prawa-sukcesu-tom-xi-i-tom-xii.pdf

(539 KB) Pobierz
386625245 UNPDF
386625245.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2010
Data: 15.09.2010
Tytuł: Prawa sukcesu. Tom XI i XII – fragment utworu
Autor: Napoleon Hill
Projekt okładki: Tomasz Zięba
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
386625245.002.png
Spis treści
Precyzyjne myślenie . ...............................................................9
Ile jest warte przyjęcie określonego celu? . .............................83
Pragnienie . ..............................................................................85
Sugestia i autosugestia . ..........................................................87
Wartość autosugestii w osiąganiu obiektu waszego
określonego celu głównego . ...................................................89
Klęska . ...................................................................................119
Koncentracja . ........................................................................135
Magiczny klucz do sukcesu . .................................................153
Perswazja kontra siła . ..........................................................203
Alvin zyskuje religię . ..............................................................211
Wojna w świętej sprawie . ......................................................213
odrodzenia religijnego . ..........................................................218
Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: kliknij po więcej
Precyzyjne myślenie
To jest jednocześnie najważniejsza , najbardziej interesująca i naj-
trudniejsza do przedstawienia część z całego kursu Praw Sukcesu.
Jest ważna, ponieważ omawia zasadę, która przewija się w całym
kursie. Jest interesująca z tego samego powodu. Jest trudna do przed-
stawienia, ponieważ przeciętnego ucznia przeniesie daleko poza gra-
nice jego powszednich doświadczeń, do krainy myśli, w której nie
jest przyzwyczajony przebywać.
Do studiowania tej części trzeba podejść z otwartym umysłem, ina-
czej umknie wam główny kamień zamykający sklepienie tego kursu.
A bez tego kamienia wasza Świątynia Sukcesu nigdy nie zostanie
ukończona.
Część ta da wam koncepcję myśli , która może was wynieść daleko
ponad poziom, na który wznieśliście się w wyniku procesów ewolu-
cji, jakim podlegaliście w przeszłości; i z tego powodu nie powinni-
ście czuć rozczarowania, jeśli nie zrozumiecie jej w pełni przy
pierwszym czytaniu. Większość z nas nie wierzy w to, czego nie
może zrozumieć i dlatego mając tę tendencję ludzką w pamięci,
ostrzegam was, abyście nie zamykali umysłów, jeśli nie pojmiecie
całej tej części po pierwszym czytaniu.
4
Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: kliknij po więcej
Tysiące lat ludzie robili statki z drewna i z niczego innego. Używali
drewna, ponieważ uważali, że to jedyna substancja, która może uno-
sić się na powierzchni. Ale było tak dlatego, że w swoim procesie
myślowym nie posunęli się jeszcze na tyle do przodu, żeby zrozu-
mieć, iż stal także unosi się na powierzchni; oraz że jest dużo lepsza
do budowy statków niż drewno. Nie wiedzieli, że wszystko, co jest
lżejsze niż ilość cieczy, jaką wypiera, będzie unosić się na jej po-
wierzchni. I dopóki nie nauczyli się tej wielkiej prawdy, robili łodzie
z drewna.
Jeszcze jakieś dwadzieścia pięć lat temu większość ludzi myślała, że
latać potrafią tylko ptaki. Teraz wiemy, że człowiek nie tylko potrafi
dorównać ptakom w lataniu, ale może je nawet prześcignąć.
Do bardzo niedawna ludzie nie wiedzieli, że ta wielka, otwarta pusta
przestrzeń zwana powietrzem jest bardziej czuła niż cokolwiek na
tym świecie. Nie wiedzieli, że słowo mówione przenosi się w eterze
z prędkością błyskawicy i bez pomocy drutów. Jak mogli to wie-
dzieć, jeśli ich umysły nie były wystarczająco rozwinięte, aby umoż-
liwić im pojęcie tego? Celem niniejszej części jest pomóc wam tak
rozwinąć i poszerzyć umysł, ażebyście byli zdolni myśleć precyzyj-
nie; ponieważ ten rozwój otworzy dla was drzwi, które prowadzą do
wszelkiej potęgi, jakiej możecie potrzebować do ukończenia swojej
Świątyni Sukcesu.
Przez wszystkie poprzednie części tego kursu zauważyliście, że zaj-
mowaliśmy się zasadami, które każdy mógłby łatwo pojąć i zastoso-
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin