Jackass 2.5.txt

(48 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{72}{149}T�umaczenie: adam223
{1318}{1376}Uwaga!
{2229}{2297}Prosz� usi���.
{2349}{2441}Teraz, chcia�bym zaprezentowa� wam |Jackass 2.5
{2445}{2489}Ale zanim to zrobi�,
{2493}{2561}Chcem przedstawi� wam |wspania�ych m�czyzn
{2565}{2609}Kt�rzy ryzykowali swoje �ycie
{2613}{2681}i w�trob� �eby zrobi� ten film.
{2685}{2790}M�j Bo�e, oni wykonywali sw�j obowi�zek.
{2804}{2866}�o�nierze!
{3332}{3390}Twarz�!
{3476}{3596}Witam. Jestem Johny Knoxville.| Witajcie w Jackass!
{3619}{3681}Swobodnie.
{3835}{3903}Kiedy chcieli�my zrobi� |Jackass Number Two,
{3907}{3951}Praktycznie zrobili�my
{3955}{4042}Dwa filmy warto�ci jednego.
{4075}{4167}Nie wiem jak sko�czyli�my... My�l�...
{4171}{4215}�e nie chcieli�my naprawd� zako�czy� kr�cenia.
{4219}{4287}To jest �mieszniejsze ni� normalne �ycie.
{4291}{4383}To jest czysta czarna farba domowa.
{4387}{4454}- To nie jest naprawd� farba domowa, to jest farba wewn�trzna .|- Mo�e by�.
{4458}{4478}Na bazie wody oczywi�cie.
{4482}{4550}Po prostu maluj t�uszcz,|i sko�cz z tym.
{4554}{4670}Drug� rzecz� kt�ra zrobili�my dla |Jackass Number Two by�a tak zwana
{4674}{4694}Pi�kna i Bestia.
{4698}{4779}To by� pomys� Prestona,
{4794}{4886}Przebrali�my go za goryla, a |Wee Man'a za m�od� dziewczyn� w obcis�ej sukience.
{4890}{4982}i stali tak na dachu budynku,| albo tak jak w naszym wypadku na toi-toiu,
{4986}{5054}i lataj�ce samoloty |mia�y si� na nich rozbija�
{5058}{5102}no wiesz, on jest du�ym King Kongiem.
{5106}{5150}po ukryciu mojego l�ku wysoko�ci|
{5154}{5221}po sze�ciu latach, wyleczy�em go.
{5225}{5355}Jakie jest profesjonalne okre�lenie tego,|l�k wysoko�ci?
{5417}{5479}O cholera!
{5513}{5557}Oh, nadchodzi.
{5561}{5629}-Chod�, Kong.|- O m�j Bo�e!
{5633}{5677}Oh, m�j Bo�e, Kong!
{5681}{5749}-Zawr�� go. Zawr�� go.|-Chod�, Kong!
{5753}{5797}Tym razem przyleci szybciej, Kong!
{5801}{5845}Chod�!
{5849}{5869}Cholera!
{5873}{5966}- Uderz go w dup�!|-O m�j Bo�e!
{6112}{6204}Mam zawroty g�owy. Mam zawroty g�owy. |My�l� o tym �eby zrezygnowa�.
{6208}{6252}O m�j Bo�e!
{6256}{6300}- O Kurde! |- Ja pierdole.
{6304}{6348}- O Kurde! Ej, Preston! |- Preston! Usi�d�!
{6352}{6420}- Usi�d�.|-Usi�d�.
{6424}{6494}Preston, zejd�.
{6688}{6708}Preston, dobrze ci idzie, stary.
{6712}{6780}My�la�em, �e p�aka� w pewnym momencie.
{6784}{6803}Jak Ty to robisz?
{6807}{6851}Ej, zdob�dziemy  z�oto, stary.
{6855}{6899}- Uwaga.|-On zaraz si� ze sra.
{6903}{6947}Ej, gej Ray mo�e cie uratowa�.
{6951}{6995}Wracaj tam, Wee Man.
{6999}{7091}Mia�em tam najgorszy dzie� mojego �ycia.
{7095}{7187}Widzia�em wszystkich ch�opak�w, |wszyscy moi przyjaciele byli na dole,
{7191}{7211}wskazywali na mnie i �miali si� ze mnie.
{7215}{7259}- Chwy� podp�rk�. |- Co si� sta�o?
{7263}{7331}- Gotowy, jazda! |- Wygl�da jak gigantyczny cel.
{7335}{7403}To jest g�wniany widok |przez co czuje si� jak z�a osoba.
{7407}{7475}Chro� swoj� kobiet�!
{7479}{7547}- Kurna!|- Wszystko w porz�dku?
{7551}{7654}O, nie, stary, to nie by�o w porz�dku.
{7670}{7690}- Jest ca�y? |- Wszystko z nim dobrze?
{7694}{7762}- Nie mog� uwierzy� nic mu si� nie sta�o.|- Stary, on zapomnia� materaca.
{7766}{7834}- To by� najg�o�niejszy ha�as |- To nieby�o zbyt dobre.
{7838}{7882}To si� nie sko�czy�o zbyt dobrze.
{7886}{7990}Nie wiem co o tym wszystkim powiedzie�.
{8006}{8071}Jeste� ca�y?
{8078}{8194}To by� najci�szy dzie� jaki mia�em, |Jestem w Jackass od 8 lat.
{8198}{8242}Szczerze m�wi�c nie wiedzia�em czy b�d� w stanie| zako�czy� film po tym zdarzeniu.
{8246}{8300}To by�o z�e.
{8310}{8390}/Jeden dzie� i cztery Xanax'y p�niej
{8413}{8505}- Witam. Jestem Preston Lacy. |- A ja Wee Man.
{8509}{8577}To jest Pi�kna i Bestia!
{8581}{8686}Uratuj Mnie, wielki gorylu, uratuj mnie!
{8725}{8793}To szale�stwo.
{8797}{8889}- Ocal swoj� kobiete. |- Ocal swoj� karier�.
{8893}{8937}Ej, stary, dawaj!
{8941}{9046}Uratuj mnie, wielki gorylu, uratuj mnie!
{9181}{9286}Uratuj Mnie, wielki gorylu, uratuj mnie!
{9300}{9394}- Dzielna ma�pa. |- O tak dzielna.
{10043}{10087}Co jest kurwa?
{10091}{10111}To tylko show i tak naprawd�
{10115}{10183}�ycie jest naprawd� do dupy...
{10187}{10244}Xanax!
{10307}{10423}Jestem Phil Margera, i mam ochot� |na cholerne mi�sne pulpety.
{10427}{10486}Zr�b to.
{10523}{10591}Nic Ci nie jest?
{10595}{10615}Taa, uderzy�o mnie jak pi�ci�.
{10619}{10663}- B�dziesz mia� sine oko? |-Tak my�l�.
{10667}{10711}- O m�j Bo�e.|- Mam nadziej�.
{10715}{10806}- Jak pulpety, Phil? |- By�y pyszne.
{10810}{10895}- Dobra robota.|- Dzi�kuje.
{10906}{10974}Napisa�em ten numer, Dizzy Boxing.
{10978}{11046}Mieli�my by� zawieszeni na linach
{11050}{11118}i kr�ci� si� do oko�a,
{11122}{11166}tak d�ugo a� ,|b�dziesz strasznie zakr�cony,
{11170}{11262}tak �e b�dziesz jak ludzka plama .|i dopiero wtedy si� bijesz.
{11266}{11310}Wi�c b�dziesz mia� straszne zawroty g�owy.
{11314}{11406}Potem sko�czyli�my w pokoju hotelowym
{11411}{11478}na krzes�ach biurowych na kt�rych byli�my kr�ceni.
{11482}{11550}Jestem Dave England,|a to jest Ehren McGhehey,
{11555}{11635}a to jest Dizzy Boxing.
{11674}{11717}Tak! Zakr�� dziwk�.
{11721}{11783}O cholera.
{11842}{11921}- Bierz go! |- Zabij go.
{12177}{12245}Zostaw go. Zostaw go. Zostaw go.
{12249}{12380}Wracaj do swojego naro�nika. |Wracaj do swojego naro�nika.
{12392}{12484}Chcem �eby� go zabi�. Nie troch� zbi�.|Tylko �eby� go zabi�.
{12488}{12532}Zamierzam go zabi�.
{12536}{12604}Oszcz�dza�em si�y do tej rundy. |Teraz wygram.
{12609}{12667}Runda 2.
{12897}{12961}Zaczynajcie!
{13088}{13188}- Walczcie. Dawaj. Dawaj. |- Zabij go.
{13351}{13419}W porz�dku, zostaw go. Zostaw go. |Zostaw go.
{13424}{13491}- Patrz jest na�adowany .|- Ta, wygra� rund�. Jest zm�czony.
{13495}{13563}Skosztowa� krew.|Chce zabi�.
{13567}{13611}Taa!
{13616}{13674}Runda 3.
{13688}{13779}- W porz�dku, D. Po prostu skop mu ty�ek.|- Dawaj, England.
{13784}{13851}Prosto do DVD.
{13880}{13940}Bierz go!
{13976}{14032}Taaaa!
{14046}{14101}Taaa!
{14191}{14234}Taa, tak trzymaj!
{14238}{14316}- Taa!|- To by�o dobre.
{14335}{14402}Stop! Le�y, Le�y.
{14407}{14426}Nigdy bym nie przerwa� takiej walki.
{14430}{14520}Raz, dwa, trzy, cztery, pi��,
{14574}{14681}sze��, siedem, osiem, dziewi��, dziesi��.
{14695}{14714}Mamy zwyci�zc�!
{14719}{14762}- O tak!
{14766}{14809}Zwyci�zc� jest Ehren McGhehey!
{14814}{14881}mistrz Dizzy boxing!
{14885}{14965}A to jest przegraniec.
{15125}{15202}- Witam|- Cze��, Mamo.
{15221}{15289}- Cze��.|- Jestem na pla�y.
{15293}{15361}To nie dobrze...|Normalnie powiedzia�abym, "Yay!"
{15365}{15409}Ale to nie brzmi zbyt dobrze.
{15413}{15433}Chcem nakr�ci� numer.
{15437}{15528}Nazywa si� Butt Bead Ass Kite.
{15558}{15600}Co?
{15604}{15648}Chcem przymocowa� latawiec do mojej dupy.
{15653}{15744}Musisz mi to wyja�ni�. |Jak wsadzisz latawiec do swojego ty�ka?
{15749}{15825}Wsadze kulki analne.
{15893}{15912}�artujesz?
{15916}{16008}Taa, prosz� si� nie martwi�, pomog� je wyci�gn��.
{16013}{16104}Pla�a b�dzie ca�kiem pusta |W kwietniu jest zimno.
{16108}{16206}- Mamy zamiar je oplu�. |- �artujesz?
{16228}{16248}Ape, co o tym my�lisz?
{16252}{16296}Jak masz zamiar nie by� przez to z�apanym?
{16300}{16344}Mam pozwolenie.
{16349}{16415}- Taa.|- Sk�d masz na to pozwolenie?
{16419}{16439}Paramount.
{16443}{16511}Nie mo�ecie dosta� pozwolenia |za co� g�upiego na dodatek,
{16516}{16559}i ty masz na to pozwolenie?
{16563}{16631}- Wi�c uznajesz ten numer? |- Nie!
{16635}{16743}- W takim razie id� to zrobi�. Do widzenia.
{16851}{16943}Jest pi�kny dzie� na pla�y |I czuje si� jakbym mia� latawiec.
{16948}{17015}w mojej dupie!
{17044}{17087}W�asnie straci�em kup� fan�w.
{17092}{17186}Ale uzyska�em nowych w Key West.
{17258}{17278}Oh, kole�.
{17283}{17366}Posmaruj troch� wazelin�.
{17427}{17470}Prosz� bardzo.
{17474}{17518}Ape znienawidzi ten numer.
{17523}{17566}W�a� tam, stary!
{17571}{17590}- Pr�buj�!|- Nie mog� tego zrobi�.
{17594}{17638}O co tam z ty�u chodzi?
{17643}{17686}- Pierdolony dziwak! |- Sprawd� to. Chris, sprawd�.
{17691}{17710}- Kulka si� zaklinowa�a, kole�? |- Nie mog� tego zrobi�.
{17715}{17782}- Kulka si� zaklinowa�a Chris? |- W porz�dku, odklinuj� j�
{17787}{17806}Trzymaj si�..
{17811}{17854}Chwy� kulk�,
{17858}{17902}- Po prostu si� zg�d�. |- To jest...
{17907}{17950}- S� trzy kulki.|- Jeszcze jedna!
{17955}{17973}- Dawaj.|- Jeszcze jedna.
{17978}{18074}Jeszcze jedna, Bam. Jeszcze jedna.
{18097}{18117}- Nie potrzebuj� pomocy. |- Wci�nij j� tam !
{18121}{18165}- Czas rusza�! |- Mam j�.
{18169}{18237}- Okej, jest gotowy.|- To wygl�da jak pieprzeni piraci...
{18241}{18285}- I tak jest! Wszystkie s� w �rodku! |- Jestem pod wra�eniem.
{18289}{18333}Te� jestem pod wra�eniem
{18337}{18381}Pu�� pierdolony latawiec!
{18385}{18453}Pu�� latawiec!
{18505}{18549}- Jeste� gotowy? |- Pu�� latawiec
{18553}{18624}I oto latawiec !
{18673}{18740}Wyci�gnij to!
{18816}{18860}Trzymaj si�! Trzymaj si�!
{18864}{18929}Trzymaj si�!
{18960}{19027}Wyci�gnij to!
{19032}{19076}Nie ma mowy!
{19080}{19147}Co si� sta�o?
{19224}{19316}Nie wyci�gn��em tego .|To by�a matka natura.
{19320}{19364}Widzia�em...
{19368}{19460}Chod�my zobaczy� czy jest tam g�wno.
{19464}{19508}Steve-O, jest na tym g�wno?
{19512}{19567}Taaa.
{19607}{19747}Wrzystkie te rzeczy, jak branie |markowego penisa do dupy jest �mieszne.
{19751}{19795}Nawet sztuczny z�oty penis w dupie, |to jest komiczne.
{19799}{19915}Ale kulki analne w twoim ty�ku| z przyczepionym latawcem, na pla�y?
{19919}{20004}To jest troch� podejrzane.
{20039}{20107}Kiedy robili�my ten numer by�em nawalony
{20111}{20203}i w pewnym momencie my�la�em �e to dobry pomys�.
{20207}{20266}Miller!
{20734}{20802}Kocham strach.
{21022}{21115}Ten byk jest w�ciek�y, Wee Man.
{21621}{21712}O cholera! Straci�e� peleryn�.
{22508}{22573}Pieprzy� to.
{22628}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin