Odzywianie a zdrowie młodzieży.pdf

(2171 KB) Pobierz
JAKOŚĆ
„Od ywianie a zdrowie m odzie y”
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wieruszowie
mgr in . Karolina Krawczyk - Borowiec
Agnieszka Lerka - sta ystka
ż
25.01.2008r.
ż łż
ż
14011693.008.png 14011693.009.png 14011693.010.png
PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE
Przez prawidłowe żywienie rozumie się:
regularne spożywanie takich pokarmów, które
dostarczają organizmowi optymalnych ilości energii,
zalecanych składników odżywczych, we właściwych
proporcjach z odpowiednią częstotliwością.
Źródło: Ziemlański Ś.: Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce. Warszawa,
Instytut Danone, 1998
14011693.011.png 14011693.001.png
Aby mówić o prawidłowym odżywianiu należy
pamiętać podstawowe zasady:
14011693.002.png 14011693.003.png
Racjonalne żywienie
Polega na systematycznym dostarczaniu organizmowi
wszystkich niezbędnych składników odżywczych
w ilościach i proporcjach odpowiadających jego
potrzebom, zapewniających prawidłowy rozwój, dobre
samopoczucie i pełnię zdrowia.
14011693.004.png
Współcześnie młodzież wzoruje się na bombardujących
ze wszystkich stron „ideałach” dotyczących wyglądu
oraz reklamach modnych restauracji typu
Fast-Food oraz „trendy” przekąsek
jak słodycze, chipsy i frytki.
14011693.005.png 14011693.006.png 14011693.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin