Baranek Boży.pdf

(35 KB) Pobierz
Finale 2006 - [Baranek Bo¿y]
Baranek BoŜy
Soprano
Alto
&
a
b
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
1. Ba
2. Ten,
3. O
ra
co
Bo
nek
przed
Ŝe!
Bo
nim
Bo
Ŝy
drŜą
Ŝe!
mię
na
Dziw
¾
dzy
wet
to
¾
by
A
nad
¾
dlę
nio
dzi
ta
ło
wa
mi.
wie,
mi,
Król
któ
któ
chwa
re
re
¾
ły
go
go
wiecz
słu
trud
nej
dzy
no
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
?
b
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
Tenor
Bass
a
¾
¾
4
¾
¾
¾
¾
. .
¾
¾l ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
a
S
A
&
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
#
¾
¾
l
¾
¾
¾
¾ ¾
mię
po
dzy
Che
jąć
pas
ru
u
tusz
bi
my
ka
no
sła
mi.
wie.
mi;
Le
W ta
Patrz
Ŝy
kie
cie
we
u
jak
Ŝło
bie,
zwa Ŝaj,
co się dzie
je,
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾l ¾
świa
pła
ta
cze
po
Bóg
¾
szedł
w ludz
¾
po
kiem
gar
cia
dze
łecz
nia,
ku,
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
?
¾ ¾
. .
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
l
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
a
¾
¾
T
B
7 ¾
a
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ser ce we mnie mdle
¾
#
¾
¾
¾
l
¾
¾ ¾
¾
#
¾
¾
¾ ¾l ¾
. .
S
A
¾
#
¾
¾
¾l ¾
świe cie nie wdzięcz ny
je,
od Ŝa lu, od Ŝa
lu.
Ŝe
jak
nie
drŜy
¾
mógł
od
nig
zim
dzie
na
zna
w Ŝło
leźć
bie
¾
przy
na
tu
sia
le
necz
nia,
ku
u
le
lu
Ŝą
dzi,
cy,
u
le
lu
Ŝą
dzi.
cy.
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
?
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
. .
a
¾
¾
¾
¾
T
B
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
&
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
376484339.004.png 376484339.005.png 376484339.006.png 376484339.007.png 376484339.001.png 376484339.002.png 376484339.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin