prawa-sukcesu-tom-xiii-i-tom-xiv.pdf

(662 KB) Pobierz
386669086 UNPDF
386669086.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2010
Data: 10.11.2010
Tytuł: Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV – fragment utworu
Autor: Napoleon Hill
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
386669086.002.png
Spis treści
Współpraca . .......................................................................9
Twoja stała armia . .............................................................81
Porażka . ............................................................................95
Pierwszy punkt zwrotny .....................................................99
Drugi punkt zwrotny . .......................................................101
Trzeci punkt zwrotny . ......................................................104
Czwarty punkt zwrotny . ...................................................109
Piąty punkt zwrotny . ........................................................116
Szósty punkt zwrotny ......................................................121
Siódmy punkt zwrotny . ....................................................126
Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: kliknij po więcej
Twoja stała armia
Autora uwagi do Części Trzynastej
(Tych piętnastu żołnierzy nosi nazwy: Określony Cel Główny, Pew-
ność Siebie, Zwyczaj Oszczędzania, Wyobraźnia, Inicjatywa i Przy-
wództwo, Entuzjazm, Samokontrola, Robienie więcej niż to, za co
nam płacą, Miła Osobowość, Precyzyjne Myślenie, Koncentracja,
Współpraca, Porażka, Tolerancja, Złota Zasada).
Potęga powstaje ze zorganizowanego wysiłku. Na obrazku powyżej
widzicie siły, które wchodzą w skład każdego zorganizowanego wy-
siłku. Opanujcie te piętnaście sił, a możecie mieć wszystko, czego w
życiu zapragniecie. Inni nie będą w stanie pokrzyżować waszych pla-
4
386669086.003.png
Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: kliknij po więcej
nów. Uczyńcie swoją własność z tych piętnastu sił, a będziecie my-
śleć precyzyjnie.
Na obrazku na szczycie tej strony widzicie najpotężniejszą armię na
świecie! Pamiętajcie, aby podkreślać słowo NAJPOTĘŻNIEJSZĄ.
Armia ta stoi na baczność, gotowa wypełnić rozkazy każdej osoby,
która zechce nią pokierować. To WASZA armia, jeśli zechcecie nią
pokierować.
Ta armia da wam POTĘGĘ wystarczającą do wycięcia w pień wszel-
kiej opozycji, jaka stanie wam na drodze. Przyjrzyjcie się uważnie
tej rycinie, a następnie zajrzyjcie w głąb siebie i policzcie, ilu z tych
żołnierzy potrzebujecie.
Jeśli jesteście normalnymi osobami, tęsknicie za sukcesem material-
nym.
Sukces i POTĘGA zawsze występują razem. Nie możecie być pewni
sukcesu, jeśli nie macie potęgi. Nie możecie mieć potęgi, jeśli nie
rozwiniecie jej poprzez piętnaście podstawowych cech.
Każdą z tych cech można porównać do oficera dowodzącego regi-
mentem żołnierzy.
5
386669086.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin