Daniel Nowotczyński - Samoleczenie w medycynie naturalnej.pdf

(1545 KB) Pobierz
Microsoft Word - SAMOLECZENIE W MEDYCYNIE NATURALNE1 - gotowe.doc
Daniel Nowotczyñski
SAMOLECZENIE
w medycynie naturalnej
´
5720772.001.png
Daniel Nowotczyński
SAMOLECZENIE
W MEDYCYNIE NATURALNEJ
- SUPLEMENT
SPIS TREŚCI
OD AUTORA ...................................................................................................................... 3
CZĘŚĆ I:
IRYDOLOGIA CZYLI TAJEMNICE TWOICH OCZU ............................... 4
Rozdział pierwszy: Wiadomości ogólne ............................................................................ 4
Rozdział drugi:
Anatomia narządu wzroku ................................................................... 4
Rozdział trzeci:
Charakterystyka głównych objawów irydologicznych. ........................... 6
CZĘŚĆ II:
KRANIOPRESURA CZYLI PRZEZ GŁOWĘ DO ZDROWIA .................. 10
Rozdział pierwszy: Wiadomości ogólne .......................................................................... 10
Rozdział drugi:
Budowa anatomiczna kory mózgowej. ............................................... 10
Rozdział trzeci: Topografia i charakterystyka stref refleksyjnych na głowie człowieka ........ 11
CZĘŚĆ III:
AURIKULOPRESURA CZYLI TWOJE ZDROWIE
W TWOICH USZACH ................................................................................................. 14
Rozdział pierwszy: Wiadomości ogólne .......................................................................... 14
Rozdział drugi:
Budowa anatomiczna małżowiny usznej ............................................. 14
Rozdział trzeci:
Topografia stref refleksyjnych na małżowinach usznych oraz ich
charakterystyka ................................................................................................... 15
CZĘŚĆ IV:
PALMOPRESURA CZYLI TWOJE ZDROWIE
W TWOICH DŁONIACH ............................................................................................. 20
Rozdział pierwszy: Wiadomości ogólne .......................................................................... 20
Rozdział drugi:
Budowa anatomiczna ręki człowieka .................................................. 20
Rozdział trzeci:
Topografia i analiza stref refleksyjnych na dłoni człowieka .................. 24
CZĘŚĆ V:
PEDIPRESURA CZYLI TWOJE ZDROWIE W TWOICH
STOPACH .................................................................................................................... 28
Rozdział pierwszy: Wiadomości ogólne .......................................................................... 28
Rozdział drugi:
Budowa anatomiczna stóp człowieka ................................................. 29
Rozdział trzeci:
Topografia i analiza stref refleksyjnych na stopach człowieka .............. 32
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 37
OD AUTORA
Drodzy czytelnicy oddaję wam do rąk książkę, która jest niejako kontynuacją
mojej poprzedniej publikacji dotyczącej tak szerokiego zagadnienia jakim jest
medycyna naturalna. Tym razem swój czas poświęciłem mikrostrefom, czyli tym
miejscom na ciele człowieka, które odzwierciedlają stan jego zdrowia.
Przedstawiam tutaj analizę pięciu mikrostref tj. tęczówki oka, głowy, małżowin
usznych, dłoni oraz stóp.
Książkę podzieliłem na pięć części odpowiadających mikrostrefom. Każda z
części zawiera trzy rozdziały. Pierwszy – przedstawiający wiadomości ogólne o
mikrostrefie. Drugi – przedstawiający budowę anatomiczną mikrostrefy i trzeci –
przedstawiający charakterystykę topograficzną mikrostrefy.
Mam nadzieję, że tak szczegółowe i wyczerpujące opracowanie jest w stanie
zadowolić gusta każdego. Pozostaje mi już tylko życzyć przyjemnej lektury.
CZĘŚĆ I
I RYDOLOGIA
czyli tajemnice twoich oczu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin