlanie wersji systemu DOS lub Windows .............................................................65
Polecenie dostępne w systemach.......................................................................................... 65
Składnia polecenia................................................................................................................ 65
Przykłady zastosowania........................................................................................................ 65
 
5
System MS-DOS
Microsoft DOS (Disk Operating System – Dyskowy System Operacyjny) jest systemem
posiadający interfejs użytkownika w postaci linii komand. MS-DOS 1.0 został wydany
w roku 1981 dla komputerów firmy IBM. Ostatnią wersją systemu operacyjnego MS-DOS
była wersja MS-DOS 6.22 z 1994 roku. System ten nie jest już powszechnie używany
w komputerach, jednak może być dostępny w systemach z rodziny Microsoft Windows.
W ebooku opisane zostały podstawowe polecenia systemu MS-DOS w systemach Windows
95/98/ME/2000 oraz XP. Polecenia te różnią się pomiędzy sobą liczbą parametrów i ich
nazwami. Dlatego zostały podzielone przeze mnie w zależności od tego, jakie parametry
zawierają. Główna różnica jest pomiędzy systemem Windows 95/98/Me, a systemami
Windows 2000 i XP. Jeżeli w poleceniu nie zostały opisane różne systemy znaczy to, iż
polecenie działa w każdym systemie tak samo.
Dla osób, które nie posiadają systemu MS-DOS polecam system FreeDOS. Można go pobrać
ze strony http://freedos.com . Program jest całkowicie darmowy i może posłużyć jako
substytut systemu DOS.
Opisane parametry polecenia mogą być stosowane jednocześnie, to znaczy że przy poleceniu
dir możemy zastosować polecenie /p /w jednocześnie zapisując je zaraz po poleceniu tak jak
w poniższym przykładzie:
dir /w /p
Aby jakakolwiek komenda została wykonana musimy użyć klawisza Enter. Wtedy dopiero
system wykona polecenie i zwróci nam odpowiedni komunikat czy polecenie jest prawidłowe
(jeśli tak - i efekt jego wykonania) czy też w poleceniu występuje błąd.
Jeżeli system będzie nas pytał o odpowiedź na operację, którą ma zamiar wykonać, musimy
mu takiej odpowiedzi udzielić. W pytanie, które nam zadaje zawsze znajdują się odpowiedzi.
Wystarczy wybrać na klawiaturze literę. Zwykle pierwsza litera jest pisana „z dużej” i ją
należy wybrać np. Tak (litera T), Nie (litera N)
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin