szybszy dostep do najczesciej uzywanych folderow w xp.pdf

(41 KB) Pobierz
Szybszy dostęp do najczęściej używanych folderów Gdy w dowolnym programie wybierasz funkcję Otwórz w okienku z lewej strony wyświetlane są ikony Moje bieżące dokumenty, Pulpit
Szybszy dostęp do najczęściej używanych folderów Gdy w dowolnym programie wybierasz
funkcję Otwórz w okienku z lewej strony wyświetlane są ikony Moje bieżące dokumenty,
Pulpit. Moje dokumenty i inne. Chciałbyś aby w tym miejscu widniały foldery określone
przeze Ciebie? To bardzo usprawniłoby to pracę na komputerze.
System Windows XP umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie własnych przycisków w
oknie Otwórz . W tym celu:
1. Kliknij Start/Uruchom , wpisz polecenie regedit i wciśnij przycisk OK .
2. Odnajdź teraz wartość
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies i w
niej utwórz nowy klucz, wybierając z górnego menu Edytora rejestru
Edycja/Nowy/Klucz i nadając mu nazwę ComDlg32 .
3. Utworzenie klucza potwierdź, wciskając [Enter].
4. Następnie w ten sam sposób w utworzonym kluczu ComDlg32 utwórz nowy klucz o
nazwie Placesbar .
5. Teraz w kluczu Placesbar utwórz nową wartość, przechodząc do
Edycja/Nowy/Wartość ciągu i jako nazwę wpisz Place0 , a następnie wciśnij [Enter].
6. Kliknij teraz dwukrotnie utworzoną wartość i w polu Dane wartości wpisz ścieżkę do
folderu, który ma być wyświetlany w panelu okna Otwórz . W naszym przypadku
wpisz C:/Pliki .
7. W taki sposób możesz określić do pięciu folderów. Konfigurując je, przy każdym
nowym folderze zmieniaj nazwę wartości o numer w górę, czyli Place1, Place2,
Place3, Place4 .
8. Od teraz po wybraniu polecenia Otwórz widoczne będą skonfigurowane przez Ciebie
fo ldery.
Rys. Dodawanie wartości Place0 w kluczu Placesbar
117182694.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin