Boscy posłowie.pdf

(45 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Boscy pos³owie]
11
#
¾ ¾ ¾
¾# .
¾
l
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
&
¾
¾
¾ .
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
#
¾
¾
l
¾
S
A
¾ ¾
Ŝe
tak
się
my
¾
zmi -
Go
ło -
dzi -
wał
siaj
¾
Bóg
czci -
nad
my
¾
grzesz -
ra -
¾
ni -
zem
¾
ka -
z wa -
mi.
mi.
My
Jak
się
wy
¾
dzis
Je -
¾ ¾ ¾
bied -
zu -
ni
sa
?
#
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
.
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
#
¾
¾
T
B
14
#
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
#
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
.
¾ ¾ ¾
¾
¾
&
#
l
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
.
¾
S
A
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
ra-
wi-
du -
ta -
je-
li
my
ze
z wa-
łza -
mi,
mi,
Ŝe
tak
się
my
zmi -
Go
ło -
dzi-
wał
siaj
Bóg
czci-
¾
nad
my
¾
grzesz -
ra -
ni -
zem
¾ ¾ ¾ ¾
ka -
z wa-
mi.
mi.
¾
¾
¾
¾
?
#
¾ ¾
#
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
.
¾ ¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾
¾
T
B
#
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
376484519.002.png 376484519.003.png 376484519.004.png
Boscy posþowie
Soprano
Alto
&
#
b
¾ .
¾
¾ ¾
¾
.
.
¾ .
¾
¾ ¾
¾
¾ .
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
1. Bos -
2. Bied -
cy
ni
po -
pa-
sło -
stusz -
wie!
ki!
O
Po -
świę-
boŜ-
ci
ni
A -
pro -
nie -
sta -
li.
cy!
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ .
¾
¾ ¾
?
#
b
¾ .
¾
¾ ¾ ¾
¾
.
.
¾ .
¾
¾ ¾ ¾
¾
Tenor
Bass
3 ¾ .
#
¾ .
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ .
¾
¾ ¾
S
A
¾ .
¾
¾ ¾ ¾
¾
Od
Wyś -
was
cie
nam
A -
przy -
nio -
szła
łom
z nie -
pierw -
ba
si
ta
u -
no -
wie -
wi -
rzy -
na:
li.
śe
Cho -
w sta -
ciaŜ
je -
by -
necz -
liś -
ce
cie
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
?
#
¾ .
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾ .
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
#
¾
¾
T
B
6 .
#
¾
.
¾ .
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
#
¾
# ¾
¾ ¾ ¾
# ¾ ¾
¾
#
S
A
¾
na
naj -
¾
bied -
więk -
¾ .
nej
si
¾
poś-
bie -
¾ ¾
cie -
da -
li
cy,
Pan -
pierw -
na
si
po -
z da -
wi -
ra -
ła
mi
¾
¾ ¾ ¾
?
#
¾
.
.
¾ .
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
T
B
8
#
¾
¾
¾
.
¾
T
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
# ¾
¾
&
¾
¾ .
#
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
#
¾
l
¾
¾
¾
#
¾ ¾ ¾
l
¾
S
A
#
¾
¾ ¾
#
¾
nam
do
Bo -
szop -
Ŝe -
ki
¾
go
przy-
¾
Sy -
by -
na.
li.
My
Jak
się
wy
¾
dzis
Je -
¾ ¾ ¾
bied -
zu -
ni
sa
ra -
wi -
du -
ta -
je -
li
¾
my
ze
¾ ¾
z wa -
łza -
mi,
mi,
¾
¾ .
¾
¾
?
#
#
¾
¾ .
#
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
T
B
s
¾
¾ .
¾
¾ ¾
¾ .
¾
¾
&
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ .
¾ .
¾ ¾
&
¾
¾ .
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
376484519.005.png 376484519.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin