WI 13 Kompozyty polimerowe 20.03.09.pdf

(9812 KB) Pobierz
PowerPoint Presentation
Kompozyty
(+)
· nie można ich zdefiniować w sposób prosty, a jednocześnie całkowicie jednoznaczny,
Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych
właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze od możliwych do uzyskania
w każdym z komponentów osobno oraz lepsze niż wynik prostego ich sumowania.
(wg M. Blicharskiego, również słownik PWN)
· materiały wielofazowe (zwykle dwufazowe),
- najczęściej wyróżniamy:
- osnowa kompozytu (faza ciągła i otaczająca cząstki innej fazy nazywanej umacniającą),
- faza umacniająca o różnej geometrii i względnej ilości, otoczona osnową,
- istotne znaczenie ma wytrzymałość granic międzyfazowych (przyczepność, kohezja),
· kompozyty naturalne „stworzyła przyroda” (na drodze ewolucji),
- wszędzie tam gdzie warunkiem istnienia było przenoszenie dużych obciążeń,
- łodygi roślin, gałęzie i pnie drzew,
- kości zwierząt, ptaków oraz człowieka,
- mięśnie,
431279985.005.png
(-+)
Þ
łodyga trawy
ścianka bambusa
(http://web.mit.edu/dmse/csg/recent.html#Natural cellular materials)
431279985.006.png
Drewno
(-+)
Mikrostruktura drewna
przekrój poprzeczny
świerk norweski
(M.F. Aschby, D.R.H. Jones)
przekrój wzdłużny
Struktura ścianki komórki drewna
(włókna celulozy w osnowie hemicelulozy i ligniny)
(web.mit.edu/dmse/csg/recent.html)
431279985.007.png 431279985.008.png
(www.jintai100.com/products/A79.html)
(-+)
model struktury kości
(powiekszony 80x)
czaszka ludzka oraz kość skrzydła ptaka jako
przykład konstrukcji typu „sandwich”
struktura piankowa o ściankach
z kompozytu włóknistego
(http://web.mit.edu/dmse/csg/recent.html#Natural cellular materials)
(www.brsoc.org.uk/osteobw.htm)
431279985.001.png 431279985.002.png 431279985.003.png
· kompozyty sztuczne są wytwarzane od tysięcy lat, np:
(+)
- suszona na słońcu gliniana cegła wzmacniana słomą i końskim włosiem,
- asfalt naturalny wzmacniany słomą, końskim włosiem, tkaninami itp.,
- polska kopia husarska (ok. 5 m długości, sklejane wydrążone połówki z drewna
osiki owijane następnie pasmami włókien i rzemieni nasączanych klejem),
- najczęściej celem tworzenia kompozytu jest podwyższenie własności mechanicznych :
- sztywności,
- wytrzymałości,
- odporności na pękanie,
- odporności na ścieranie,
- różnorodność celów tworzenia kompozytów jest bardzo duża, np:
- obniżenie ciężaru,
- obniżenie kosztów,
- obniżenie modułu sprężystości, np. pianki (polimer + powietrze),
- zmiana przewodności cieplnej i elektrycznej,
- zmiana współczynnika rozszerzalności cieplnej,
431279985.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin