Rozbudowa notebooka.pdf

(8568 KB) Pobierz
6899244 UNPDF
HARDWARE
Rozbudowa notebooka
CD 3/2007
Grupa: UZUPEŁNIENIA
artykuł „Co pecet ma w środku?”
z PC Formatu 2/2007
UWAGA!
Opisywane tu czynności stanowią
głęboką ingerencję w sprzęt, Jej
skutki mogą być nieodwracalne.
Informujemy, że redakcja z dużą
starannością przygotowuje i sprawdza
wszelkie materiały. Jednak liczba
różnych możliwych konfi guracji note-
booków jest tak duża, że nie sposób
przewidzieć wszystkiego. Ponadto
demontaż niektórych elementów
wiąże się z zerwaniem plomb gwaran-
cyjnych, a więc utratą gwarancji na
cały komputer. Czytelnik musi mieć
świadomość, że wszelkich napraw,
a także rozbudowy sprzętu dokonuje
na własną odpowiedzialność.
Co będzie ci potrzebne
rubokr t w dło !
Każdy komputer przenośny warto po pewnym czasie rozbudować. Spróbuj więc
dodać swojemu notebookowi pamięć RAM, wewnętrzną kartę WiFi lub wymienić
dysk twardy. Jest to niekiedy nawet łatwiejsze niż w przypadku peceta!
Niewielki śrubokręt krzyżakowy
lub torx do odkręcania śrub
Niewielki śrubokręt płaski do
podważania niektórych plastikowych
elementów
Miękki materiał, który uchroni
komputer przed porysowaniem
Dźwignia zwolni akumulator. Wtedy
można będzie go wyjąć, np. obraca-
jąc notebook akumulatorem do dołu
(sam wypadnie z obudowy).
Zazwyczaj po 2–3 latach od zakupie-
nia komputera zauważasz, że działa
on jakby wolniej. To wina nowych
programów, które zawsze mają więk-
sze wymagania niż ich starsze wer-
sje. Rozwiązaniem problemu jest
dołożenie pamięci RAM.
By zamontować pamięć czy inne
podzespoły, musisz wiedzieć kilka
rzeczy. Przede wszystkim pamiętaj,
że podzespoły komputera są stale
zasilane. W przypadku notebooka
nawet wtedy, gdy jest wyłączone za-
silanie sieciowe, ponieważ notebook
ma akumulator. Przed rozpoczęciem
prac musisz więc odłączyć akumu-
lator. Znajdź na spodzie
obudowy symbol akumu-
latora
i przesuń znajdującą się
koło niego dźwignię .
Oceń lub skomentuj na
www.pcformat.pl/ocena
Montowanie modułów pami ci RAM
Rodzaje pamięci w notebookach
W nowszych notebookach, wykorzystujących
platformę Intel Centrino, są montowane pamięci SO-
DIMM (Small Outline DIMM) typu DDR2. Pozostałe
notebooki wykorzystują pamięci DDR. Kupując
więc pamięć do
notebooka, zwróć
uwagę, czy jest to
pamięć właściwego
typu. Oba rodzaje
modułów różnią się
na pierwszy rzut
oka tym, że mają
wycięcie w nieco in-
nym miejscu .
Jeśli, nie rozkręca-
jąc komputera, za-
mierzasz sprawdzić,
jakie masz w nim
pamięci, polecamy
program CPU-Z
i nasz artykuł z po-
przedniego wydania
PC Formatu, który
zamieszczamy na płycie CD w formacie PDF.
Tanie modele notebooków są czasami sprzeda-
wane z pamięcią o pojemności zaledwie 256
MB, co nie wystarcza do komfortowej pracy
nawet z najprostszymi programami. Rozbudowa
pamięci przyda się również starszym modelom
komputerów przenośnych. Dlatego też RAM jest
prawdopodobnie najczęściej rozbudowywanym
elementem.
1 Po odłączeniu zasilania połóż notebook
mocujące klapkę przy znaczku pamięci. Następ-
nie zdejmij klapkę, by dostać się do gniazda pa-
mięci.
3 Przymierz pamięć do gniazda, zwracając
spodem do góry – najlepiej na miękkim
podłożu, by nie porysować obudowy. Odnajdź
znaczek ,
który symbolizuje moduł pamięci RAM.
2 Niewielkim śrubokrętem krzyżakowym
Jeśli nie pasuje, prawdopodobnie masz niewła-
ściwy moduł pamięci.
32
PC Format 3/2007
SOFTWARE
uwagę na to, by wypustka w gnieździe pa-
sowała do wcięcia w module .
odkręć śrubki (czasem tylko jedną śrubkę)
6899244.028.png 6899244.029.png 6899244.030.png 6899244.031.png 6899244.001.png 6899244.002.png 6899244.003.png 6899244.004.png 6899244.005.png 6899244.006.png 6899244.007.png
Rozbudowa notebooka
HARDWARE
4 Wsuń jak najgłębiej pamięć do gniazda
5 Dociśnij moduł pamięci do płyty głównej,
które mocują pamięć w gnieździe. Jeśli w przy-
szłości zechcesz wyjąć pamięć, wystarczy roz-
chylić te zapadki na boki – moduł pamięci sam
odchyli się do góry.
6 Możesz z powrotem przykręcić klapkę
przykrywającą gniazdo pamięci – montaż
został zakończony. Pozostaje zamontować aku-
mulator, włączyć komputer i sprawdzić, czy sys-
tem wykrył dodatkową pamięć RAM. Montaż
pamięci odbywa się zazwyczaj szybko i sprawnie,
a źródłem problemów może być właściwie tylko
uszkodzenie modułu RAM.
Wymiana dysku twardego zainstalowanego w notebooku
Dyski twarde zamontowane w starszych note-
bookach mają pojemność 20 GB. Tymczasem obec-
nie jest w sprzedaży wiele modeli o pojemności
80–100 GB, a nawet większych. Jeśli więc doty-
chczasowy napęd ci nie wystarcza (albo uległ
uszkodzeniu), możesz za 200–300 zł kupić nowy,
o znacznie większej pojemności. Z łatwością za-
montujesz go w notebooku.
1 Po odłączeniu zasilania połóż notebook
Często do ramki dysku przymocowana jest spe-
cjalna taśma , która ułatwia jego wysunięcie.
W niektórych modelach śrubki te mogą się znaj-
dować nie z boku, lecz na spodzie ramki.
5 Po odkręceniu śrub możesz już wyjąć dysk
z metalowej ramki:
spodem do góry, najlepiej na miękkim
podłożu. Odnajdź znaczek ,
Bez obaw możesz za nią pociągnąć.
4 Po wyjęciu dysku z notebooka odkręć śrubki
mocujące go do metalowej ramki .
6 Umieść w ramce nowy dysk i wykonaj
wszystkie czynności w odwrotnej kolejności.
Przykręć go śrubkami do ramki, wsuń do note-
booka, a następnie przykręć plastikową pokrywę
dysku.
który symbolizuje dysk twardy.
2 Odkręć śruby mocujące pokrywę twardego
dysku. Następnie zdejmij plastikową
pokrywę dysku.
3 Sprawdź, czy w pobliżu dysku nie ma śrub.
Następnie wysuń go z wnęki:
Dyski twarde w notebookach
W komputerach przenośnych stosowane są 2,5-calowe
dyski twarde o różnych złączach – IDE
lub SATA .
Oczywiście złącza nie są ze sobą mechanicznie zgodne,
więc jeśli twój notebook ma dysk IDE, możesz go
wymienić na nowy dysk, również IDE.
Warto także zwrócić uwagę na prędkość obrotową
dysków. Dawniej była to prędkość 4200 obr./min,
obecnie większość dysków pracuje z prędkością 5400
obr./min. Zapewnia to wyraźnie lepszą wydajność, więc
wymieniając dysk, warto zakupić właśnie taki model.
PC Format 3/2007
33
(ukośnie do płaszczyzny obudowy):
by zamknęły się boczne zapadki ,
6899244.008.png 6899244.009.png 6899244.010.png 6899244.011.png 6899244.012.png 6899244.013.png 6899244.014.png 6899244.015.png 6899244.016.png 6899244.017.png 6899244.018.png 6899244.019.png 6899244.020.png 6899244.021.png
HARDWARE
Rozbudowa notebooka
Ú Montaż karty bezprzewodowej
Standard kart WiFi do notebooka
Większość notebooków dysponuje złączem miniPCI,
jakie pokazano na zdjęciach w artykule. Jednak
najnowsze modele notebooków mają już złącze PCI
Express Mini n , które jest znacznie węższe. Zwróć
na to uwagę,
kupując kartę
do swojego
notebooka.
Druga sprawa
to standard
sieci WiFi, jakie powinna obsługiwać karta. Do wielu
zastosowań wystarczy najtańsza karta bezprzewodowa,
zgodna ze standardem 802.11b (czyli o szybkości 11
Mb/s). W serwisach aukcyjnych można ją znaleźć za
kilkadziesiąt złotych. Jeśli jednak oczekujesz lepszej
wydajności, lepiej kupić kartę standardu 802.11g
(teoretycznie 54 Mb/s). Zapłacisz za nią około 200 zł.
Większość współczesnych notebooków jest wy-
posażona w karty łączności bezprzewodowej,
ale nie mają jej najtańsze modele. Tymczasem
każdy jest przystosowany do korzystania z ta-
kiej karty, ponieważ każdy ma gniazdo miniPCI
do instalacji kart rozszerzeń, a zazwyczaj tak-
że antenę WiFi. Kartę bezprzewodową 802.11b
przystosowaną do montażu w gnieździe miniPCI
można kupić w serwisach aukcyjnych nawet za
kilkadziesiąt złotych.
1 Po odłączeniu zasilania połóż notebook
3 Dociśnij kartę do płyty głównej, by się za-
spodem do góry, najlepiej na miękkim pod-
łożu. Odnajdź gniazdo miniPCI, a jeśli masz
z tym trudności, po prostu odkręć wszystkie
klapki znajdujące się na spodzie komputera.
Gniazdo miniPCI jest podobne do gniazda dla
modułów pamięci, ale wypustkę n
które mocują kartę w gnieździe. Jeśli w przyszło-
ści będziesz chciał wyjąć kartę, wystarczy roz-
chylić te zapadki.
4 Każda karta WiFi ma dwa złącza antenowe
notebookach irmy Acer) można spotkać odwrot-
ne montowanie anten n .
oznaczone jako MAIN n
ma znacznie bliżej krawędzi gniazda.
2 Wsuń kartę do gniazda, zwracając uwagę
i AUX n . Jeśli w notebooku masz tylko jeden
kabel antenowy, podłącz go do złącza MAIN.
Jeśli masz dwa, czarny zazwyczaj trzeba podłą-
czyć do MAIN, a szary do AUX. Niestety, nie
ma na to reguły, w niektórych komputerach (np.
Taka koniguracja również działa, dlatego najle-
piej doświadczalnie sprawdzić, przy jakim pod-
łączeniu kabli karta zapewni lepszy zasięg
i doskonalszą jakość sygnału.
5 Przykręć z powrotem klapkę przykrywają-
Ú Demontowanie klawiatury komputera przenośnego
Nie przewidujemy, abyś musiał wymieniać kla-
wiaturę w notebooku z powodu np. uszkodzenia.
Jednak często jej zdemontowanie okazuje się ko-
nieczne, ponieważ niektóre modele komputerów
przenośnych mają gniazda dla modułów pamięci
i kart rozszerzeń właśnie pod klawiaturą. Uwaga!
Czasem demontaż klawiatury może się okazać
zadaniem bardzo trudnym!
1 Demontaż wielu modeli notebooków można
muje także jego zawiasy n .
obudowy dodatkowych śrub,
które mogą mocować klawia-
turę n .
5 Jeśli klawiatura się uniesie, sprawdź, w jaki
sposób jest podłączona do płyty głównej.
Bardzo często wykorzystuje się do tego foliowe
taśmy łączące, wpinane w specjalne złącza.
6 Aby odłączyć taką taśmę, podważ płaskim
rozpocząć od zdjęcia panelu znajdującego
się nad ich klawiaturą. Wystarczy delikatnie
podważyć panel na środku śrubokrętem, by się
przekonać, że jest przymocowany do obudowy
tylko za pomocą kilku zatrzasków:
śrubokrętem zatrzask z jednej n
3 Pod panelem znajdziesz śrubki, którymi
i drugiej strony n . Następnie delikatnie wysuń
taśmę ze złącza i wyjmij klawiaturę z note-
booka.
7 Po zdjęciu klawiatury bez problemu znaj-
sprawdź, czy na spodzie obudowy nie ma
śrub, które go przytrzymują. Jeśli znajdziesz śruby
mocujące panel, odkręć je. Czasem trzeba też
bardzo odchylić ekran, bo plastikowy panel obej-
obaw możesz je odkręcić.
4 Bardzo delikatnie unieś klawiaturę do góry.
w kolejności odwrotnej do demontażu. Trze-
ba wsunąć taśmę w złącze i zamknąć zatrzask,
przykręcić klawiaturę, a na końcu zamontować
„na wcisk” panel ponad klawiaturą.
Jeśli nie chce drgnąć, poszukaj na spodzie
34
PC Format 3/2007
SOFTWARE
mknęły boczne zapadki n ,
cą gniazdo miniPCI. W systemie musisz
jeszcze zainstalować sterowniki do nowej karty,
po czym będziesz mógł korzystać z sieci WiFi.
na to, by wypustka w gnieździe pasowała
do wcięcia w karcie WiFi.
jest przymocowany moduł klawiatury – bez
dziesz gniazdo dla pamięci.
8 Montaż klawiatury odbywa się oczywiście
2 Jeśli masz trudności ze zdjęciem panelu,
6899244.022.png 6899244.023.png 6899244.024.png 6899244.025.png 6899244.026.png 6899244.027.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin