Część 13 Przeciwskazania.pdf

(199 KB) Pobierz
Część-13
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 13:
Przeciwskazania
Gówne czynniki wpywajce na Twoj zdolno prowadzenia pojazdu to:
alkohol,
leki (na recept oraz wolnodostpne),
zmczenie,
agresja drogowa oraz inne formy agresji.
W pojedynk lub wspólnie, czynniki te:
wpyn na Twoj zdolno oceny sytuacji,
spowolni Twoj umiejtno reagowania oraz unikania
niebezpieczestw,
sprawi, e stracisz koncentracj oraz
sprawi, e bdziesz mniej ostronym i rozwanym kierowc.
Alkohol
Alkohol to gówny czynnik powodujcy wypadki, które prowadz do mierci i
urazów.
Nawet mae iloci alkoholu mog wpyn na Twoj zdolno oceny sytuacji
oraz umiejtnoci prowadzenia pojazdu.
PAMITAJ
Nigdy nie prowad po alkoholu. Czy byby w stanie y z takim
wstydem?
134
325842190.011.png 325842190.012.png 325842190.013.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Wykroczeniem jest prowadzenie, próba prowadzeniu lub posiadanie kontroli
nad pojazdem mechanicznym jeeli masz wicej ni:
80 miligramów alkoholu na 100 mililitrów krwi,
107 miligramów alkoholu na 100 mililitrów moczu lub
35 mikrogramów alkoholu na 100 mililitrów oddechu.
Nie ma sprawdzonej metody na stwierdzenie ile moesz wypi zanim
przekroczysz ten limit.
Zgodnie z prawem, kierowcy mog zosta poproszeni o oddanie próbki
oddechu na komisariacie policji. Policja moe zorganizowa pobranie próbki
krwi lub moczu oraz odda je do analizy na zawarto alkoholu. Wyniki tych
testów mog zosta wykorzystane jako dowód gdy sprawa kierowcy trafi do
sdu.
Kary za jazd po pijanemu
Jeeli zostaniesz skazany za jazd po pijanemu, zostanie naoony na
Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów. Minimalny okres takiego zakazu zaley
od poziomu alkoholu w organizmie. Inne rodzaje kar to wysokie grzywny i
kara wizienia.
Wyrok skazujcy za jazd po pijanemu w wieloraki sposób wpynie na Twoje
ycie. Jeeli zostaniesz skazany, Twoje imi i nazwisko zostanie
opublikowane w gazecie. O wyroku musisz natychmiast powiadomi swoje
towarzystwo ubezpieczeniowe, a wpynie to na przysz wysoko
135
325842190.014.png 325842190.001.png 325842190.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
ubezpieczenia. Prawdopodobnie bdziesz musia powiedzie swojej
rodzinie, znajomym i pracodawcy, poniewa nie bdziesz móg prowadzi
samochodu.
Narkotyki
Prowadzenie pod wpywem niektórych leków lub narkotyków jest niezgodne
z prawem. Jeeli policjant podejrzewa Ci o to, ma prawo Ci aresztowa.
Bdziesz wtedy musia odda próbk krwi lub moczu, które zostan
zbadane na zawarto narkotyków lub leków (na recept i
wolnodostpnych). Jeeli substancje te bd obecne w organizmie, moesz
zosta skazany za prowadzenie pojazdu pod wpywem rodka
odurzajcego.
Zmczenie kierowcy
Nie powiniene prowadzi jeeli jeste zmczony. Kierowcy, którzy cierpi z
powodu braku snu s zagroeniem dla siebie samych oraz dla innych
uytkowników drogi.
Jeeli jeste zmczony i walczysz ze sob, eby nie zasn,
prawdopodobnie dowiadczysz tzw. “mikro drzemek”. Trwaj one do 10
sekund i mog Ci si przydarzy nawet z otwartymi oczami.
Podczas przykadowej mikro drzemki, która trwa tylko cztery sekundy, Twój
samochód moe przejecha 110 metrów (to wicej ni dugo boiska do
piki nonej), a Ty nie bdziesz sprawowa nad nim kontroli.
Zdarzao si w przeszoci, e zmczeni kierowcy zasypiali, tracili kontrol
nad pojazdem i powodowali powane obraenia i wypadki miertelne.
Prowadzenie samochodu przez mczonego kierowce nie jest niezgodne z
prawem. Jednak, jeeli stracisz kontrol nad pojazdem i spowodujesz
wypadek, zostaniesz pocignity do odpowiedzialnoci karnej.
136
325842190.003.png 325842190.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Porady dla picych kierowców:
Nigdy nie prowad samochodu jeeli walczysz ze sob, eby nie
zasn,
Zatrzymaj si i zdrzemnij przez 15 minut (ustaw budzik w telefonie
komórkowym),
Aby jak najlepiej wykorzysta t przerw, napij si napoju z
zawartoci kofeiny przed drzemk (150mg kofeiny, na przykad dwie
filianki kawy),
Po drzemce zaczerpnij wieego powietrza i rozprostuj nogi,
Stosujc si do powyszych porad powiniene by w stanie prowadzi przez
nastpn godzin lub duej.
Przez cay czas musisz mie kontrol nad pojazdem.
Przez cay czas musisz by w stanie bezpiecznie zatrzyma swój
pojazd.
PAMITAJ
Jeeli cierpisz na powany brak snu, jedynym ratunkiem jest
137
325842190.005.png 325842190.006.png 325842190.007.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Agresja na drogachoraz agresywna jazda
Jeeli jako kierowca ulegasz agresji drogowej oznacza to, e opanowuje Ci
niekontrolowany gniew, który prowadzi do zastraszenia lub przemocy wobec
innego kierowcy.
Agresywna jazda to jazda nierozwana i gupia. Moe oznacza jazd z
nadmiern prdkoci, siedzenie na ogonie (jazda zbyt blisko pojazdu przed
Tob), nie korzystanie z kierunkowskazu przy zmianie pasów, nieostrone
poruszanie si zygzakiem wród innych pojazdów oraz naduywanie
klaksonu lub czste miganie wiatami przednimi.
Jeeli inny kierowca stara si Ci sprowokowa, nie reaguj. Nie daj si
skusi i nie przyspieszaj, nie hamuj nie skrcaj gwatownie. Moe to
doprowadzi do wypadku lub do tego, e inni kierowcy pomyl, e robisz
im na zo. Zamiast tego uspokój si i skup si na jedzie, aby bezpiecznie
ukoczy podró. Zawsze pamitaj, e bezpieczestwo jest najwaniejsze.
Zgo wszelkie wypadki agresji drogowej na lokalnym komisariacie policji lub
skontaktuj si z Traffic Watch pod numerem: 1890 205 805 (koszt
poczenia lokalnego).
138
325842190.008.png 325842190.009.png 325842190.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin