Część 16 Przepisy dla motocyklistów.pdf

(317 KB) Pobierz
Część-16
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 16:
Przepisy obowizujce motocyklistów
Motocykle stanowi jedn pidziesit wszystkich zarejestrowanych
pojazdów w Irlandii, ale motocyklici stanowi jedn ósm wszystkich
miertelnych ofiar wypadków. W razie kolizji, uytkownicy motocykli i
motorowerów maja znacznie mniejsz ochron ni kierowcy lub
pasaerowie podróujcy samochodami osobowymi.
Ten rozdzia poswicony jest motocyklistom i osobom uytkujcym
motorowery. Okrela zasady, które mog pomóc zachowa bezpieczestwo
na drodze. Dobrze wyszkoleni motocyklici na caym wiecie mog stanowi
dowód na to, e bezpieczna jazda motocyklem moe by ródem radoci i
satysfakcji pod warunkiem, e posiada si waciwy stosunek do zasad
bezpieczestwa na drodze oraz szeroki zasób wiedzy i dowiadczenia.
Prawo jazdy
W celu uytkowania motocykla lub motoroweru naley posiada aktualne
prawo jazdy, tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe. W
rozdziale 1 opisano która kategoria dotyczy danych typów pojazdów. Aby
inni uytkownicy ruchu byli wiadomi, e motocyklista obok to osoba uczca
si jedzi oraz by mogli podj wobec tego odpowiednie dodatkowe rodki
bezpieczestwa, od 1 grudnia 2007 roku kady motocyklista posiadajcy
tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe ma obowizek
umieszczenia litery L na ótej kamizelce odblaskowej. Litera L musi
odpowiada wielkoci i kolorem literze L umieszczonej na standardowej
naklejce uywanej w tym celu przez kierowców samochodów osobowych.
Ubezpieczenie i podatek
Zanim rozpoczniesz uytkowanie motocykla lub motoroweru na drodze
publicznej musisz umieci w widocznym miejscu aktualn dysk widczcy
o opacie podatku drogowego i posiada ubezpieczenie.
147
41668060.013.png 41668060.014.png 41668060.015.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Przewóz pasaerów
Osoba, która posiada tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe
nie moe przewozi adnych pasaerów. Przewoenie pasaera stanowi
przestpstwo. Jeli zamierza si przewozi pasaera, naley upewni si
czy posiadane pene prawo jazdy oraz ubezpieczenie pozwalaj to zrobi.
Jazda w dzie
Upewnij si, e jeste dobrze widoczny zarówno z boku, jak i z
przodu i z tyu.
No biay kask i odblaskow odzie lub paski.
Uywaj wiate mijania. Nawet przy dobrym wietle dziennym, wiata
czyni ci lepiej widocznym.
Jazda w nocy
No odblaskow odzie lub paski, aby by bardziej widocznym.
Odbijaj one wiato przednich reflektorów innych pojazdów, co czyni
ci lepiej widocznym z duej odlegoci.
148
41668060.016.png 41668060.001.png 41668060.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Owietlenie
Musisz wyposay swój motocykl lub motorower w:
biay lub óty reflektor przedni,
czerwone wiato tylne,
czerwone wiato odblaskowe tylne, i
owietlenie tablicy rejestracyjnej z tyu.
Aby by zawsze widocznym wane jest aby:
Zawsze uywa wiate mijania.
Uywa wiate w nocy, a take w dzie, jeeli widoczno jest
znacznie ograniczona.
Zwolni, lub jeeli to konieczne zatrzyma si, jeeli zostae olepiony
przez wiata nadjedajcego pojazdu.
Uywa wiate drogowych stosownie do warunków.
Uywa wiate awaryjnych, jeeli zatrzymae motocykl lub
motorower w niebezpiecznym miejscu.
Upewnij si, jeeli jedzisz noc, e wczye wszystkie wiata
boczne i owietlenie tablicy rejestracyjnej.
Wyposaenie ochronne
No odpowiedni odzie i gwarantujcy bezpieczestwo kask zawsze, gdy
wsiadasz na motor.
Sprzt ochrony osobistej
Kurtki i spodnie powinny zapewni ci wystarczajc ochron w razie
wypadku, otarcia, zimna i warunków pogodowych.
Zakadaj ochraniacze na naraone miejsca takie jak plecy, kolana,
okcie, ramiona, biodra i golenie. Ochraniacze powinny poddawa si
regulacji tak, aby bezpiecznie przylegay i nie przemieszczay si w
razie wypadku.
Aby by lepiej widocznym na drodze powiniene nosi dobr kurtk
odblaskow.
149
41668060.003.png 41668060.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
No rkawice ochronne i obuwie sigajce przynajmniej za kostk.
Kaski
Kupuj u renomowanych dilerów. Przymierz kilka rónych rozmiarów i
marek. Upewnij si, e diler wie jak dopasowa kask.
Nigdy nie kupuj lub nie uywaj kasków z drugiej rki.
Nigdy nie poyczaj swojego kasku.
Jeeli twój kask jest uszkodzony - wymie go.
Przeczytaj instrukcj obsugi kasku i postpuj zgodnie ze
wskazówkami.
Delikatnie przemyj szyb wizjera ciepa wod z mydem.
Uywaj kasku z jasn szyb wizjera. Jeeli uyjesz ciemnej,
praktycznie niemoliwe bdzie dostrzeenie oleju na mokrej drodze.
Wymie szyb wizjera, jeeli jest porysowana.
Upewnij si, e twój kask jest dobrze zapity. Niezapity kask jest
niedozwolony i bezuyteczny w razie wypadku.
Zanim dokonasz zakupu zapoznaj si z tym, co jest dostpne na
rynku. Upewnij si, e cay sprzt odpowiada standardom UE.
150
41668060.005.png 41668060.006.png 41668060.007.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Sprztochronyosobistej
Zesprztemochronnym
Bezsprztuochronnego
powany uraz mózgu
kask z ochron oczu
uszkodzenie suchu
wbudowana ochrona
barku
uraz barku
kurtka odporna na otarcia
urazy pleców
powane rany
szarpane
wbudowana
ochrona okci
powane
posiniaczenia
powana utrata
skóry
uszkodzenie rki i
palców
wbudowana
ochrona pleców
rkawice motocyklowe
(wzmocnione i
podszyte)
skórzane spodnie
(odporne na otarcia)
zakaenia po kontakcie z
drog
wbudowane
nakolanniki
ochronne
otarcia i uszkodzenia
nerwów
powana utrata
skóry
buty motocyklowe
(bezpieczne i
wzmocnione)
amputacja palców u
nóg
w oparciu o Transport Accident Commission, Australia, 2001
rodki ochrony oczu i uszu
Podczas dugich podróy stosuj rodki ochrony uszu.
Jeeli uywasz kasku otwartego (bez osony podbródka) uywaj
rodków ochrony oczu.
Podczas jazdy na motocyklu nie korzystaj z przenonego sprztu
grajcego.
151
ochrona uszu
41668060.008.png 41668060.009.png 41668060.010.png 41668060.011.png 41668060.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin