Randka z przeznaczeniem - Aa Dekhen Zara 2009 DVDRip.txt

(43 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{312}{406}t�umaczenie:|...::niczka08::...
{863}{944}RANDKA Z PRZEZNACZENIEM
{959}{1034}/Chod�, zobaczymy...
{1079}{1151}/Kto "ma jaja"...
{1175}{1252}/Uwa�aj na siebie...
{1295}{1370}/M�j przyjacielu...
{1487}{1575}/Przyjacielu, przyjacielu...
{1606}{1676}/Przyjacielu...
{1702}{1772}/Przyjacielu...
{1870}{1957}/Nikt nas nie powstrzyma...
{1966}{2047}/Nikt nas nie z�amie...
{2086}{2179}/Poniewa� mam ci� przy sobie...
{2206}{2300}/Ty najlepiej znasz t� prawd�...
{2398}{2475}/Chod�, zobaczymy...
{2494}{2566}/Kto "ma jaja"...
{2613}{2690}/Uwa�aj na siebie...
{2709}{2784}/M�j przyjacielu...
{2901}{2998}/M�j przyjacielu... przyjacielu...
{3021}{3096}/M�j przyjacielu...
{3141}{3211}/Przyjacielu...
{3812}{3894}4 MIESI�CE WCZE�NIEJ...
{5131}{5238}Ta d�ungla dla ciebie| ju� si� sko�czy�a.
{5850}{5894}Dzie� dobry! Sorry, Golu.
{5898}{6011}Nie mia�em zbyt udnego tygodnia| przyjacielu.
{6042}{6106}Masz. Jedz.
{6138}{6159}Nad czym si� zastanawiasz?
{6162}{6230}To nie takie �atwe, uwierz mi!
{6234}{6298}Jedz... wow!
{6330}{6389}Ptaszek!
{6426}{6480}Bye.
{6521}{6622}M�wi�em ci... jakie� 50 kopni�� temu...
{6641}{6661}Zak�ad?|- OK!
{6665}{6766}Mam tylko czekolad�.|Wystarczy? - OK!
{6785}{6888}Na ile kopni�� stawiasz?|- 80 kopni��.
{6905}{6967}Spadajcie.
{7097}{7195}Stary grat! Stary grat!|Stary grat!
{7552}{7596}Przepraszam panie Ghosh.
{7600}{7668}Mia�em op�nienie...
{7672}{7740}Bardzo si� stara�em...
{7744}{7788}Nie ma tam internetu...
{7792}{7815}Telefony tam nie dzia�aj�...
{7816}{7924}A w dodatku kto� ukrad� mi aparat!|- Ray...
{7936}{8028}Zadzwo� pod ten numer. |To numer pana AAArora.
{8032}{8129}Pan Arora! Prawnik mojego dziadka?
{8248}{8343}Przykro mi, tw�j dziadek|zmar�...
{8679}{8771}"To jest komputer.|Popatrz tam."
{8775}{8819}"Jak ci si� podoba?|- Super! "
{8823}{8904}"Kliknij na to,|- klik"
{8919}{9023}"Nie buzi� g�uptasie...|palcem, o tak! "
{9231}{9299}"Co robisz dziadku?"
{9303}{9395}"Tak d�ugo jak te kable|s� ze sob� po��czone..."
{9399}{9467}"...komputer b�dzie dzia�a�!|Widzisz?"
{9471}{9538}"Jeste� mechanikiem dziadku?"
{9542}{9562}"Nagrod� imienia Sarabhai...
{9566}{9610}za najlepszy|wynalazek roku...
{9614}{9707}otrzymuje Dr. Animesh Joshi."
{9758}{9802}Niech B�g ma go w opiece.
{9806}{9850}Taki dobry cz�owiek...
{9854}{9922}By� zaj�ty badaniami do ko�ca.
{9926}{9994}Ale po�yczy� bardzo du�o pieni�dzy.
{9998}{10042}Zastawi� ten dom.
{10046}{10131}Bank nied�ugo go przejmie.
{10142}{10186}Ale nie martw si�.
{10190}{10234}Mam jeszcze jedno zam�wienie.
{10238}{10282}Bank b�dzie musia� poczeka�.
{10286}{10374}Gdzie jest s�u�ba?|Ogrodnik?
{10430}{10498}Musia� mie� jakie� przeczucie...
{10502}{10593}Zap�aci� im|i kaza� im odej��.
{10597}{10641}Pracownicy rz�du tu byli.
{10645}{10689}Przeszukali ca�y dom...
{10693}{10761}i zabrali jego komputer.
{10765}{10860}Wiesz nad czym ostatnio pracowa�?
{11101}{11179}Zostawi� ci ten list.
{11293}{11388}"Synu... gdyby� tylko tutaj by�..."
{11413}{11481}"Ale to niemo�liwe...|i musz� si� z tym pogodzi�."
{11485}{11528}"Nie mog� ci nic zostawi�, |jedynie wspomnienia."
{11532}{11576}"Pami�taj o mnie..."
{11580}{11624}"Tw�j dziadek."
{11628}{11720}"Dziadku, mo�esz mi da�|du�� kartk� papieru?"
{11724}{11792}"Chcesz zrobi� du�� ��dk�?"
{11796}{11884}"Tak! Puszcz� j�|na rzek�! "
{11892}{12018}"Synu, potrzebujesz prawdziwej �odzi,|�eby to zrobi�."
{12060}{12104}"Zrobion� z �elaza i drewna."
{12108}{12175}"Tak jak ta!"
{12180}{12272}"Ale to nie jest zwyczajna ��d�, synu."
{12276}{12343}"Rozumiesz? "
{13546}{13687}"To nie jest zwyczajna ��d�, synu.|Kryje w sobie wiele tajemnic."
{14601}{14666}Przepraszam!
{15033}{15120}Co to za miejsce?|- Bombaj.
{15129}{15258}Mia�em na my�li,|czym si� zajmujecie? - Przechowywaniem.
{15297}{15379}D�ugo pan tutaj pracuje?
{15417}{15461}Zna� pan mojego dziadka?
{15465}{15552}Animesh. Dr. Animesh Joshi.
{15608}{15672}Dr. Joshi!
{15728}{15796}Zawsze kiedy przychodzi�...
{15800}{15921}przynosi� mi|smaczn� przek�sk� z kawiarnii IdeaI.
{15968}{16048}M�wi�, �e przyjdziesz.
{17670}{17690}Dzi�ki Bogu.
{17694}{17799}/Sk�d wiedzia�e�,|�e potrzebuj� aparatu?
{17886}{17970}/27 Maj. Przestawmy dat�.
{18102}{18163}/Co jest?
{18222}{18276}/Oh.
{18318}{18372}/Ok.
{18438}{18482}/Ok.
{18486}{18589}/Ustawia si� tylko|/na przysz�� dat�!
{18917}{18937}/Jest pi�tek rano...
{18941}{18985}/i musz� ju� i��. |/Spotkamy si� jutro...
{18989}{19076}/MaIishkha do zobaczenia.
{19325}{19396}Fajny aparacik...
{19516}{19608}Halo. /- Przykro nam,|/ale zrywamy z panem umow�.
{19612}{19635}/Prosz� poszuka� sobie innej pracy.
{19636}{19710}/Przykro nam, bye.
{19972}{20064}/Numer pod kt�ry dzwonisz,|/jest nieprawid�owy.
{20068}{20163}/Nie ma szefa,|/mog� jako� pom�c?
{20523}{20567}�adnych telefon�w.
{20571}{20639}Witam sir. Jak si� pan miewa, sir?
{20643}{20711}Potrzebuj� troch� got�wki. Na kredyt.
{20715}{20759}To jest "JungIe WeekIy" synu.
{20763}{20783}Nie "Times of India".
{20787}{20891}Mam przy sobie tylko...|- Dzi�kuj� panu.
{22130}{22215}Nowy ch�opak GoIu. Niez�y.
{22370}{22462}/Wczoraj, kiedy robi�em zdj�cia|/GoIu by�a sama.
{22466}{22581}/Wi�c jak jej ch�opak|/mo�e by� na tym zdj�ciu?
{22585}{22608}/Zdj�cia, kt�re robi�em...
{22609}{22696}/ i te, kt�re wywo�a�em.
{22705}{22783}/Dlaczego si� r�ni�?
{22897}{22982}/Wszystko jest normalne...
{22993}{23037}/Ale na zdj�ciach...
{23041}{23109}/Zbi�e� szyb�.|/Nie daruj� ci.
{23113}{23181}/Nie daruj� ci.|/Zatrzymaj si�. St�j.
{23185}{23255}/Nie daruj� ci.
{23449}{23540}/Wczoraj, kiedy robi�em zdj�cia,|/ o 8:15...
{23544}{23588}/Str� by� obok samochodu...
{23592}{23697}/a Priya k�uci�a si�|/ z ch�opakami...
{23880}{23924}/O co chodzi?
{23928}{23996}/Kamera nie dzia�a,|/kiedy ustawi� j� na obecn� dat�
{24000}{24068}/Ani na przesz��...
{24072}{24119}/Dzia�a tylko wtedy,|/kiedy ustawi� j� na przysz�o��...
{24120}{24212}/Zrobi�em kilka zdj�� go��biom...
{24216}{24260}/Ale wszystkie zdj�cia,|/s� w tym samym momencie...
{24264}{24404}/To znaczy, �e jednego dnia|/mog� zrobi� zdj�cie tylko jednej osobie
{24408}{24452}/A wczoraj, kiedy robi�em zdj�cia...
{24456}{24593}/zdj�cia w przysz�o�ci,|/s� dok�adnie w tym samym czasie...
{24671}{24769}/Ten aparat fotografuje przysz�o��.
{29155}{29199}Przepraszam! Tak.|- Halo!
{29203}{29247}Nazywam si� Ray Acharya.
{29251}{29295}No i?|- To pani syn?
{29299}{29343}Jestem fotografem.
{29347}{29367}Mam ma�� pro�b�.
{29371}{29415}Prosz� nie wsiada� do tej karuzeli.
{29419}{29463}Kim jeste�?|- B�dziecie mieli wypadek
{29467}{29510}Prosz� mi uwierzy�.|- Zwariowa�e�?
{29514}{29558}- Przepraszam! Kim pan jest?|W czym problem?
{29562}{29606}Pr�buj� jej powiedzie�...|Kim jeste�?
{29610}{29654}Dlaczego nachodzisz t� pani�?|- Nie nachodz� jej
{29658}{29702}Kto� ty?|- Jaki masz problem!
{29706}{29774}Jaki masz problem! |- Ta karuzela si� za�amie.
{29775}{29799}Zansz si� na tym lepiej ode mnie?
{29802}{29859}Zatrzymajcie ich. Nie mog� tam wej��.|To si� za�amie.
{29860}{29954}Wyrzu�cie go st�d.|- Pos�uchajcie mnie.
{31025}{31069}Niech kto� wezwie karetk�.
{31073}{31164}Co si� dzieje? |Co si� dzieje?
{31385}{31465}/Dalej! Wszyscy razem!
{31528}{31642}/Dalej! Wszyscy razem!.|/Dalej! Wszyscy razem!
{32008}{32052}/Rozkr��cie t� imprez�!
{32056}{32100}/Ta�czmy! Bawmy si�!
{32104}{32172}/Zr�bcie ha�as!
{32176}{32268}/Ta noc jest taka rozkoszna.....
{32272}{32349}/Cieszcie si� ni�...
{32368}{32436}/Nie st�jcie, tylko ta�czcie...
{32440}{32525}/Niech to �wiat zobaczy...
{32535}{32616}/Rozkr��cie t� imprez�!
{32631}{32699}/Come on evAerrynbodyn.
{32703}{32783}/Dalej! Wszyscy razem!
{32799}{32867}/Zr�bcie ha�as!
{32871}{32952}/Rozkr��cie t� imprez�!
{32967}{33035}/Dalej! Wszyscy razem!
{33039}{33120}/Rozkr��cie t� imprez�!
{33135}{33205}/Zr�bcie ha�as!
{34022}{34162}/Zostawcie swoje opory... |/we�cie mnie za r�k� i chodzcie ze mn�...
{34166}{34310}/Zapomnijcie o swoich smutkach i �zach...|/U�ywajcie swego �ycia...
{34358}{34439}/Cieszcie si� �yciem...
{34454}{34545}/Bo przysz�o�� jest niepewna...
{34549}{34617}/Rozkr��cie t� imprez�!
{34621}{34701}/Dalej! Wszyscy razem!
{34717}{34801}/let"s rock tlhe parrtyn.
{34813}{34883}/Zr�bcie ha�as!
{35077}{35121}/Dalej! Wszyscy razem!
{35125}{35193}/Dalej! Wszyscy razem!
{35197}{35265}/Rozkr��cie t� imprez�!
{35269}{35289}/Dalej! Wszyscy razem!
{35293}{35361}/Dalej! Wszyscy razem!
{35365}{35446}/Rozkr��cie t� imprez�!
{35604}{35624}/Dalej! Wszyscy razem!
{35628}{35696}/Dalej! Wszyscy razem!
{35700}{35768}/Rozkr��cie t� imprez�!
{35772}{35816}/Dalej! Wszyscy razem!
{35820}{35840}/Dalej! Wszyscy razem!
{35844}{35925}/Rozkr��cie t� imprez�!
{36132}{36197}Hey! Spadaj.
{36252}{36317}Odsun�� si�!
{36515}{36589}Co z tob�? Idiota!
{36995}{37039}Przepraszam. Cze��.
{37043}{37066}Pom�c ci?|- Nie, dzi�ki.
{37067}{37145}Jednak nalegam.|- Ok.
{37211}{37309}Jeste� bardzo uczynnym cz�owiekiem.
{37499}{37614}Przepraszam. Mo�esz otworzy� drzwi...|nie widz�.
{37618}{37662}Widzisz wi�cej ni� by� chcia�, racja?.
{37666}{37758}Na przyk�ad podgl�dasz|niewinne dziewczyny, racja?
{37762}{37854}Nie... W�a�ciwie jestem|profesjonalnym fotografem.
{37858}{37878}Sprawdza�em kamer�...
{37882}{37926}a ty pojawi�a� mi si� w obiektywie.
{37930}{37974}Wi�c jeste� przyzwoitym cz�owiekiem.
{37978}{38070}A ja my�la�am, �e jeste� jakim� psycholem.|G�uptas ze mnie. - Tak.
{38074}{38178}Nie... to znaczy tak,| g�uptas z ciebie.
{38194}{38238}Zdradzisz mi swoje imi�?
{38242}{38286}Podwie�� ci�?
{38290}{38334}Wsiadaj.
{38338}{38382}Simi Chatterjee.|- Simi.
{38386}{38430}�adne imi�.|- Dzi�ki.
{38434}{38502}Ray, tak.|- Ray Acharya.
{38506}{38528}Ale mo�esz do mnie m�wi� Ray.
{38529}{38621}Ale jak zauwa�y�e� tego cz�owieka|w takim t�umie?
{38625}{38736}Intuicja. Wyczu�em, �e|dzieje si� co� z�ego.
{3...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin