Załącznik 3 Przydatne strony internetowe.pdf

(40 KB) Pobierz
Załącznik-3
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zacznik 3:
Przydatne strony internetowe
Egzamin praktyczny i teoretyczny na prawo jazdy
Egzamin teoretyczny
www.dtts.ie
Egzamin praktyczny
www.drivingtest.ie
Informacje na temat egzaminu praktycznego i licencji
www.rsa.ie
Bezpieczestwo
RSA
www.rsa.ie
Urzd ds. Bezpieczestwa i Higieny Pracy
www.hsa.ie
Urzd ds. Dróg Krajowych
www.nra.ie
Punkty karne
Punkty karne
www.penaltypoints.ie
Badanie pojadu
Pastwowy przegld stanu technicznego pojazdu (NCT)
www.ncts.ie
Rejestracja pojazdu
Informacja na temat
tablic rejestracyjnych
www.revenue.ie/leaflets/carplate.pdf
195
325842214.002.png 325842214.003.png 325842214.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Organy rzdowe
Luas
www.luas.ie
Dublin Port Tunnel
www.dublinporttunnel.ie
National Roads Authority (NRA)
(Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego)
www.nra.ie
Department of the Environment,
Heritage and Local Government
(Wydzia rodowiska, Dziedzictwa i Samorzdów)
www.environ.ie
Department of Transport
(Wydzia Transportu)
www.transport.ie
Department of Education and Science
(Wydzia Edukacji i Nauki)
www.education.ie
Revenue Commissioners
(Urzd Skarbowy)
www.revenue.ie
An Garda Síochána
(Irlandzka policja)
www.garda.ie
Railway Safety Commission
(Komisja ds. Bezpieczestwa Kolejowego)
www.rsc.ie
Pogoda
Met Éireann
www.meteireann.ie
Iarnród Éireann
www.irishrail.ie
196
325842214.005.png 325842214.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin