Cóż to proszę za nowina.pdf

(44 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Có¿ to proszê]
CóŜ to proszę za nowina?
Soprano
Alto
&
a a a a
6
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
l ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
1. CóŜ
2. Bę -
to
dąc
pro -
Pa -
sze
nem
za
wiecz -
no -
nej
wi -
chwa -
na?
ły,
Na -
ro -
ro -
dzi
dził
sie
się
w sta -
Bóg
jen -
Dzie -
ce
ci -
ma -
na.
łej.
¾
¾ ¾
?
a a a a
6
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Tenor
Bass
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
5
a a a a
¾
¾
¾
¾ ¾
l ¾
¾
¾
¾ ¾
l
¾
¾
¾
¾ ¾
l ¾
¾
¾
&
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
l ¾
a
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
l
¾
¾
¾
S
A
¾
¾
Na -
Nie -
ro -
sły -
dził
cha -
się
nać
Bóg
to
Dzie -
no -
ci -
wi -
na.
na,
Nie -
po -
sly -
ro -
cha -
dzi -
na
ła
to
Pan -
no -
na
wi -
Sy -
na.
na.
?
a a a a
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
T
B
S
A
9 ¾ ¾
a a a a
¾ ¾
#
¾ ¾ a ¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
#
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
l ¾
¾ ¾
¾
Przed
W nie -
wie -
bie
ki
Mu
był
śpie -
o -
wa -
bie -
ca -
świę -
ny,
ty,
daw -
a
no
On
świa -
drŜy
tu
mię -
po -
dzy
Ŝą -
by -
da -
dlę-
ny.
ty.
¾
?
a a a a
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
l ¾
¾
¾ ¾
¾
T
B
13 ¾ ¾
a a a a
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
l ¾
¾ ¾ ¾
T
S
A
&
¾
#
¾
¾
¾
¾
¾
l
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
Nie -
Nie -
sły -
sły -
cha -
cha -
nać
nać
¾
to
to
no -
no -
wi -
wi -
na,
na,
przy -
na
był
zie -
świa -
mi
tu
drŜy
¾
Bóg
Bóg
Dzie-
Dzie-
ci -
ci -
na.
na.
¾
?
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
a ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
a a a a
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
T
B
s
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
l ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
&
¾ ¾
¾
¾
l
l
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
l
¾
¾ ¾ ¾
376486295.002.png 376486295.003.png 376486295.004.png 376486295.005.png 376486295.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin