Cinema paradiso.txt

(51 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  544x320 25.0fps 1.3 GB|/SubEdit b.4072 (http://subedit.com.pl)/
{4750}{4833}Tak, Salvatore di Vita
{4900}{4974}Nie zna go pani?
{5000}{5071}Tak, jestem jego matk�
{5075}{5184}Dzwoni� z Sycylii, ju� przez ca�y dzie�
{5275}{5366}Rozumiem...|teraz go nie ma
{5400}{5497}Czy mog�aby� mi da� jego numer?
{5650}{5733}Dzi�kuj�. Do widzenia.
{5800}{5846}Nie ma sensu dzwoni�
{5850}{5921}Jest zaj�ty. B�g wie gdzie on teraz jest
{5925}{5996}Nawet nie zapami�ta
{6000}{6071}Zapomnij o tym
{6075}{6171}Nie przyje�d�a� tutaj od 30 lat
{6175}{6252}Wiesz jaki on jest
{6300}{6321}Zapami�ta
{6325}{6421}Jestem pewna, �e tak. Znam go|lepiej od ciebie
{6425}{6553}Je�li sie dowie, �e mu nie powiedzieli�my|b�dzie z�y
{6575}{6714}Chcia�abym rozmawia� z Salvatore di Vita.|Jestem jego matk�
{7575}{7655}Co si� kurwa gapisz?
{8850}{8941}Salvatore... kt�ra godzina?
{9000}{9064}Ju� p�no
{9100}{9239}Przepraszam, nie mog�em uprzedzi�|wcze�niej, �e p�no wr�c�
{9250}{9312}Id� spa�
{9400}{9480}Twoja matka dzwoni�a
{9500}{9571}Pomyli�a mnie z kim� innym
{9575}{9621}I co ty na to?
{9625}{9719}Nic. Mieli�my d�ug� pogadank�
{9825}{9946}Powiedzia�a, �e nie odwiedza�e� jej|od 30 lat. Musi si� z tob� zobaczy�
{9950}{10051}Dzwoni�a tylko �eby to powiedzie�?
{10150}{10267}Nie, powiedzia�a �e kto� umar�.|Jaki� Alfredo
{10275}{10352}Pogrzeb jest jutro
{10375}{10456}Kim on jest? Krewnym?
{10475}{10553}Nie... id� ju� spa�
{12350}{12457}Jak ja mam wytrzyma� z tym ch�opakiem?
{12775}{12832}Toto!
{13100}{13146}Dzi�ki Bogu!
{13150}{13246}Jak ci mam to powiedzie�? Bez dzwonka|nie wiem gdzie si� znajduj�
{13250}{13360}Zawsze �pisz! Co ty robisz w nocy?|Jesz?
{13375}{13471}Ojcze Adelfio, w domu nie jemy|nawet obiadu
{13475}{13546}Weterynarz m�wi, �e dlatego jestem|taki zm�czony
{13550}{13646}Powiem ci dlaczego jeste� zm�czony.|My�lisz, �e nie wiem?
{13650}{13721}Uciekaj. Mam du�o pracy
{13725}{13835}- Mog� przyj�� z tob�?|- Nie, nie mo�esz
{14175}{14237}Alfredo!
{14350}{14422}Mo�esz zaczyna�
{14675}{14756}No to znowu zaczynamy
{16000}{16071}Kt�rego� dnia to wszystko b�dzie nasze
{16075}{16153}Wyjedziemy razem...
{16175}{16246}wie�� wspania�e �ycie...
{16250}{16296}...gdzie nikt nas nie zna
{16300}{16362}Przesta�
{16375}{16446}Ju� mnie nie kochasz
{16450}{16513}Dlaczego?
{19600}{19686}100 lir�w! Czysty nylon!
{20050}{20121}Nie powiniene� tu przychodzi�
{20125}{20196}Ile razy ci mam to powtarza�?
{20200}{20246}Jeste� za ma�y
{20250}{20321}Je�li b�dzie po�ar, uw�dzisz si�|w dymie
{20325}{20428}"i zostanie z ciebie ma�y w�gielek"
{20450}{20521}Masz za du�� g�b�
{20525}{20616}Kiedy� ci j� zamkn� na amen
{20625}{20688}Zobaczysz
{21000}{21063}Czy mog�?
{21075}{21146}Prosz�, czy mog�?
{21150}{21224}To mog� czy nie?
{21275}{21346}Jeste� g�uchy czy co?
{21350}{21490}Musz� to posk�ada� zanim oddam film.|Jeste� taki upierdliwy!
{21500}{21649}W takim razie dlaczego nie posk�ada�e� tego|przed oddaniem film�w?
{21675}{21771}Czasami nie mog� odnale�� w�a�ciwego miejsca.|Wtedy zostawiam je tutaj
{21775}{21852}Za du�o si� ca�uj�
{21875}{21991}- Mog� sobie je wzi��|- Pos�uchaj mnie teraz
{22025}{22121}Zawrzyjmy uk�ad, nim|skopi� ci ty�ek
{22125}{22196}- Wszystkie s� teraz twoje|- Dzi�kuj�
{22200}{22321}Ale po pierwsze nie przychod� tu wi�cej.|Po drugie zatrzymam je tutaj. Kapujesz?
{22325}{22417}No to zgoda. A teraz spadaj!
{22725}{22771}Ale co to za umowa?
{22775}{22919}Je�li one s� moje, to w takim|razie dlaczego masz je zatrzyma�?
{22950}{23047}Nie wracaj bo inaczej ci wlej�!
{23200}{23271}"Najpierw strzelaj, potem my�l
{23275}{23404}"To nie jest robota dla mi�czak�w,|rogaczy i zdrajc�w
{23500}{23609}"Hej, ty draniu!|�apska precz od z�ota!
{23700}{23821}"Trzymaj si� ode mnie z daleka|ty brudna �winio...
{23825}{23913}"...albo dam ci w mord�!"
{24325}{24446}Mamo, jak tylko wojna si� sko�czy, |tata wr�ci?
{24450}{24546}Wr�ci, zobaczysz. Kt�rego� dnia
{24550}{24668}Ju� prawie go nie pami�tam.|Gdzie jest Rosja?
{24675}{24779}Lata zabiera by tam dotrze� i wr�ci�
{24825}{24913}Id� spa�, Toto. Ju� p�no
{25750}{25854}Mo�esz oszukiwa� matk�,|ale nie mnie
{25875}{26005}Zabieraj zeszyty i marsz do szko�y|, ty ma�e �cierwo!
{26575}{26660}A wi�c? Ile jest 5 x 5?
{26725}{26778}30
{26925}{26971}Cisza!
{26975}{27061}Pi�� razy st�, ty o�le!
{27275}{27334}5 x 5?
{27350}{27403}40
{27625}{27684}Cisza!
{27700}{27761}Boccia!
{27775}{27828}25
{27950}{27996}Ostatnia szansa...
{28000}{28090}- 5 x 5?|- Bo�e Narodzenie!
{29025}{29119}Mam bilet, chc� zobaczy� film
{29125}{29196}Siadaj. Nie mo�esz tutaj sta�
{29200}{29246}Wracaj na swoje miejsce
{29250}{29342}Oni s� wsz�dzie, jak kr�liki
{29625}{29671}Musz� wyjecha� do Oregonu
{29675}{29795}- Zaczekaj na mnie na farmie|- Czeka� na trupa?
{29800}{29846}Gwiazdorska obsada...
{29850}{29963}...mi�dzy innymi John Wayne,|Claire Trevor
{30250}{30346}Dobry wiecz�r wszystkim!|Mog� powiedzie� cze��?
{30350}{30498}- Dzisiaj podw�jna op�ata|- I co z tego? Przyszed�em si� przespa�
{30625}{30715}Wytnij wiadomo�ci, Alfredo!
{30750}{30821}W�ochy nie zapomn�.|Ruch Oporu
{30825}{30896}Cisza! To wa�ne
{30900}{30996}M�czy�ni i kobiety, kt�rzy walczyli|w ruchu oporu...
{31000}{31125}...przybyli do Rzymu na|Pierwszy Zjazd Ruchu Oporu
{31625}{31696}Dobry wiecz�r!
{31725}{31821}- Czy mo�emy ogl�da� film?|- To si� zamknij
{31825}{31896}Ziemia Dudni -|Epizod Morza
{31900}{31975}Sycylijscy rybacy
{32400}{32421}Co to znaczy?
{32425}{32538}- Kt� to wie. Jestem analfabet�|- Ty te�?
{32650}{32746}Na Sycylii w�oski nie jest|j�zykiem ubogich
{32750}{32821}12 godzin krwi i potu...
{32825}{32950}...aby zabra� do domu minimum|i nie umrze� z g�odu
{33200}{33296}Zawsze to samo. Pracujemy za nic
{33300}{33371}Zawsze tak by�o
{33375}{33455}Jak si�gn�� pami�ci�
{34100}{34167}Wiedzia�em!
{34175}{34271}20 lat chodz� do kina,|i nigdy nie widzia�em jak si� ca�uj�!
{34275}{34371}Czy to si� stanie kiedykolwiek?
{34400}{34465}Skurwysyn!
{35900}{35996}- Wy dwaj, do roboty|- A co ze mn�, Don Vincenzo?
{36000}{36071}Z tob�? Niech Stalin da ci robot�
{36075}{36177}Nie martw si�. Jego dzie� nadejdzie
{36250}{36371}Niez�y film. Ten m�odzieniec pracowa�|tak ci�ko. Szkoda �e mia� takiego pecha
{36375}{36446}Dlaczego nie kupi� �odzi?
{36450}{36538}Idiota! Nic nie rozumiesz
{36550}{36678}Racja ch�opcy. Tutaj pracujesz|od �witu do zmierzchu
{36700}{36816}I nikt ci� nawet nie pyta ile chcesz zarobi�
{37450}{37521}Kupi�e� mleko?
{37550}{37618}A pieni�dze?
{37625}{37686}Ukradli
{37700}{37777}Poszed�e� do kina?
{37850}{37907}Kino!
{37975}{38096}- Signora Maria, zaczekaj!|- Zostaw go w spokoju, to go boli
{38100}{38221}I ty, dlaczego zawsze k�amiesz?|Wiesz �e wchodzisz za darmo
{38225}{38296}No dalej, powiedz matce
{38300}{38371}Mo�e zgubi� je w �rodku.|Ile?
{38375}{38437}50 lir�w
{38450}{38556}Co dzisiaj znalaz�e� pod siedzeniami?
{38650}{38717}Grzebie�...
{38775}{38844}dwa obcasy...
{38875}{38942}kapciuch...
{38950}{39019}I... 50 lir�w
{39250}{39345}Dzi�kuj�, Alfredo. Dobrej nocy
{39375}{39437}Dobranoc
{39600}{39646}Zrozumia�em
{39650}{39721}Plac jest m�j!
{39825}{39933}Ju� p�noc! Wynocha!|Musz� zamkn�� plac
{42100}{42171}Nie ci�ko tak piechot�, Ojcze?
{42175}{42271}Jak idziesz z g�rki|to wszyscy �wi�ci pomagaj�
{42275}{42346}A gdy wracasz to tylko si� przygl�daj�
{42350}{42421}Je�li taka wola bo�a...
{42425}{42505}Do zobaczenia w nocy
{42600}{42671}Co si� sta�o? Tym razem stopa?
{42675}{42761}Zawsze co� si� musi sta�
{42775}{42852}O matko, co robi�?
{42925}{42996}Zna�e� mojego tat�, Alfredo?
{43000}{43046}Oczywi�cie, �e go zna�em
{43050}{43171}Wysoki, szczup�y, dobrze usposobiony,|z w�sem takim jak m�j
{43175}{43246}Wygl�da� jak Clark Gable
{43250}{43371}Teraz jestem starszy, Alfredo.|Mam ju� pi�� lat...
{43375}{43483}a wi�c czy mogliby�my by� przyjaci�mi?
{43525}{43671}"Przyjaci� sobie wybieram po tym jak wygl�daj�,|wrog�w po ich inteligencji"
{43675}{43746}Jeste� zbyt bystry aby by� moim przyjacielem
{43750}{43821}Zawsze m�wi� moim dzieciom...
{43825}{43896}...aby by�y ostro�ne jak sobie dobieraj� przyjaci�
{43900}{43995}Ale ty nie masz �adnych dzieci
{44000}{44101}Ale kiedy b�de mia�, tak im powiem
{44175}{44271}Nie p�acz. Wszystko w porz�dku,|jestem tutaj
{44275}{44346}The fire's out
{44375}{44421}Mamo, co si� sta�o?
{44425}{44492}Ty �obuzie!
{44500}{44622}Twoja siostra ma�o si� nie spali�a|przez ciebie!
{44725}{44821}M�wi�am ci �eby� nie trzyma� ta�m obok ognia
{44825}{44920}Spali�y si� nawet moje zdj�cia
{45325}{45421}Nie wstyd ci bawi� si� tak z dzieckiem|w twoim wieku?
{45425}{45535}- Co ja zrobi�em?|- Kto mu da� te filmy?
{45575}{45646}Nie powiniene� by� mu ich dawa�,|on jest stukni�ty
{45650}{45752}Potrafi m�wi� tylko o tobie i kinie
{45775}{45894}Przysi�gnij, �e ju� go tam wi�cej nie wpu�cisz
{45900}{45973}Daj� moje s�owo
{46050}{46146}Niech B�g sprawi aby tw�j ojciec wr�ci�,|on ci dopiero odrobi
{46150}{46274}Ojciec nigdy nie wr�ci. I wiem dlaczego.|Nie �yje
{46300}{46368}To nieprawda
{46375}{46454}On wr�ci, zobaczysz
{47850}{47924}Kopc� jak kominy
{48100}{48174}Id� i kup bilet!
{48725}{48826}Zaraz ci� spior� na kwa�ne jab�ko!
{49150}{49219}Signora Anna!
{49700}{49846}Nie w�ciekaj si�, twoja �ona|powiedzia�a mi �ebym przyni�s� ci obiad
{49850}{49871}Powiedzia�em mamie...
{49875}{49996}...�e nie da�e� mi tych film�w.|To nie by�a twoja wina
{50000}{50046}My�la�em, �e to b�dzie zabawne...
{50050}{50096}...pal�ce si� filmy
{50100}{50213}Chcia�em ci tylko to powiedzie�.|Teraz id�
{50225}{50304}Toto... chod� tutaj
{50350}{50421}Chod� i siadaj
{50500}{50596}Teraz s�uchaj. Zacz��em tak pracowa�|gdy mia�em 10 lat
{50600}{50721}Nie mieli�my wtedy tych nowoczesnych projektor�w
{50725}{50771}Filmy by�y nieme
{50775}{50846}Nap�dza�e� projektor r�cznie...
{50850}{50946}...przy pomocy korby.|Ca�y bo�y dzie�!
{50950}{51021}Ta cholerna korba by�a bardzo ci�ka
{51025}{51145}Je...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin