Sieci_komputerowe_w_domu_i_w_biurze._Biblia.pdf

(11384 KB) Pobierz
15760918 UNPDF
15760918.001.png
"Sieci komputerowe w domu i w biurze. Biblia" -- spis treści:
O Autorce (15)
Wstęp (17)
o Dlaczego potrzebujesz tej książki? (17)
o Dlaczego powinieneś przeczytać tę książkę? (18)
o Dla kogo jest przeznaczona ta książka? (18)
o Co znajdziesz w tej książce? (18)
Część I Pierwsze decyzje w doborze sieci (21)
Rozdział 1. Pierwsze kroki - współużytkowanie zasobów w sieci (23)
· Przegląd procesu (23)
o Sieć komputerowa bez serwera (24)
o Sieć komputerowa z serwerem (25)
· Uzyskiwanie pomocy (26)
o Planowanie sieci (26)
o Używanie sieci (28)
o Korzystanie z Internetu, poczty elektronicznej oraz intranetu (29)
o Zarządzanie siecią (30)
· Podsumowanie (31)
Rozdział 2. Podstawowe informacje o sieciach (33)
· Opis sieci (33)
o Informacje na temat sprzętu sieciowego (35)
o Informacje na temat oprogramowania sieciowego (35)
· Zalety i wady sieci (36)
o O zaletach (36)
o Istnieją również wady (40)
· Typy sieci (45)
o Używanie sieci równorzędnej (45)
o Używanie sieci typu klient-serwer (48)
o Wybór sieci klient-serwer lub równorzędnej (51)
· Przygotowanie rodziny do korzystania z sieci (53)
o Ustalenie ograniczeń (53)
o Ustalanie zasad (55)
o Nauka korzystania z sieci (56)
· Podsumowanie (57)
Rozdział 3. Pojęcie sieci równorzędnych (59)
· Wymagania sieci równorzędnych (59)
o Podnoszenie wydajności komputerów (60)
o Podnoszenie wydajności sieci (63)
· Dzielenie zadań i zasobów na poszczególne komputery (65)
o Przypisywanie komputerom zadań (65)
o Podział zasobów (67)
· Ograniczenia sieci równorzędnych (70)
o Kwestia wydajności (70)
o Kwestia bezpieczeństwa (71)
o Ograniczanie liczby użytkowników (71)
· Rozwiązywanie problemów w sieciach równorzędnych (72)
· Podsumowanie (72)
Rozdział 4. Pojęcie sieci typu klient-serwer (73)
· Wymagania sieci typu klient-serwer (73)
o Wymagania sieci (74)
o Wymagania dotyczące serwera (76)
· Omówienie sieciowych systemów operacyjnych (77)
o Wybór sieciowego systemu operacyjnego (77)
o Podstawy sieciowych systemów operacyjnych (78)
o Przegląd dostępnych systemów operacyjnych (78)
· Omówienie Windows 95 i 98 jako sieciowych systemów operacyjnych (80)
o Ocena serwera z Windows 95 i 98 (81)
o Windows 95 i 98 jako serwer - implementacja (83)
· Podsumowanie (85)
Część II Planowanie oraz konfigurowanie sprzętu i oprogramowania sieciowego (87)
Rozdział 5. Przygotowanie do instalacji sieci (89)
· Określanie celów działania sieci (89)
o Potrzeby rodziny (90)
o Budżet (92)
o Inne zagadnienia związane z siecią (93)
· Planowanie sieci (94)
o Rysowanie planu sieci (95)
o Wymagania sieci (97)
· Planowanie struktury folderów (100)
o Zarządzanie folderami (100)
o Zarządzanie udziałami (102)
o Zarządzanie aplikacjami (106)
· Podsumowanie (108)
Rozdział 6. Opis i instalacja tradycyjnego okablowania (109)
· Typy okablowania sieciowego (109)
· Topologie i technologie sieciowe (110)
o Wybór topologii (111)
o Wybór technologii sieciowej (114)
· Pojęcie okablowania (117)
o Wybór typu kabla (117)
o Kabel koncentryczny (119)
o Kabel typu skrętka (119)
· Złącza (121)
o Złącza dla kabla koncentrycznego (122)
o Złącza dla kabla typu skrętka (122)
· Zestawy sieciowe (125)
o Jak używać zestawu? (125)
o Zestawy sieciowe Ethernet (126)
o Zestawy sieciowe Fast Ethernet (126)
· Instalowanie okablowania (127)
o Nakreślanie planu (127)
o Układanie kabli (127)
o Sprawdzanie okablowania (130)
· Podsumowanie (130)
Rozdział 7. Wykorzystanie innych metod okablowania (131)
· Łączenie dwóch komputerów lub dwóch użytkowników (131)
o Bezpośrednie połączenie kablowe (132)
· Użycie połączeń bezprzewodowych (141)
o Zalety i wady sieci bezprzewodowych (141)
o Metody łączenia bezprzewodowego (142)
o Omówienie produktów bezprzewodowych (145)
· Użycie linii telefonicznych (145)
o Zasada działania sieci opartych na liniach telefonicznych (146)
o Omówienie produktów dla sieci wykorzystujących linie telefoniczne (148)
· Użycie linii energetycznych (148)
· Spojrzenie na nowe technologie sieciowe (149)
o Telewizja kablowa (149)
o Okablowanie światłowodowe (149)
o Linie energetyczne (150)
· Podsumowanie (150)
Rozdział 8. Zakup i instalacja sprzętu sieciowego (151)
· Omówienie sprzętu sieciowego (151)
o O kartach sieciowych (152)
o O koncentratorach (154)
· Zakup i instalacja karty sieciowej (155)
o Zakup karty sieciowej (156)
o Instalowanie karty sieciowej (160)
· Zakup i instalacja koncentratora (162)
o Zakup koncentratora (163)
o Instalowanie koncentratora (165)
· Podsumowanie (166)
Rozdział 9. Konfiguracja oprogramowania sieciowego (167)
· Omówienie oprogramowania sieciowego (167)
o Omówienie kart sieciowych (168)
o Omówienie klienta sieci (168)
o Omówienie protokołów (169)
o Omówienie usług (170)
· Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania sieciowego (170)
o Dodawanie karty sieciowej (172)
o Dodawanie protokołu (177)
o Dodawanie usługi (180)
o Zakończenie instalacji (181)
· Podsumowanie (183)
Rozdział 10. Dostęp do sieci z urządzeń nie pracujących w systemie Windows 95 lub 98
(185)
· Omówienie dołączania systemów innych niż Windows 95 i 98 (185)
o Dołączanie do sieci równorzędnej (186)
o Dołączanie do sieci klient-serwer (187)
· Użycie innych systemów operacyjnych (188)
o Dodawanie Windows 3.11 do sieci (189)
o Dodawanie do sieci Windows NT Workstation 4 (191)
o Dodawanie Windows 2000 Professional do sieci (193)
· Użycie w sieci urządzeń przenośnych (194)
o Użycie w sieci komputerów przenośnych (194)
o Omówienie komputerów kieszonkowych (195)
o Omówienie innych komputerów przenośnych (197)
· Podłączanie komputerów Macintosh do sieci (199)
o Sieć w komputerach Macintosh (199)
o Dostęp do danych systemów Windows (201)
o Użycie PC MACLAN (203)
· Podsumowanie (204)
Część III Praca w sieci (205)
Rozdział 11. Współużytkowanie zasobów (207)
· Omówienie współużytkowania (207)
o Ograniczanie dostępu (208)
o Zasady udostępniania (208)
· Współużytkowanie folderów i napędów (212)
o Lokalizowanie folderu (213)
o Tworzenie udziału (214)
o Konfigurowanie praw dostępu (215)
· Współużytkowanie plików (216)
o Ukrywanie plików (216)
o Atrybut Tylko do odczytu (218)
· Współużytkowanie drukarek i innych zasobów (219)
o Współużytkowanie drukarek (220)
o Udostępnianie modemu (223)
o Współużytkowanie skanerów (225)
· Podsumowanie (226)
Rozdział 12. Dostęp do sieci (227)
· Logowanie do sieci (227)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin