finansowy-spokoj.pdf

(3236 KB) Pobierz
912446866.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Finansowy spokój"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Bolko Fuchs i Mateusz Pawłowski, rok 2012
Autor: Bolko Fuchs i Mateusz Pawłowski
Tytuł: Finansowy spokój
Data: 23.10.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
1. Od autorów .................................................................................... 5
2. Wstęp................................................................................................ 7
3. Początek kłopotów...................................................................... 9
4. Rodzaje pułapek kredytowych ............................................. 12
4.1. Kryzys inansowy .............................................................. 12
4.2. Pętla kredytowa................................................................. 14
4.3. Wypadki losowe ................................................................ 16
4.4. Sezonowa utrata pracy ................................................... 19
5. Windykacja ................................................................................... 21
5.1. Windykacja telefoniczna ................................................ 24
5.2. Windykacja listowna ........................................................ 30
5.3. Windykacja terenowa ...................................................... 30
6. Skutki braku spłaty zobowiązań........................................... 34
6.1. Drobne opóźnienie w spłacie kredytu ...................... 34
6.2. Opóźnienie sięga od kilkunastu do 30 dni .............. 35
6.3. Opóźnienie przekracza pełną ratę .............................. 36
6.4. Kredyt nie jest spłacany przez 60–90 dni ................. 36
6.5. Bank traci cierpliwość i wysyła sądowe wezwanie do
zapłaty........................................................................................... 37
6.6. Stało się najgorsze —
kredyt został wypowiedziany....................................... 38
7. Postępowanie komornicze ..................................................... 40
7.1. Proces egzekucji komorniczej (skrót) ........................ 41
7.2. W jakim stopniu komornik może zająć
wynagrodzenie.................................................................. 41
7.3. Kwoty wolne od potrąceń ............................................. 42
8. BIK, BR i KRD, czyli co z tym BIG-iem? ................................. 45
9. Wróg numer jeden — bankowe formalności .................. 50
10. Działaj! Problemy same się nie rozwiążą......................... 55
11. Firmy oddłużeniowe w Polsce ............................................ 57
12. Wyjście z zadłużenia krok po kroku .................................. 60
12.1. Oddłużanie ....................................................................... 60
12.2. Czyszczenie BIK ............................................................... 64
12.3. Komornik, urząd skarbowy i ZUS.............................. 70
13. Zakończenie .............................................................................. 72
14. Baza dokumentów .................................................................. 73
14.1. Oddłużanie — wniosek................................................ 73
14.3. Lista central banków ..................................................... 74
3.
Początek kłopotów
Temat kondycji inansowej państwa, sytuacji go-
spodarczej oraz ich wpływu na położenie dłużni-
ka pragniemy zaprezentować jako pierwszy i naj-
ważniejszy.
— Wyjście suchą nogą z kryzysu gospodarczego było
największym sukcesem mojego życia — mówi Jacek
Rostowski, Minister Finansów, w rozmowie z Anną
Wojciechowską i Agatonem Kozińskim. — Nie tylko
przeszliśmy go bez recesji, ale mamy przyspieszający
wzrost gospodarczy. W przyszłym roku będzie jeszcze
większy niż w tym, bezrobocie maleje, więc śpię spo-
kojnie, choć nie oznacza to, że nie czujnie 1 .
1 Rostowski J., Wygrana z kryzysem to największy sukces
mojego życia [dok. elektr.] http://www.polskatimes.pl/
7.06.2012]
9
Zgłoś jeśli naruszono regulamin